ДОМА ЗА НАС СТУДИИ НАСТАВЕН КАДАР СТУДЕНТИ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА АРХИВА ПРОЕКТИ
 
 
"Мисија: Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето вистинско знаење, Правниот факултет повеќе од половина век дефинира што факултетот треба да биде. Тука и сега. Секогаш први! ..."
 
 
 
 
 
 

I Семестар

Англиски јазик
Вовед во наука за политика
Вовед во право
Вовед во право
Вовед во правото
Економика
Историја на правото
Комуникологија
Македонски јазик и новинарска стилистика
Политички теории
Социологија на правото
Странски јазик
 

II Семестар

Англиски јазик
Економика
Конституционализам
Новинарски жанрови
Општ дел на граѓанското право
Политичка економија
Политички систем
Право и информатичка технологија
Римско право
Современа европска и македонска историја
Уставно право
 

III Семестар

Англиски јазик 3
Вовед во политички науки
Вовед во право на ЕУ
Македонски јазик 3
Меѓународно јавно право
Основи институти на јавно и приватно право
Политичка социологија
Политички систем
Право на друштвата
Современа македонска историја
Современи политички теории
Стварно право
Теории на новинарство
 

IV Семестар

Административно право
Етика во новинарството
Интеркултурна комуникација и медиумите
Јавна администрација
Јавно мислење
Казнено право
Политички партии и интересни групи
Политички систем
Права и слободи на човекот во РМ
Применета економика
Семејно и наследно право
Трудово право
Цивилно општество
 

V Семестар

Економски систем и економска политика
Известување во новинарството
Институции и право на ЕУ
Меѓународни политички односи
Новинарски информативни жанрови
Новинарство во печатени и електронски медиуми
Облигационо право
Односи со јавноста
Политичка филозофија
Применета економика
Уредување во новинарство - практикум
Филозофија на правото
Финансово право
 

VI Семестар

Граѓанско процесно право
Јавно мислење и масовни комуникации
Казнено процесно право
Меѓународно приватно право
Новинарски аналитички жанрови
Печатени и електронски медиуми
Применета политика
Слобода на изразување
Современи политички системи
Технологија и организација во медиумите - практику
Трговско право
 
 
 ОГЛАСНА ТАБЛА ЗА СТУДЕНТИ
септемвриска казнена сесија
Административно право и јавна администрација
Завршниот испит по предметите Административно право и Јавна администрација ќе се одржи на 30.9.2014 г., во амф. 2, во 10 часот.

Стварно право - есеј
Есејот ќе се одржи на 1.10.2014 година во 13:30 часот во амф. 10.

Стварно право - завршен испит
Завршниот испит ќе се одржи на 1.10.2014 година во 12 часот во амф.10

Општ дел на граѓанското право - есеј
Есејот ќе се одржи на 30.09.2014 година во 13:30 часот во амф. 8

Oпшт дел на граѓанското право - завршен испит
Завршниот испит ќе се одржи на 30.09.2014 година во 12 часот во амф. 8.

РЕЗУЛТАТИ ЕСЕЈ ТРГОВСКО ПРАВО
РЕЗУЛТАТИ ЕСЕЈ ТРГОВСКО ПРАВО

Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија
Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија

Политички систем - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија
Политички систем - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија

Локална самоуправа - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија
Локална самоуправа - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија

Конституционализам - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија
Конституционализам - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија

Права и слободи на човекот во РМ - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија
Права и слободи на човекот во РМ - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија

Современи политички системи - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија
Современи политички системи - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија

Уставно право - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија
Уставно право - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија

Финансово право - презентации
Во прилог се презентациите за Финансово право.

ИЗМЕНЕТ РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА НА ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ 2014/2015 ГОДИНА
Во прилог е изменетиот распоред за настава на додипломските студии зимски семестар 2014/2015 година. Наставата започнува на 15.09.2014 година.

Термин за УСМЕНИТЕ ИСПИТИ по Економска политика и Применета Економика - новинари
УСМЕНИТЕ ИСПИТИ по Економска политика - политички студии и по Применета Економика - студии по новинарство - казнена сесија - ќе се полагаат на 03.10.2014 - петок во 9h во Амф.8. Напомена: студентите кои го положиле колоквиумот во изминатите сесии, со себе треба да носат уплатница според правилата на ЕКТС за казнена септемвриска сесија.

Термин за УСМЕНИОТ ИСПИТ по Применета Економика - ПРАВНИ СТУДИИ - казнена сесија
УСМЕНИОТ ИСПИТ по Применета Економика - правни студии - казнена сесија ќе се полага на 02.10.2014 - четврток во 9h во Амф.8. Напомена: студентите кои го положиле колоквиумот во изминатите сесии, со себе треба да носат уплатница според правилата на ЕКТС за казнена септемвриска сесија.

Резултати од Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ (септемвриска сесија)
Резултатите се достапни на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оцените ќе се внесуваат на 22.09 (понеделник) во 12 часот во Депозитната библиотека. Усното доиспрашување за колегите наведени во листата на резултати ќе започне во истиот термин.

Термин за испитот историја на правото во казнената сесија
Термин - казнена сесија - д-р Докмановиќ

Семејно и наследно право - резултати од испит
Семејно и наследно право - резултати од испит

[Есеј] Економика, Политичка економија, Вовед во економика, Современи економски теории
Есејот во казнената сесија ќе се одржи на 29.09. (понеделник) во 16 часот во амфитеатар 2.

