ДОМА ЗА НАС СТУДИИ НАСТАВЕН КАДАР СТУДЕНТИ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА АРХИВА ПРОЕКТИ
 
 
"Мисија: Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето вистинско знаење, Правниот факултет повеќе од половина век дефинира што факултетот треба да биде. Тука и сега. Секогаш први! ..."
 
 
 
 
 
  НОВОСТИ
Конкурс за стипендии од Министерството за образование и наука
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/1579-2016-2022

Програма за стипендии на Германското стопанство за 2017 година
Почитувани студенти, и претставува голема чест да Ве информираме дека Германската стопанска комора во Македонија ја спроведуваат програмата за стипендии на Германското стопанство за 2017 година во својство на локален партнер на Одборот на германското стопанство за источните земји, кој е раководител на програмата во Германија. Целта на оваа програма е да обезбеди специјализација за квалификувани кандидати од Македонија во најуспешните германски компании, во пероид од 3 до 6 месеци. Оваа програма е подржана од Сојузната Влада на Република Германија и трошоците се покриени од Германската влада. Во прилог, на германски и англиски јазик Ви ги испраќаме основните податоци кои треба да бидат задоволени од потенцијалните кандидати, рокот на пријавување е заклично до 11. ноември2016 година на следната интернет страница: www.stipendienprogramm.org

Предавање на двајца американски новинари - ,,Изборите во САД и медиумите”
Американските новинари Barbara Cochran и John Cochran ќе одржат предавање на тема ,,Изборите во САД и медиумите” на 19.10.2016 година (среда) во 10 часот во старата сала за ННС на Правниот факултет ,,Јустинијан Први".

3rd Itinerant Summer University in the Balkans
Одржан третиот патувачки летен универзитет - 3rd Itinerant Summer University in the Balkans

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии во академската 2016/17 година
Пријавувањето на кандидатите за запишување на втор циклус студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во првиот уписен рок, е од 12 септември до 7 октомври 2016 година. Вториот уписен рок е од 9 до 20 јануари 2017 година. Повеќе информации на следниот линк:http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=111&glavno=41

Ораторска вечер ,,Иво Пухан”
Дополнителен повик за учество на XIX Ораторска вечер ,,Иво Пухан”

Новинарство и односи со јавноста – прв час
Се покануваат студентите од прва година на студиите по новинарство и односи со јавноста да присуствуваат на свеченото отворање на академската година 2015/16 на 14.9.2015 година во 12 часот во свечениот амфитеатар 1.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ОД ВТОР УПИСЕН РОК
Во прилог е прелиминарната ранг листа од вториот уписен рок за додипломски студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“.

ЖИРО СМЕТКА НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ
Во прилог е жиро сметката на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

 
 
ОДЛУКИ ЗА ВОНРЕДНИ СЕСИИ НА ДОДИПЛОМСКИТЕ И МАСТЕР СТУДИИТЕ
Наставно-научниот совет на Правниот факулет „Јустинијан Први“ – Скопје одобри дополнителна /вонредна/ октомвриска испитна сесија во учебната 2016/17 година за студенти - апсолвенти на прв циклус на студии и студенти на мастер студии. Одлуките може да се најдат во прилог. Сесијата ќе се одржи во периодот од 25 октомври до 10 ноември 2016 година. Пред полагање на испитите студентите задолжително да ги регулираат обврските кои што се услов за остварување на правото за полагање во дополнителната /вонредна/ октомвриска испитна сесија (регулиран статус, административни и финансиски обврски на студентот) согласно Одлуките. ВО ПРИЛОГ СЕ ОДЛУКИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СЕСИИ НА ДОДИПЛОМСКИТЕ И МАСТЕР СТУДИИТЕ

СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС НА НОВОПРИМЕНИ СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2016-2017
ВО ПРИЛОГ СООПШТЕНИЕТО ЗА УПИС НА НОВОПРИМЕНИ СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2016-2017 ПРИВРЕМЕНАТА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ

ТЕРМИН ЗА УПИС И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА НОВОПРИМЕНИ СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИИТЕ
ВО ПРИЛОГ Е ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ТЕРМИНОТ ЗА УПИС И ПОТРЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА НОВОПРИМЕНИТЕ СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИИТЕ

Распоред за компјутерско полагање во октомвриска казнена сесија
Распоред за компјутерско полагање во октомвриска казнена сесија

