ДОМА ЗА НАС СТУДИИ НАСТАВЕН КАДАР СТУДЕНТИ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА АРХИВА ПРОЕКТИ
 
 
"Мисија: Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето вистинско знаење, Правниот факултет повеќе од половина век дефинира што факултетот треба да биде. Тука и сега. Секогаш први! ..."
 
 
 
 
 
 

I Семестар

Англиски јазик
Вовед во наука за политика
Вовед во право
Вовед во право
Вовед во правото
Економика
Историја на правото
Комуникологија
Македонски јазик и новинарска стилистика
Политички теории
Социологија на правото
Странски јазик
 

II Семестар

Англиски јазик
Економика
Конституционализам
Новинарски жанрови
Општ дел на граѓанското право
Политичка економија
Политички систем
Право и информатичка технологија
Римско право
Современа европска и македонска историја
Уставно право
 

III Семестар

Англиски јазик 3
Вовед во политички науки
Вовед во право на ЕУ
Македонски јазик 3
Меѓународно јавно право
Основи институти на јавно и приватно право
Политичка социологија
Политички систем
Право на друштвата
Современа македонска историја
Современи политички теории
Стварно право
Теории на новинарство
 

IV Семестар

Административно право
Етика во новинарството
Интеркултурна комуникација и медиумите
Јавна администрација
Јавно мислење
Казнено право
Политички партии и интересни групи
Политички систем
Права и слободи на човекот во РМ
Применета економика
Семејно и наследно право
Трудово право
Цивилно општество
 

V Семестар

Економски систем и економска политика
Известување во новинарството
Институции и право на ЕУ
Меѓународни политички односи
Новинарски информативни жанрови
Новинарство во печатени и електронски медиуми
Облигационо право
Односи со јавноста
Политичка филозофија
Применета економика
Уредување во новинарство - практикум
Филозофија на правото
Финансово право
 

VI Семестар

Граѓанско процесно право
Јавна администрација
Јавно мислење и масовни комуникации
Казнено процесно право
Меѓународно приватно право
Новинарски аналитички жанрови
Печатени и електронски медиуми
Применета политика
Слобода на изразување
Современи политички системи
Технологија и организација во медиумите - практику
Трговско право
 
 
 ОГЛАСНА ТАБЛА ЗА СТУДЕНТИ
Административно право, завршен испит
Пријавување за полагање завршен испит по предметот Административно право на 27.01.2017

трговско право резултати 18.1.2017
трговско право резултати 18.1.2017

Финансово право
Финансово право - список за полагање (26.1.2017) и промена на термин за испит

Финансово право
Финансово право - резултати од завршен испит (28.12.2016 година)

Термини за рез.и оцени ВОВЕД ВО ПРАВО (Пр.студии;новинарски студии)Проф.д-р Д.Тасковска јануари 2017
Термини за резултати и оцени од ВОВЕД ВО ПРАВО (Правни студии; студии по новинарство) кај Проф. д-р Добринка Тасковска за јануарска сесија 2017

Термини за рез. и оцени од испити по сите предмети кај Проф.д-р К.Р Астеруд за јануарска сесија 2017
Термини за резултати и оцени од испити по сите предмети кај Проф. д-р К. Ристова - Астеруд за јануарска сесија 2017

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - резултати од завршен испит

трговско право 11.1.2017 година резултати
трговско право 11.1.2017 година резултати

Стварно право
Списоци за полагање стварно право - завршен испит...

Трудово право
Соопштение за завршен испит

Англиски јазик - термини за полагање јануари 2017
Во прилог се термините за полагање по предметната програма Англиски јазик

Право и информатичка технологија, ИКТ и односи со јавноста, Е-новинарство - термини за испит
Право и информатичка технологија, ИКТ и односи со јавноста, Е-новинарство - термини за испит

ПРОМЕНА во термин за завршен испит по Вовед во правото на ЕУ
На барање на студентите, терминот за завршниот испит по Вовед во правото на ЕУ се поместува за 1.02. (среда) од 15ч (втора група ) и од 16:15ч (прва група). Просторијата за полагање ќе биде дополнително објавена.