Уставно право - Проф. д-р Силјановска - Соопштение
Уставно право - Проф. д-р Силјановска - Соопштение

[Завршен испит] Современи економски теории
Термин за завршен испит по предметот современи економски теории во септемвриската казнена сесија

[Завршен испит] Политичка економија
Термин за завршен испит по предметот политичка економија во септемвриската казнена сесија

[Завршен испит] Вовед во економика
Термин за завршен испит по предметот вовед во економика во септемвриската казнена сесија

[Завршен испит] Економика
Термин за завршен испит по предметот економика во септемвриската казнена сесија

Термин за усно допрашување и земање на оцени по предметот Право и информатичка технологија
Термин за усно допрашување и земање на оцени по предметот Право и информатичка технологија

Право и информатичка технолоија - резултати од завршен испит
Право и информатичка технолоија - резултати од завршен испит

Резултати Конституционализам
Резултати Конституционализам

Резултати Уставно право група 3
Резултати Уставно право група 3

Резултати Уставно право група 1
Резултати Уставно право група 1

Општ дел на граѓанското право - есеј - резултати
Во прилог се резултатите од есејот одржан на 11.09.2014 година...

Термин за завршен испит по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев
Се известуваат студентите од втора година (втора и четврта група и вонредни студенти) дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО кај проф. д-р Методија Каневчев ќе се одржи на 17.9.2014 година (среда) во 12 часот во амф.6.

Меѓународни политички односи - завршен испит
Испитот Меѓународни политички односи ќе се полага на 30.09.2014 во 10 часот во амфитеатар 9.

Казнено право - завршен испит проф. д-р М. Каневчев
Во прилог е соопштението за завршниот испит по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев.

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - завршен испит - 12.09.2014 - во 12 часот

Соопштение - п.теории, ц.општество и п.филозофија
Соопштение - п.теории, ц.општество и п.филозофија

Општ дел на граѓанското право - завршен испит
Во прилог е деталниот распоред за полагање на завршниот испит...

Нов термин за полагање на испитот по Казнено процесно право во септемврискиот испитен рок
Поради веќе закажан испит од трета година на 22.09.2014 година, презакажаниот термин за Завршниот испит по КПП во септемврискиот испитен рок НЕ ВАЖИ! Терминот за полагање на Завршниот испит по КПП останува на 18.09.2014 г. (четврток) со почеток во 16.00 часот.

Жанрови во медиумите - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (вест и коментар) ќе се одржи на 10.9.2014 година во 10 часот во предавална 9.

ПРАВО НА ДРУШТВА - завршен (усен) испит
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се одложи за 05.09.2014 во 14.00ч. За студентите од проект 45 испитот ќе се одржи истиот ден во 16.30ч

трговско право есеј
трговско право есеј

Политички систем (правни студии) - Резултати од завршен испит
Политички систем (правни студии) - Резултати од завршен испит

Испит по Филозофија на правото кај проф. д-р Никола Тупанчески
Завршен испит по Филозофија на правото кај проф. д-р Никола Тупанчески во септемвриската испитна сесија 2014

Испит по Филозофија на правото кај проф. д-р Гордан Калајџиев
Завршен испит по Филозофија на правото кај проф. д-р Гордан Калајџиев во септемвриска сесија 2014

ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО
СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО КАЈ ДОЦ. Д-Р ЈАСНА БАЧОВСКА ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2014

Термини за испити и оцени по Вовед во наука за политика, Политикологија и Вовед во политички науки
Термини за испити и оцени по Вовед во наука за политика, Политикологија и Вовед во политички науки за септемвриска сесија 2014

Завршни испити и оцени по Вовед во право (правни и ОЈ) и Филозофија на право кај доц.Ристова-Астеруд
Термини за завршни испити и оцени по Вовед во правото (правни студии и односи по јавност) и Филозофија на правото кај доц.д-р Каролина Ристова-Астеруд во септемвриска сесија 2014

[Право на друштвата] Завршен испит
Во прилог соопштение за студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Елена Градишки - Лазаревска

Стварно право - есеј - резултати
Резултати од есејот по стварно право одржан на 26.08.2014 година...

Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во септемвриска сесија
Граѓанско процесно право - термин за испит во септемвриска сесја

Римско право термини за завршен испит
Во прилог е соопштението за завршни испити по римско право.

Човечки ресурси - испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 10.9.2014 година во 10 часот во предавална 9.

Известување и уредување во новинарството - испит
Завршниот испит по предметот известување и уредување во новинарството ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Интерна комуникација - испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Интервју - испит
Завршниот испит по предметот интервју ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Радио новинарство - испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 10.9.2014 година во 10 часот во предавална 9.

Новинарски жанрови - испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 11.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Теорија на односите со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Односи со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Комуникологија - испит
Завршниот испит по предметот комуникологија ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Комуникациски теории 1 - испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот oдноси со јавноста ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Писмен испит и есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Писмениот испит по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во септемвриската испитна сесија ќе се одржи на 3.09 (среда) во 11 часот во амф.3. Полагањето на есејот за двата предмета за студентите од претходните генерации ќе се одржи во истиот термин.