Оценки кај проф. Марковиќ и проф. Дамјановски
Оценки - казнена октомвриска сесија 2016

Распореди за полагање - прв колоквиум, поправни колоквиуми декември и компјутерски испити декември
Распореди за полагање - прв колоквиум, поправни колоквиуми декември и компјутерски испити декември

Соопштение за заеднички активности со Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија
Предавање од претставник на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАСТЕР СТУДИИТЕ
СТУДЕНТИТЕ НА МАСТЕР СТУДИИТЕ КОИ ЗАПИШАЛЕ IX СЕМЕСТАР ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ИЗВРШАТ ИЗБОР НА ОПЦИОНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОД IX-ТИОТ СЕМЕСТАР. ИЗБОРОТ ТРЕБА ДА ЗАВРШИ НАЈДОЦНА ДО 24.10.2016 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК).

Испити кај проф. Марковиќ и проф. Дамјановски - казнена сесија октомври 2016
Политички теории, цивилно општество, политичка филозофија, изборни и опциони предмети

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА
Во прилог е соопштението за студентите од прва година на сите студии за задолжителен систематски преглед.

Конкурс за избор на студентски правобранител
Во прилог е Конкурсот за избор на студентски правобранител

УПИС НА СЕМЕСТАР НА СТУДЕНТИТЕ НА МАСТЕР СТУДИИТЕ 2016
Во прилог е соопштението за упис на семестар за студентите на мастер студиите.

Обраќање на в.д. Деканот на Правниoт факултет „Јустинијан Први“ кон студентите
Почитувани, во прилог е обраќањето на в.д. Деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, проф. д-р Сашо Георгиевски , кон студентите на Факултетот

Обраќање на в.д. Декан на Правниот факултет кон вработените
Почитувани, во прилог е обраќањето на в.д. Декан на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, проф. д-р Сашо Георгиевски , кон вработените на Факултетот.

Распоред за предавања додипломски студии зимски семестар 2016-2017
Почитувани студенти, Во прилог е распоредот за предавања на додипломкисте студии во зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година за сите години и групи. Наставата започнува на 12.09.2016 година (понеделник) според објавениот распоред.

УПИС НА 3-ТИ И 5-ТИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
ВО ПРИЛОГ Е СООПШТЕНИЕТО ЗА УПИС НА 3-ТИ И 5-ТИ СЕМЕСТАР ЗА СИТЕ ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“

УПИСИ 2016-2917 - Конкурс за упис на прв циклус на студии
Почитувани Во прилог е конкурсот за упис на прв цуклус на студии во учебната 2016-2017 година http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=98&glavno=41

Оценки кај проф. Марковиќ и проф. Дамјановски
Впишување оценки по предметите на додипломски и постдипломски студии кај проф. Ненад Марковиќ и проф. Иван Дамјановски

Термин за финален испит во јунска сесија - проф. Марковиќ и проф. Дамјановски
Термин за финален испит во јунска сесија - проф. Марковиќ и проф. Дамјановски (политички теории, цивилно општество, политичка филозофија, изборни, опциони и предмети од мастер)

Испити за Work and Travel студентите - проф. Марковиќ и проф. Дамјановски
Испити за Work and Travel студентите - проф. Марковиќ и проф. Дамјановски

Практикантска работа во ОКТА
ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во соработка со Правен Факултет – Скопје Услови за аплицирање: 1. Студентот да биде во завршна година на студии од прв циклус или студент од втор циклус студии. 2. Студентот да има солидно познавање на англиски јазик. 3. Студентот да поседува организациски вештини, ориентираност кон тимска работа и иницијативност. 4. Студентот да има познавање на компјутерски вештини - Microsoft Office пакет. Број на потребни студенти: 2 Времетраење на пракса: Практикантот ќе биде континуирано присутен на пракса во ОКТА, во временски период од 3 месеци, со полно работно време, почнувајќи од 01.04.2016год. Обврска на практикантот: -да достави потполнет документ за упатување на пракса од факултетот. испечатен на официјалниот меморандум од факултетот и заверен со потпис и печат од студентската служба. -континуирано да води дневник за текот на праксата. -задолжителна редовност во компанијата за периодот на пракса. Обврска на компанијата: -да му обезбеди ментор на практикантот. -да му обезбеди храна и превоз на практикантот за целото времетраење на праксата. -да му издаде потврда за остварена пракса на студентот со потпис од овластено лице и печат од компанијата, заверена со архивски број. Сите кандидати е потребно да испратат CV и копии од документи и уверенија кои потврдуваат дека кандидатот ги исполнува условите, на следниот контакт m.t.stavreva@helpe.gr Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју во просториите на ОКТА, по што ќе се направи финален избор на кандидати и ќе се потпише Договор за соработка со избраниот кандидат. Огласот е отворен најдоцна до 15.03.2016год.