Човекови права во РМ (Задолжителен и изборен предмет) - Термин за завршен испит
Човекови права во РМ (Задолжителен и изборен предмет) - Термин за завршен испит

Конституционализам - Термин за завршен испит
Конституционализам - Термин за завршен испит

Историја на правото - проф. д-р Мишо Докмановиќ (простории и распоред за полагање)
проф. Докмановиќ (распоред на простории и термини)

Граѓанско процесно право - дополнителен термин за полагање во јануарска сесија
Граѓанско процесно право - дополнителен термин за полагање во јануарска сесија за студенти кои треба да го запазат рокот за упис на мастер студии

Политички партии и интересовни групи - Термин за завршен испит
Политички партии и интересовни групи - Термин за завршен испит

Современи политички системи - Термин за завршен испит
Современи политички системи - Термин за завршен испит

Политички систем
Политички систем - соопштение за полагање на завршен испит (сите насоки)

Завршни испити по предметите општ дел на граѓанското право и стварно право
Пријавување и полагање испити по предметите општ дел на граѓанското право и стварно право...

Граѓанско процесно право - Термин за испит во јануарска сесија
Граѓанско процесно право - Термин за испит во јануарска сесија

Впишување оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот КПП, ќе се спроведе на 28.12.2016 г. (среда) со почеток во 13.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Финансово право
Финансово право - списоци за полагање на завршен испит (28.12 и 26.1)

трговско право пријавување на испит
трговско право пријавување на испит

Резултати од завршните испити кај проф. Тасковска и доц. Спасов полагани на 7.12.2016
Резултати од завршните испити по Вовед во правото (сите студии) и Филозофија на правото полагани во ноемвриската казнена сесија на 7.12.2016 година кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Љ. Спасов

Испитна литература за предметот Вовед во правото на ЕУ
Материјалот за завршниот испит по предметот Вовед во правото на ЕУ ги опфаќа главите 1,2,3,4 и 5 од учебникот на проф. С. Георгиевски и главите 1,2,3,4 и 5 од учебникот на проф. Т. Петрушевска.

Трговско право
Резултати од завршен испит одржан на 07.12.2016 година

Завршен испит по Соверемени економски теории
Завршен испит по Соверемени економски теории

Завршен испит по економика - проф. д-р А. Стојков
Завршен испит по економика - проф. д-р А. Стојков

Завршен испит по економика (односи со јавност и новинарство)
Завршен испит по економика (односи со јавност и новинарство)

Завршен испит по вовед во економика
Завршен испит по вовед во економика

Завршен испит по политичка економија
Завршен испит по политичка економија во јануарската испитна сесија

Завршен испит по економика - доц. К. Шапкова
Завршен испит по економика кај доц. д-р Катерина Шапкова во јануарската испитна сесија

Завршен испит по економика - проф. д-р В. Кандикјан
Завршен испит по економика кај проф. д-р Владимир Кандикјан во јануарската испитна сесија

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЧАСОВИ по Применета Економика
Се известуваат студентите на правни студии дека ДОПОЛНИТЕЛНИ ЧАСОВИ по Применета Економика ќе се одржат на 16.12.2016 - петок од 9 часот во Амф.4.

Финансово право
Финансово право - термин за завршен испит во јануарската испитна сесија 2016/2017

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Правата на детето и медиумите-испит
Испитот по предметот правата на детето и медиумите ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 7.12.2016 во 15 часот во предавална 4.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Жанрови во медиуми - практикум
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Известување во новинарството - практикум
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Комуникациски теории 1 - испит
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Односи со јавноста - испит
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 7.12.2016 во 16 часот во предавална 5.

Човекови права во РМ - Термин за завршен испит - Апсолвентска сесија
Човекови права во РМ - Термин за завршен испит - Апсолвентска сесија

Термин за усмен испит по Маркетинг - односи со јавност - јануарска редовна сесија 2017
Усмениот испит по Маркетинг - на студии по односи со јавност во јануарска редовна испитна сесија 2017 година, ќе се одржи: на 25.01.2017 - среда од 9 часот во Предавална 4.

Термин за усмен испит по Применета Економика - студии по новинарство - јануарска редовна сесија 2017
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство во јануарска редовна испитна сесија 2017 година, ќе се одржи: на 25.01.2017 - среда од 9 часот во Предавална 4.

Термин за усмен испит по Економски систем и економска политика - јануарска редовна сесија 2017
Усмениот испит по Економски систем и економска политика - политички студии во јануарска редовна испитна сесија 2017 година, ќе се одржи: на 25.01.2017 - среда од 9 часот во Предавална 4.

Термин за усмен испит по Применета Економика - правни студии - јануарска редовна сесија 2017
Усмениот испит по Применета Економика - правни студии во јануарска редовна испитна сесија 2017 година, ќе се одржи: на 23.01.2017 - понеделник од 9 часот во Предавална 4 за студентите од 1 група, и на 24.01.2017 година - вторник од 9 часот во Предавална 4 за студентите од 2 група правни студии, 3 година.