Меѓународно право
Меѓународно право - променет термин за завршен испит

Термини за завршен испит во септемвриска сесија
Термини за испит - д-р Докмановиќ

Политички систем - Политички студии - Термин за завршен испит
Политички систем - Политички студии - Термин за завршен испит

Уставно право - Термин за завршен испит
Уставно право - Термин за завршен испит

Права и слободи на човекот во РМ - Термин за завршен испит
Права и слободи на човекот во РМ - Термин за завршен испит

Конституционализам - Термин за завршен испит
Конституционализам - Термин за завршен испит

Локална самоуправа - Термин за завршен испит
Локална самоуправа - Термин за завршен испит

Современи политички системи - термин за завршен испит
Современи политички системи - термин за завршен испит

Политички систем - Односи со јавност - термин за завршен испит
Политички систем - Односи со јавност - термин за испит

Политички систем - Студии по новинарство - Термин за завршен испит
Политички систем - Студии по новинарство - Термин за завршен испит

Политички партии и интересни групи - термин за завршен испит
Политички партии и интересни групи - термин за завршен испит

Политички систем - Правни студии - Термин за завршен испит - Септемвриска сесија
Политички систем - Правни студии - Термин за завршен испит - Септемвриска сесија

сесија - август/септември
Општ дел на граѓанското право - есеј
Есејот по предметот општ дел на граѓанското право ќе се одржи на 11.09.2014 година со почеток во 11 часот во амф. 3.

сесија - август/септември
Општ дел на граѓанското право - термини за испит
Завршниот испит по предметот општ дел на граѓанското право ќе се одржи на 9,10 и 11 септември 2014 година со почеток од 12 часот. Списоците за полагање ќе бидат дополнително објавени по завршување на квалификационите испити.

сесија - август/септември
Стварно право - термин за испит
Завршниот испит по предметот стварно право ќе се одржи на 26.08.2014 година со почеток во 12 часот во амф. 3

Завршен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА - проф. д-р Димитар Гелев
Завршниот усен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф. д-р Димитар Гелев, ќе се одржи на 04 септември 2014 - четврток во 14 часот во Предавална 4. Завршниот усен испит за студентите од Проект 45, ќе се одржи на 04 септември 2014 - четврток во 16.30 часот во Предавална 4.

Завршен усмен испит по предметот ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ
Завршниот усмен испит по предметот ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ, ќе се одржи на 11 септември 2014 - четврток во 9 часот во Предавална 4.

Завршен усмен испит по предметот ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО
Завршниот усмен испит по предметот ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО ќе се одржи на 11 септември 2014 - четврток во 9 часот во Предавална 4.

Завршен усмен испит по предметот ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - ПРАВНИ СТУДИИ
Завршниот усмен испит по предметот ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - ПРАВНИ СТУДИИ, ќе се полага на 10 септември 2014 – СРЕДА, во 9 часот во Предавална 4.

[Термин за испит] Економика - доц. д-р А. Стојков
Термин за испит по предметот економика (правни студии) кај доц. д-р А. Стојков во августовско - септемвриската сесија

Оценки Казнено процесно право
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право се закажува за 04.07.2014 г. (петок) со почеток во 10.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
Резултати по предметот МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО одржан на 21.06.2014 година

Уставно право - впишување на оцени - промена на просторија
Уставно право кај проф. д-р Гордана Силјановска-Давкова - впишување на оцени - промена на просторија

Право и информатичка технологија -резултати од испито на 16.06.2014
Право и информатичка технологија -резултати од испито на 16.06.2014

Впишување оценки- Уставно право - група 1
Впишување оценки- Уставно право - група 1

Локална самоуправа - термин за завршен испит
Локална самоуправа - Термин за завршен испит

Корисни информации за предметите кои ги предава проф. д-р Д. Тасковска
Во прилог се соопштението од проф. д-р Добринка Тасковска во врска со предметите ВОВЕД ВО ПРАВО, ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО, ВОВЕД ВО НАУКА ЗА ПОЛИТИКА/INTRODUCTION TO LAW, PHILOSOPHY OF LAW, INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF POLITICS за учебна 2014/2015, academic 2014/2015.

Термин за усно доиспрашување по Вовед во правото на ЕУ
Усното доиспрашување за студентите кои имаат граничен број на поени (индекс. бр. 44353, 44462, 44735, 44584 и 44563) ќе се одржи на 23.06 (понеделник) во 13:30 часот во Депозитната библиотека (кај читалната).

[Право на друштвата] Завршен испит
Во прилог соопштение за студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Елена Градишки - Лазаревска

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право, список на студенти, 16.06.2016 година (втор испитен термин)

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во јунската испитна сесија
Резултатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

Резултати - втор дел Уставно право - група 1 - проф. Гордана Силјановска Давкова
Резултати - втор дел Уставно право - група 1 - проф. Гордана Силјановска Давкова

Конституционализам (македонска и англиска група) - ИСПИТ
Конституционализам (македонска и англиска група) - ИСПИТ

Уставно право - испит - проф. д-р Гордана Силјановска
Уставно право - испит - проф. д-р Гордана Силјановска

Уставно право - испит - проф. д-р Рената Дескоска
Уставно право - испит - проф. д-р Рената Дескоска

[Право на друштвата] Завршен испит
Во прилог соопштение за студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Елена Градишки - Лазаревска

Известување за студентите на политички студии за завршен испит по предметите политички теории, цивил
Известување за студентите на политички студии за завршен испит по предметите политички теории, цивилно општество и политичка филозофија

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација ќе се полага на 19.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Новинарски жанрови - завршен испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се полага на 19.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се полага на 23.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Известување и уредување во новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување и уредување во новинарството ќе се полага на 26.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси ќе се полага на 23.6.2013 година во 13 часот во амф. 9.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју ќе се полага на 5.6.2014 година во 12 часот во амф. 9.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се полага на 26.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 4.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се полага на 4.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

ПРОМЕНА на термин: Испит и есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Испитите по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ закажани за 6 јуни (петок) во 11 часот поради државниот празник ќе се одржат на 10 јуни (вторник) во 11 часот во амф.2. Студентите кои не полагале есеј по овие предмети, есејот ќе го полагаат во истиот термин.