Конкурс за програмски асистент
Центарот на мрежата на Правни факултети на Југоситочна Европа распишува Конкурс за анагажирање Програмски асистент. Повеќе информации на следниот линк http://www.seelawschool.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=293:seels-congratulates-university-ss-cyril-and-methodius-ranked-15th-at-the-willem-c-vis-international-commercial-arbitration-moot-21&catid=79&Itemid=702&lang=en Job Opening at the Centre for SEELS in Skopje

Известување за студентите кои се пријавиле за мастер студиите по меѓународно право и односи
Се известуваат студентите кои се пријавиле за мастер студиите по меѓународно право и односи и право на ЕУ дека во записникот од претходното соопштение се наведени САМО оние кандидати кои додипломските студии не ги завршиле на Правниот факултет "Јустинијан Први". Сите пријавени кандидати кои додипломските студии ги завршиле на нашиот факултет (со освоени 180 кредити) ќе бидат запишани во 7 (седми) семестар на мастер студиите. Наставата на мастер студиите по меѓународно право и односи и право на ЕУ започнува на 2.11 (понеделник). Распоредот е објавен на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=928

Термин за полагање на изборни и опциони предмети кај доц.д-р. Ненад Марковиќ
Термин за полагање на изборни и опциони предмети кај доц.д-р. Ненад Марковиќ - септемвриска сесија

Изборни и опциони предмети - политички студии 2015
Изборни и опциони предмети - политички студии 2015

 
 
 РЕЗУЛТАТИ
Оценки кај проф. Марковиќ и проф. Дамјановски - ново
Ново време за давање оценки кај проф. Марковиќ и проф. Дамјановски

РЕЗУЛТАТИ ОД КАЗНЕНА ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2016 КАЈ ПРОФ. МАРКОВИЌ И ПРОФ. ДАМЈАНОВСКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ПО
РЕЗУЛТАТИ ОД КАЗНЕНА ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2016 КАЈ ПРОФ. МАРКОВИЌ И ПРОФ. ДАМЈАНОВСКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ПОЛИТИЧКИ ТЕОРИИ И ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО

Резултати Уставно право
Резултати Уставно право

Резултати Уставно право
Резултати Уставно право

Резултати - Меѓународно јавно право
Во продолжение се објавени резулатите од завршниот писмен испит по Меѓународно јавно право

Резултати по современи политички теории
Во прилог се резултатите по современи политички теории

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ ОДРЖАН НА 15.09.2016
ВО ПРИЛОГ СЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ ОДРЖАН НА 15.09.2016

Резултати пол.теории, цив.општество и пол.филозофија - септември 2016
Резултати пол.теории, цив.општество и пол.филозофија - септември 2016

Резултати - Уставно право
Резултати - Уставно право - Проф. Каракамишева и Проф. Ристовска

Резултати - Уставно право - Проф. Силјановска
Резултати - Уставно право - Проф. Силјановска

Уставно право резултати кај проф. д-р Гордана Силјановска-Давкова
Уставно право резултати кај проф. д-р Гордана Силјановска-Давкова

Резултати од завршен испит по Уставно право
Резултати од завршен испит по Уставно право кај проф. д-р Марика Ристовска и кај проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска

Резултати од вториот дел по Уставно право кај проф. д-р Гордана Силјановска-Давкова - прва група
Резултати од вториот дел по Уставно право кај проф. д-р Гордана Силјановска-Давкова - прва група

Резултати од вториот дел по Уставно право кај проф. д-р Марика Ристовска - трета група
Резултати од вториот дел од завршниот испит по Уставно право кај проф. д-р Марика Ристовска - трета група

Резултати од вториот дел од испитот по Уставно право кај проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска
Резултати од вториот дел од испитот по Уставно право кај проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска - втора група.