Термин за полагање КПП во дополнителната казнена сесија
Терминот за полагање на испитот по КПП во дополнителната ноемвриска казнена сесија се закажува за 6-ти Декември, 2016 г. (вторник) со почеток во 13.00 часот.

Трудово право
Термин за завршен испит во ноемвриска дополнителна сесија

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЧАСОВИ по Применета Економика
Се известуваат студентите на правни студии дека ДОПОЛНИТЕЛНИ ЧАСОВИ по Применета Економика ќе се одржат на 2.12.2016 - петок од 9 часот во Амф.4.

Испит Меѓународни политички односи - ноемвриска казнена сесија
Испитот по Меѓународни политички односи во дополнителната ноемвриска сесија ќе се одржи на 02.12.2016 година (петок) со почеток во 10 часот во кабинетот на доц. д-р Јулија Брсакоска Базеркоска

Впишување оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по КПП, ќе се спроведе во кабинетот на предметните доценти на 30.11.2016 г. (среда) со почеток во 12.00 часот.

Вовед во правото на ЕУ - ноемвриска казнена сесија
Завршниот испит по Вовед во правото на ЕУ во ноемвриската казнена сесија ќе се одржи на 1.12 (четврток) во 14:30 часот. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.7.

Резултати и впишување на оцени од октомвриската казнена сесија кај проф. Тасковска и доц. Спасов
Резултати од завршните испити по Вовед во правото (сите студии) и Филозофија на правото од завршните испити од октомвриската казнена сесија полагани на 7.11.2016 година кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Љ. Спасов и термин за впишување оцени

Финансово право
Финансово право - ppt презентации за вториот дел од испитниот материјал

Усмен испит Применета Економика - правни студии- ноемвриска сесија
Усмениот испит по Применета Економика - правни студии во ДОПОЛНИТЕЛНА ноемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 5.12.2016 - понеделник во 9 часот во Предавална 4

Усмен испит Применета Економика - студии по новинарство- ноемвриска сесија
Усмениот испит по Применета Економика - студии по новинарство во ДОПОЛНИТЕЛНА ноемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 5.12.2016 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Економски систем и економска политика - политички студии- ноемвриска сесија
Усмениот испит по Економски систем и економска политика - политички студии (македонски и англиски јазик) во ДОПОЛНИТЕЛНА ноемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 5.12.2016 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Маркетинг - односи со јавност - ДОПОЛНИТЕЛНА ноемвриска сесија
Усмениот испит по Маркетинг на студиите по односи со јавност во дополнителна ноемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 5.12.2016 во 9 часот во Предавална 4.

Вовед во право на ЕУ (втора година правни студии)- материјал за подготовка (21.11)
Материјалот за подготовка за наредното предавање по Вовед во право на ЕУ за втора година правни студии (21.11) е стр.1-23 од Извештајот за напредокот на Р. Македонија изработен од Европската Комисија, поместен на следниот линк http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf

Распоред за полагање на испити кај проф. д-р Мишо Докмановиќ во јануарска сесија
Термини за завршен испит проф. Докмановиќ (јануарска сесија)

Уставно право
Термин за завршен испит во октомвриска казнена сесија

Испит Меѓународни политички односи
Испитот по Меѓународни политички односи во дополнителната октомвриска сесија ќе се одржи на 02.11.2016 година (среда) со почеток во 13 часот во Амф.9

Испит семејно и наследно право
Испитот по семејно и наследно право во дополнителната октомвриска сесија ќе се одржи на 3.11.2016 година во 13 часот. Студентите да дојдат во кабинетот на доц. д-р. Елена Игновска.

Правата на детето и медиумите-испит
Испитот по предметот правата на детето и медиумите ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - практикум
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - практикум
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 31.10.2016 во 12 часот во новинарската лабораторија.

Завршен испит КПП
Завршниот испит по предметот Казнено процесно право во октомврискиот казнен рок ќе се одржи на 07.11.2016 г. (понеделник) со почеток во 13.00 часот.

Термин за завршен испит по Казнено право кај проф. Каневчев и проф. Груевска Дракулевски
Завршниот испит по предметот Казнено право во октомврискиот казнен рок кај проф. д-р Методија Каневчев и проф. д-р Александра Груевска Дракулевски ќе се одржи на 07.11.2016 г. со почеток во 13.00 часот.