Комуникaциски теoрии 1 - eсeј
Eсeјот пo предметот комуникaциски теoрии 1 ќе се одржи нa 4.6.2014 годинa во 10 чaсoт во aмф. 9.

Oдноси со јавностa - eсeј
Eсeјот пo предметот односи со јавностa ќе се одржи нa 4.6.2014 годинa во 10 чaсoт во aмф. 9.

Теoрија на односите со јавностa - испит
Испитот пo предметот теoрија на односите со јавностa ќе се одржи нa 4.6.2014 годинa во 10 чaсoт во aмф. 9.

[Право на друштвата] Завршен испит
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Елена Градишки-Лазаревска дека завршниот (усен) испит ќе се оддржи на следниот термин: - 21ви мај со почеток од 12:00 часот во предавална 4. По завршувањето на влезните испити ќе биде објавен дополнителен термин. Се молат студентите да понесат извод од електронското досие на полагањето.

Завршниот испит по предметот ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ(јунска испитна сесија)
Завршниот испит по предметот ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ(јунска испитна сесија, ќе се одржи на 26 јуни 2014 - четврток во 9 часот во Предавална 4.

Завршниот испит по предметот ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - НОВИНАРСТВО (јунска испитна сесија)
Завршниот испит по предметот ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО(јунска испитна сесија, ќе се одржи на 26 јуни 2014 - четврток во 9 часот во Предавална 4.

Завршен испит по предметот ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - ПРАВНИ СТУДИИ (јунска испитна сесија)
Завршниот испит по предметот ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - ПРАВНИ СТУДИИ (јунска испитна сесија, може да се полага или на 05 јуни 2014 - четврток, или на 25 јуни 2014 - среда, во 9часот во Предавална 4. Напомена: студентите бираат еден од овие 2 термини за полагање на испитот.

Завршен испит - IV група
Термини - јунска сесија - д-р Докмановиќ

Завршен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА (јунска испитна сесија)
Завршниот (усен) дел од испитот по предметот Право на друштвата кај проф. д-р Димитар Гелев ќе се спроведе на 05.06.2014 (четврток) и 12.06.2014 (четврток) од 14:00 часот во предавална 4. За студентите од проект 45 во 16.30ч. во истите термини.

Трговско право презнтации - втор дел
Во прилог се втор дел од презентациите по предметот Троговско право.

Вовед во право и филозофија на право - термини за завршен испит
Во прилог се термините за завршни испити по предметите Вовед во право (правни, политички и студии по новинарство) и филозофија на право кај проф. д-р Добринка Тасковска во јунска и септемвриска испитна сесија.

EY Program for Development of Young Potentials 2014
Стани и ти дел од бизнис натпреварот организиран од EY во соработка со Економскиот и Правниот Факултет, при Универзитетот ” Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

трговско право проект 45/35 консултативна средба
трговско право проект 45/35 консултативна средба

Термин за доиспрашување по Вовед во правото на ЕУ за студентите со 56 и над 56 поени
Усното доиспрашување за студентите кои освоиле 56 и над 56 поени на испитот одржан во казнената мартовска сесија ќе се одржи на 27.03 (четврток) во 12:30 часот во Депозитната библиотека.

Резултати од испитите по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ- мартовска сесија
Резултатите се приложени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

[Повик за учество на бизнис натпревар] Ernste & Young Careers Macedonia
Стани и ти дел од бизнис натпреварот организиран од EY во соработка со Економскиот и Правниот Факултет, при Универзитетот ” Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Искористи ја можноста, покажи ни го својот потенцијал и аплицирај: • Прати ни CV (на македонски или англиски) • Напиши текст од максимум 500 зборови на тема: “Најголемиот економски/законски предизвик за деловните ентитети на денешницата” (на македонски или англиски) • Испрати ги информациите на jana.cvetkovska@mk.ey.com најдоцна до 4 април 2014 И освои пракса во EY.

Историја на новинарството - термини за испит
Испитот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Односи со јавноста - термин за испит
Испитот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Комуникациски теории 1 - термин за испит
Испитот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Теорија на односите со јавноста - термин за испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Комуникологија - термин за испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Уставно право - Проф. д-р Гордана Силјановска - Термин за завршен испит
Уставно право - Проф. д-р Гордана Силјановска - Термин за завршен испит

Завршен писмен испит по Вовед во правото на ЕУ за СИТЕ ЧЕТИРИ групи на правни студии
Во мартовската сесија СИТЕ ЧЕТИРИ ГРУПИ на правни студии ќе полагаат писмен завршен испит по Вовед во правото на ЕУ. Испитот ќе се одржи на 12.03 (среда) во 11 часот во амф.3.

Есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во казенена мартовска сесија
Есејот по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во казнената мартовска сесија ќе се одржи на 12.03. во 11 часот во амф.3.

Завршен испит по Институции и право на ЕУ (новинарство)
Завршниот (писмен) испит по Институции и право на ЕУ (новинарство) во казнената мартовска сесија ќе се одржи на 12.03 (среда) во 11 часот во амф.3.