Резултати Уставно право прв дел - трета група
Резултати Уставно право прв дел - трета група

Резултати Уставно право прв дел - втора група
Резултати Уставно право прв дел - втора група

Резултати Уставно право - прв дел - прва група
Резултати Уставно право - прв дел - прва група

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“
ВО ПРИЛОГ Е ИЗВЕШТАЈОТ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Поени по предметите пол.теории, цив.општество и пол.филозофија - септември 2015
Поени по предметите пол.теории, цив.општество и пол.филозофија - септември 2015

Политички студии - група на македонски јазик
ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ИНТЕРЕСОВНИ ГРУПИ - РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ И ИЗВЕДЕНИ ФИНАЛНИ ОЦЕНКИ
ВТОР ДЕЛ: 2415П – 28 поени; 2410П - 28 поени; 2420П – 33 поени; 2441П – 23 поени; 2406П – 29 поени; 2457П – 35 поени; 2448П – 23 поени; 2438П – 20 поени. Врз основа на освоените поени од влезниот колоквиум, двата дела од испитот, како и активностите на часовите, ФИНАЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ДЕЛ ОД СТУДЕНТИТЕ СЕ: 2415П има крајна оценка 10; 2410П има крајна оценка 10; 2420П има крајна оценка 9; 2441П има крајна оценка 9; 2406П има крајна оценка 9; 2457П има крајна оценка 9; 2448П има крајна оценка 7 и 2438П има крајна оценка 6. Сите студенти што сакаат да направат увид во тестовите или што сакаат да им биде внесена оценката во индексот, тоа може да го направат на 11 МАЈ 2015 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК), ВО 10 ЧАСОТ, ВО КАБИНЕТ БРОЈ 117 (НАД СТАРАТА САЛА ЗА ННС).

Резултати по предметот пол.култура 2014-2015
Резултати по предметот пол.култура 2014-2015

Резултати по предметот пол.психологија 2014-2015
Резултати по предметот пол.психологија 2014-2015

Резултати по предметот пол.митологија 2014-2015
Резултати по предметот пол.митологија

ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ - ГРУПА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ И ИЗВЕДЕНИ ФИНАЛНИ ОЦЕНКИ ПО ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ИНТЕРЕСНИ ГРУПИ
ВТОР ДЕЛ: 1ПA-35 поени; 6ПA-35 поени; 8ПA-35 поени. ЦЕЛ ИСПИТ: 12ПA-70 поени; 13ПA-70 поени; 4ПA-70 поени. Врз основа на освоените поени од влезниот колоквиум, двата дела од испитот, како и активностите на часовите, ФИНАЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ДЕЛ ОД СТУДЕНТИТЕ СЕ: 6ПА има крајна оценка 10; 8ПА има крајна оценка 10; 1ПА има крајна оценка 9; 12ПА има крајна оценка 10; 13ПА има крајна оценка 10; 4ПА има крајна оценка 10. Сите студенти што немаат полагано и сакаат да полагаат усмен испит, што сакаат да направат увид во тестовите или што сакаат да им биде внесена оценката во индексот, тоа може да го направат на 20 МАЈ 2015 ГОДИНА (СРЕДА), ВО 10 ЧАСОТ, ВО КАБИНЕТ БРОЈ 117 (НАД СТАРАТА САЛА ЗА ННС).

Извештај за самоевалуација
Извештај за самоевалуација зимски семестар 2015, Извештај за самоевалуација Студентски организации 2015, Извештај за самоевалуација Административни служби 2015.

Политички студии - група на македонски јазик
Резултати од првиот дел од испитот по Политички партии и интересни групи
2415П - 35 поени; 2410П - 35; 2420П - 33; 2441П - 33; 2406П - 32; 2457П - 24; 2448П - 22; 2432П - 18; 2438П - 17. Максимален број поени – 35 Можност за разгледување на одговорите на тестот, студентите ќе имаат на 27 април 2015 година (понеделник), пред почетокот на предавањата по предметот Политички партии и интересни групи.

Политички студии - група на англиски јазик
Резултати од првиот дел од испитот по Политички партии и интересни групи
Во продолжение следуваат резултатите од првиот дел од испитот по предметот Политички партии и интересни групи за студентите на политички студии (група на англиски јазик).

 
 
             © Сите права се задржани Правен Факултет
               
КОНТАКТ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. Гоце Делчев 9б.
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3117 244
Факс: +389 2 3227 549
 
 
  Најава