Завршен испит по Право на друштвата – проф. д-р Димитар Гелев
Завршниот (усен) испит по предметот Право на друштвата кај проф. д-р Димитар Гелев, во мартовската казнена сесија ќе се спроведе на 12.03.2014 (среда) од 13 часот во амф.3, додека за студентите од проект 45 во 16.30ч. во предавална 4.

Есеј - Економика, Вовед во Економика, Политичка економија и Современи економски теории
Есејот по предметите економика, вовед во економика, политичка економија и современи економски теории ќе се одржи на 10.03.2014 год. (понеделник) во 16.30 часот во амфитеатар 7.

Завршeн испит и есеј - Финансово право во мартовска казнена сесија
Завршниот испит и есејот по предметот Финансово право во мартовската казнена сесија ќе се спроведе на 07.03.2014 (петок) од 14 часот во амф.2.

Завршен испит - Политичка економија
Во прилог е соопштението за завршниот испит по политичка економија во мартовската испитна сесија.

Завршен испит по економика - Проф. д-р Владимир Кандикјан
Во прилог е соопшението за завршниот испит по економика кај проф. д-р В. Кандикјан

Термин за завршен испит по историја на правото (IV група)
термин - д-р Докмановиќ - мартовска сесија

Право на друштва
Испит по предметот Право на друштва - Проф. д-р Александар Климовски

Резултати од писмениот испит по Вовед во правото на ЕУ одржан на 6.02.2014
Резултатите се поместени на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Студентите за кои е наведено дека имаат право на усно доиспрашување, треба да дојдат во четврток (20.02) во 13 часот во кабинетот на проф. Георгиевски.

Резултати од испитот по Институции и право на ЕУ (новинарство) одржан на 5.02.2014 година
Рзултатите се поместени на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

Резултатите од испит и есеј по предметот Трудово право (Јануарска сесија 2014 година)
Почитувани студенти, во прилог се резултатите од испит и есеј по предметот Трудово право, спроведени во рамките на јануарската испитна сесија. Оцените ќе бидат впишани на 05.02.2014 (среда), во 10 часот во амф.5 проф. д-р Тодор Каламатиев

Термини
Информатика во новинарство/право и ИТ - д-р Докмановиќ

Историја на новинарството- завршен испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се полага на 3.2.2014 година во 10 часот во предавална 8.

Историја на новинарството- есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се полага на 3.2.2014 година во 10 часот во предавална 8.

Распоред за полагање на завршен испит по историја на правото кај доц. д-р Мишо Докмановиќ – IV група
распоред - историја на правото - IV група

Право на друштвата
Потсетување за усен испит по предметот Право на друштвата кај проф.Димитар Гелев: 27.01.2014/29.01.2014/03.02.2014 во 13ч во предавална 4, за студентите од проект 45 на ден 29.01.2014/03.02.2014 во 17ч. За терминот за полагање одлучувате по сопствен избор.

Правни и етички аспекти на интернет - Економски факултет - резултати
Правни и етички аспекти на интернет - Економски факултет - резултати

Политички партии и интересни групи - термин за завршен испит
Се известуваат студентите дека завршниот испит по предметот Политички партии и интересни групи ќе се одржи на 28.01.2014 (вторник), со почеток од 12:00 часот, во амфитеатарот 4.

Комуникациски теории 1- есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 22.01.2014 година во 12 часот во предавална 8.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 22.01.2014 година во 12 часот во предавална 8.

Есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Есејот по предметите Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ за студентите кои испитите ќе ги полагаат во јануарската испитна сесија ќе се одржи на 5.02.(среда) во 11 часот во амф.3.

Писмен испит по Вовед во правото на ЕУ (правни студии) во јануарска сесија
Писмениот испит по Вовед во правото на ЕУ за студентите од правни студии ќе се одржи на 6.02 (четврток) во 11 часот во амф.3.

Писмен испит по Институции и право на ЕУ (новинарство) во јануарска сесијар
Писмениот испит по предметот Институции и право на ЕУ за студентите по новинарство ќе се одржи на 5.02 (среда) во 11 часот во амф.3.

Односи со јавноста- завршен испит
Завршниот испит по предметот Односи со јавноста ќе се одржи на 3.2.2014 година во 10 часот во предавална 8.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот Теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 3.2.2014 година во 12 часот во предавална 8.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот Комуникологија ќе се одржи на 4.02.2014 година во 10 часот во предавална 8.

Комуникациски теории 1- завршен испит
Завршниот испит по предметот Комуникациски теории 1 ќе се одржи на 30.01.2014 година во 10 часот во предaвална 7.

Термин за предавања
Историја на правото - предавања - IV група

Термини за усен испит по предметот Право на друштвата - проф.Димитар Гелев
Се известуваат студентите кои го положиле квалификациониот испит по предметот Право на друштвата, усниот дел ќе се одржи во следните термини 27.01.2014/ 29.01.2014/ 03.02.2014 во 13ч. во предавална 4 Усниот дел од испитот за студентите од проект 45 ќе се одржи во следните термини 29.01.2014/ 03.02.2014 во 17ч.

ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО ЕКОНОМИКА - ПРОФ. Д-Р Т. ГРОЗДАНОВСКИ
Завршниот испит по економика и вовед во економика кај проф. д-р Томислав Гроздановски во јануарската испитна сесија ќе се одржи на 18.01.2014 година во 10.00 часот.

[Право на друштвата] Термини за полагање на завршен испит
Известување за полагање на завршен испит по предметот право на трговските друштва кај проф. Елена Градишки-Лазаревска

Распоред за полагање на завршен испит по историја на правото кај доц. д-р Мишо Докмановиќ – IV група
Термини - историја на правото - д-р Докмановиќ

Комуникологија
Предавањата по предметот Комуникологија, кои беа одложени поради Денот на дрвото на 27.11.2013, ќе се одржат на 5.12.2013 година (четврток) во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1
Предавањата по предметот Комуникациски теории 1, кои беа одложени поради Денот на дрвото на 27.11.2013, ќе се одржат на 5.12.2013 година (четврток) во 12 часот во новинарската лабораторија.

Институции и право на ЕУ (новинарство)
Се известуваат студентите од новинарски студии дека предавањата што не се одржаа во средата поради ’Денот на дрвото’ ќе се надополнат во среда (4.12) од 15 часот во мал амф.2.

Етика на односите со јавноста -консултации
Консултациите по предметот Етика на односите со јавноста ќе се одржат на 21.11.2013 година (четврток) во 15 часот во кабинетот на доц. д-р Дејан Донев.

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА 2РА и 3ТА ГРУПА ОД ВТОРА ГОДИНА ПРАВНИ СТУДИИ
Се известуваат групите дека предавањата по Вовед во правото на ЕУ во понеделник (18.11) ќе се одржат од 10 до 14 часот во амф.7, за двете групи.

Маркетинг и односи со јавноста- консултации
Консултациите по предметите: Маркетинг и односи со јавност - мастер студии по Односи со јавност, и Маркетинг и медиуми - мастер студии Медиуми и комуникации, ќе се извршат на 21.11.2013 - ЧЕТВРТОК во 18h во Амф.8.

Корпоративна комуникација- консултации
Консултациите по предметот Корпоративна комуникација ќе се одржат на 19.11.2013 година (вторник) во 17 часот во новинарската лабораторија.

Мастери по односи со јавноста и медиуми и комуникации- консултативна средба
Консултативна средба на студентите на мастерите по односи со јавноста и медиуми и комуникации ќе се одржи на 14.11.2013 година (четврток) во 16 часот во новинарската лабораторија.

Резултати од дополнителна сесија кај проф. д-р Р. Дескоска
Во прилог се резултатите од дополнителната сесија за студентите кои полагале кај проф. д-р Р. Дескоска

Внесување на оценките по Вовед во правото на ЕУ од септемвриската и казнената испитна сесија
Се известуваат студентите кои го положиле испитот во септемвриската или во казнената сесија дека оценките ќе се внесуваат во среда (6.11) од 15 часот во кабинетот на асс. И.Ценевска (кај архивата на факултетот).

УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ ВО РАМКИ НА ПРЕДМЕТИТЕ ВОВЕД И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО, ПРОФ
УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ ВО РАМКИ НА ПРЕДМЕТИТЕ ВОВЕД И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО, ПРОФ.Д-Р ДОБРИНКА ТАСКОВКСКА

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА 4ТА ГРУПА ОД ВТОРА ГОДИНА ПРАВНИ СТУДИИ
Се потсетуваат студентите од 4та група на втора година правни студии дека предавањата по Вовед во правото на ЕУ во петок ќе се одржуваат од 12 часот наместо од 8 часот.

Жанрови во медиуми
Новинарските текстови за предметот Жанрови во медиуми (практикум) треба да се предадат најдоцна до 28.10.2013 година.

Историја на новинарството- завршен испит
Завршниот испит по предметот Историја на новинарството ќе се полага на 28.10.2013 година во 12 часот во предавална 4.

Комуникациски теории 1- завршен испит
Завршниот испит по предметот Комуникациски теории 1 ќе се полага на 28.10.2013 година во 12 часот во предавална 4.

Историја на новинарството- есеј
Есејот по предметот Историја на новинарството ќе се полага на 28.10.2013 година во 12 часот во предавална 4.

Комуникациски теории 1- есеј
Есејот по предметот Комуникациски теории 1 ќе се полага на 28.10.2013 година во 12 часот во предавална 4.

Односи со јавноста- есеј
Есејот по предметот Односи со јавноста ќе се полага на 29.10.2013 година во 11 часот во предавална 4.

Термини кај доц. д-р К.Ристова-Астеруд во дополнителна сесија за апсолвенти
Термини кај доц. д-р К.Ристова-Астеруд во октомвриска дополнителна сесија за апсолвенти

Презентации по предметот Социологија на правото
Презентации по предметот Социологија на правото

Термин за есеј по Вовед во право на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Есејот за студентите кои ќе ги полагаат испитите по Вовед во право на ЕУ и Институции и право на ЕУ во вонредната октомвриска сесија ќе се одржи на 25.10 (петок) во 11 часот во амф.5

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА 4ТА ГРУПА ОД ВТОРА ГОДИНА ПРАВНИ СТУДИИ
Се известуваат студентите од 4та група на втора година правни студии дека предавањата по ВОВЕД ВО ПРАВОТО НА ЕУ овој петок (18.10) ќе се одржат од 12-16 часот во амф.5.

Резултати - Економика и Политичка економија
Студентите кои полагаа економика или политичка еконономија кај проф. д-р В. Кандикјан во октомвриската сесија, можат да ги проверат резултатите во студентските досиеја.

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА 4ТА ГРУПА ОД ВТОРА ГОДИНА ПРАВНИ СТУДИИ
Се известуваат студентите од 4та група на втора година правни студии дека предавањата по ВОВЕД ВО ПРАВОТО НА ЕУ овој петок (18.10) ќе се одржат од 12-16 часот во амф.5.

Резултати од испит и есеј по Вовед во правото на ЕУ во дополнителната септемвриска сесија
Резулатите се наоѓаат на следнава страна, во делот РЕЗУЛТАТИ http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
Известување за начинот на впишување на оцени кај проф. д-р Тони Дескоски

Распоред за полагање на испити кај доц. д-р Мишо Докмановиќ
Термини во дополнителна сесија - д-р Докмановиќ

Термин за испит по Применета Економика - студии по новинарство - казнена сесија
Испитот по Применета Економика - студии по новинарство - казнена сесија ќе се одржи на 07.10.2013 (понеделник) во 09h во Амф.3.

Испит по Вовед во правото на ЕУ во дополнителната септемвриска сесија
Испитот во дополнителната септемвриска сесија ќе се одржи на 2.10 (среда) во 15 часот во амф.3.

Термин за есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Есејот за студентите кои имаат право да полагаат есеј во дополнителната септемвриска сесија ќе се одржи на 2.10 (среда) во 15 часот во амф.3.

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во септемвриска сесија
Резулатите од испитот се поместени во делот РЕЗУЛТАТИ кај предметот ВОВЕД во ПРАВОТО НА ЕУ, односно на следниов линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

Историја на новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот Историја на новинарството ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот Комуникациски теории 1 ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот Историја на новинарството ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Комуникациски теории 1- есеј
Есејот по предметот Комуникациски теории 1 ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот Односи со јавноста ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Дополнителен термин за оценки по КПП
Дополнителниот термин за впишување на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право се закажува за 23.09.2013 г. во 12 часот во кабинетот на доц. д-р Бобан Мисоски.

есеј трговско право казнена сесија
есеј трговско право казнена сесија

трговско право - резултати есеј
трговско право - резултати есеј

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот Комуникациски теории 1 ќе се одржи на 12.9.2013 година во 10 часот во предавална 7.

Термин за земање оценки кај проф. д-р Ванчо Узунов
Оценки по предметите Применета Економика и Економска политика кај проф.д-р Ванчо Узунов ќе се внесуваат на 13.09.2013 (петок) во 8 часот во Амф.2. Ве молиме да го почитувате терминот за земање на оценки, и да донесете испринтан лист од Вашето досие.

Термин за земање на оценки кај проф. д-р Софија Тодорова
Оценки по предметите Применета Економика и Основи на Маркетинг кај проф.д-р Софија Тодорова ќе се внесуваат на 12.09.2013 (четврток) во 8 часот во Амф.2. Ве молиме да го почитувате терминот за земање на оценки, и да донесете испринтан лист од Вашето досие.

Менаџмент во медиумите - испит
Испитот по предметот Менаџмент во медиумите ќе се одржи на 26.9.2013 година /четврток/ во 10 часот во предавална 7.

Правата на децата и медиумите
Испитот по предметот Правата на децата и медиумите ќе се одржи на 26.9.2013 година /четврток/ во 10 часот во предавална 7.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот Односи со медиумите ќе се одржи на 12.9.2013 година /четврток/ во 13 часот во предавална 7.

Култура на говорот - испит
Испитот по предметот Култура на говорот ќе се одржи на 12.9.2013 година /четврток/ во 13 часот во предавална 7.

Теории и концепции на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот Теории и концепции на односите со јавноста ќе се одржи на 12.9.2013 година /четврток/ во 13 часот во предавална 7.

Комуникациски теории 2 - испит
Испитот по предметот Комуникациски теории 2 ќе се одржи на 12.9.2013 година /четврток/ во 13 часот во предавална 7.

Студии по новинарство- оценки
Оценките по предметите Комуникациски теории 1, Историја на новинарството, Односи со јавноста, Жанрови во медиуми, Уредување во новинарството ќе се впишуваат во индекс на 12.9.2013 година во 12 часот.

Термин за земање оценки по Казнено процесно право
Терминот за впишување на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право се закажува за 11.09.2013 г. (среда) во 11.00 часот во кабинетот на доц. д-р Бобан Мисоски и асс. м-р Дивна Илиќ. Од професорите

Правни и етички аспекти на интрнет - Економски факултет - резултати
Правни и етички аспекти на интрнет - Економски факултет - резултати

Вовед во правото на ЕУ во септемвриска испитна сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ во септемвриската испитна сесија ќе се одржи на 12.09 (четврток) во 11 часот.

Комуникациски теории 1- завршен испит
Завршниот испит по предметот Комуникациски теории 1 ќе се одржи на 12.9.2013 година во 10 часот во пред. 7.

Историја на новинарството- термин за испит
Завршниот испит по предметот Историја на новинарството ќе се одржи на 3.9.2013 година во 10 часот во пред. 7.

Распоред за полагање на испити кај доц. д-р Мишо Докмановиќ во септемвриската испитна сесија
Термини - д-р Докмановиќ - септемвриска сесија

Испити кај проф. д-р Аница Драговиќ
Испитите по предметите Истражување на публика, Истражување на медиуми и Методологија на комуниколошките истражувања кај проф. д-р Аница Драговиќ ќе се одржат на 27.8.2013 година во 9 часот и на 3.9.2013 година во 9 часот.

Резултати од завршниот испит по предметот Уставно право кај проф д-р Рената Десковска
Резултати од завршниот испит по предметот Уставно право кај проф д-р Рената Десковска

Резултати од есјт по предметот Трговско право
Резултати од есјт по предметот Трговско право

Резултати од есејот трговско право (втор термин)
Резултати од есејот трговско право (втор термин)

Право и ИТ - втора група - распоред
Право и ИТ - втора група - распоред

Право и ИТ - прва група - распоред
Право и ИТ - прва група - распоред

Правни и етички аспекти на интернет - Економски факултет - резултати од испит
Правни и етички аспекти на интернет - Економски факултет - резултати од испит

Информација -1 група-Право и ИТ
Инфо-испит 1 група - Право и ИТ

Консултативна средба по предметот Англиски јазик
Консултативна средба по предметот Англиски јазик

Теми за есеј - Трговско право
Теми за есеј - Трговско право

Менаџмент во медиуми - испит
Испитот по предметот Менаџмент во медиуми ќе се одржи на 25.6.2013 година во 10 часот во предавална 7.

Теории и концепции на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот Теории и концепции на односите со јавноста ќе се одржи на 24.6.2013 година во 10 часот во предавална 7.

Култура на говорот - испит
Испитот по предметот Култура на говорот ќе се одржи на 24.6.2013 година во 10 часот во предавална 7.

Односи со медиуми- испит
Испитот по предметот Односи со медиуми ќе се одржи на 17.6.2013 година во 10 часот во предавална 7.

Комуникациски теории 2 - испит
Испитот по предметот Комуникациски теории 2 ќе се одржи на 17.6.2013 година во 10 часот во предавална 7.

Историја на новинарството- испит
Завршниот испит по предметот Историја на новинарството ќе се одржи на 4.6.2013 и 18.6.2013 година во 10 часот во пред. 7.

Вовед во правото - проф Тасковска - резултати од испит
Вовед во правото - проф Тасковска - резултати од испит

Есеј по Вовед во правото на ЕУ
Се потсетуваат студентите кои ќе полагаат есеј по Вовед во правото на ЕУ на 27.05 (понеделник) дека темите за есејот ќе бидат од материјалот за испит.

[Право на друштвата] Термини за полагање на есеј и завршен испит
Соопштение за завршниот испит и есејот по предметот право на друштвата

Соопштение за завршниот испит по предметот Вовед во правото кај проф д-р Добринка Тасковска
Соопштение за завршниот испит по предметот Вовед во правото кај проф д-р Добринка Тасковска

Комуникациски теории 1 - испит
Испитот по предметот Комуникациски теории 1 ќе се одржи на 22.5.2013 година во 11 часот во пред. 7.

Менаџирање на односите со јавноста- испит
Испитот по предметот Менаџирање на односите со јавноста ќе се одржи на 23.5.2013 годна во 11 часот и на 12.6.2013 година во 17.30 часот. Проектните задачи треба да се достават на проф. д-р Емилија Симоска најдоцна четири дена пред одржувањето на испитот (simoskastudents@gmail.com).

Корпоративна комуникација- испит
Испитот по предметот Корпоративна комуникација ќе се одржи на 27.5.2013 година во 14 часот во предавална 7.

Правни и етички аспекти на интернет - Економски факултет - резултати од испит
Правни и етички аспекти на интернет - Економски факултет - резултати од испит

Завршниот испит по МЈП ќе се одржи на 21.05.2013 во 11 часот во амф. 2
Завршниот испит по МЈП ќе се одржи на 21.05.2013 во 11 часот во амф. 2

Завршен испит по Вовед во правото на ЕУ
Се известуваат студентите од втора година на правни студии кои ги положиле/ќе ги положат квалификационите испити (колоквиуми) дека завршниот испит по предметот ќе се одржи на 27.05 (понеделник) во 12 часот во амф.2.

Распоред за полагање на завршни испити кај доц. д-р Мишо Докмановиќ во јунската испитна сесија
Термини - јунска сесија - д-р Докмановиќ

Индустриски дизајн - резултати
Индустриски дизајн - резултати

Граѓанско процесно право - испитен материјал
Граѓанско процесно право - испитен материјал

Политички партии и интересни групи - Резултати од првиот дел од завршниот испит
Во прилог се резултатите од писменото полагање на првиот дел од завршниот испит по предметот Политички партии и интересни групи кај проф. д-р Тања Каракамишева.

Промена на термин - Информатика во новинарство
Промена на термин - информатика во новинарство

Термини за внесување оцени по историја на дипломатија кај доц. д-р Мелина Гризо:
Термини за внесување оцени по историја на дипломатија кај доц. д-р Мелина Гризо:

ВАЖНО:Промена во испитната литература за Вовед во право на ЕУ
Се потсетуваат студентите на правни студии дека материјалот за испит по предметот Вовед во правото на ЕУ за разлика од претходната академска година, оваа година ги опфаќа: Глава 1,2,3,4,5 од учебникот: ’Вовед во правото на ЕУ’ од проф. Сашо Георгиевски, и ПОГЛАВЈЕ 3,4 и 5 од учебникот ’Вовед во правото на ЕУ (втор дел)’ од проф. Татјана Петрушевска.

 
 

 

 

 

 
 
             © Сите права се задржани Правен Факултет
               
КОНТАКТ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. Гоце Делчев 9б.
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3117 244
Факс: +389 2 3227 549
 
 
  Најава