Вовед во правото на ЕУ во дополнителна октомвриска сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ во дополнителната сесија ќе се одржи на 3.11 (четврток) во 15 часот. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.7. Есејот за студентите од старата програма ќе се одржи во истиот термин.

Трговско право
Термин за полагање на испитот во октомвриска дополнителна сесија

Усмен испит Маркетинг - односи со јавност - ДОПОЛНИТЕЛНА октомвриска сесија
Усмениот испит по Маркетинг на студиите по односи со јавност во дополнителна октомвриска сесија 2016, ќе се одржи на 31.10.2016 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Економски систем и економска политика - политички студии- октомвриска сесија
Усмениот испит по Економски систем и економска политика - политички студии (македонски и англиски јазик) во ДОПОЛНИТЕЛНА октомвриска сесија 2016, ќе се одржи на 31.10.2016 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Применета Економика - студии по новинарство- октомвриска сесија
Усмениот испит по Применета Економика - студии по новинарство во ДОПОЛНИТЕЛНА октомвриска сесија 2016, ќе се одржи на 31.10.2016 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Применета Економика - правни студии- октомвриска сесија
Усмениот испит по Применета Економика - правни студии во ДОПОЛНИТЕЛНА октомвриска сесија 2016, ќе се одржи на 31.10.2016 - понеделник во 9 часот во Предавална 4

Термин за ДОПОЛНИТЕЛНИ ЧАСОВИ по Применета Економика - правни студии
Се информираат студентите дека Дополнителни часови - вежби по предметот Применета Економика ќе се одржат на 21.10.2016 - петок во 12 часот во Амф.4.

Впишување оценки КПП
Впишувањето на оценките по КПП во индекс ќе се спроведе во вторник, 18.10.2016 г., со почеток во 12.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Вовед во правото на ЕУ - резултати од септемвриска дополнителна сесија
Резултатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат на 6.10 (четврток) во 14 часот во кабинетот на доц. Ценевска (кај архивата на факултетот). Во истиот термин ќе се врши увид во тестовите.

Завршен испит КПП
Се известуваат студентите дека завршниот испит по КПП во казнената сесија се закажува за четврток 06.10.2016 г. со почеток во 12.00 часот. Од професорите

Дополнителни часови по Применета Економика - правни студии
Се информираат студентите дека поради неработниот ден 11.10.2016 (вторник), часовите по Применета Економика ќе се одработат на 14.10.2016 (петок) од 8 часот во Амф.4.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 5.10.2016 во 12 часот во предавалната Е2.

Правата на детето и медиумите-испит
Испитот по предметот правата на детето и медиумите ќе се одржи на 6.10.2016 во 10 часот во предавална 4.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 6.10.2016 во 10 часот во предавална 4.

Жанрови во медиуми - практикум
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 6.10.2016 во 10 часот во предавална 4.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 5.10.2016 во 12 часот во предавалната Е2.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 6.10.2016 во 10 часот во предавална 4.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 6.10.2016 во 10 часот во предавална 4.

Известување во новинарството - практикум
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 6.10.2016 во 10 часот во предавална 4.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 6.10.2016 во 10 часот во предавална 4.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 6.10.2016 во 10 часот во предавална 4.

Комуникациски теории 1 - испит
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 5.10.2016 во 12 часот во предавалната Е2.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 5.10.2016 во 12 часот во предавалната Е2.

Односи со јавноста - испит
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 5.10.2016 во 12 часот во предавалната Е2.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 5.10.2016 во 12 часот во предавалната Е2.

Впишување оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 30.09.2016.г (петок) со почеток во 11.00 часот, во кабинетот на предметните доценти. Од наставниците

Термин за завршен испит по Казнено право кај проф. Каневчев и проф. Груевска Дракулевски
СООПШТЕНИЕ Се известуваат студентите од втора година дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО кај проф. д-р Методија Каневчев и проф. д-р Александра Груевска-Дракулевски во казнена сесија ќе се одржи на 7.10.2016 година во 11 часот во амфитеатар 2. Од Професорите, с.р.

Усмен испит Маркетинг - односи со јавност - ДОПОЛНИТЕЛНА септемвриска сесија
На барање на студентите Усмениот испит по Маркетинг на студиите по односи со јавност во дополнителна септемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 03.10.2016 во 9 часот во Амф.6.

Усмен испит Економски систем и економска политика - политички студии- септемвриска сесија
На барање на студентите Усмениот испит по Економски систем и економска политика - политички студии (македонски и англиски јазик) во ДОПОЛНИТЕЛНА септемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 03.10.2016 во 9 часот во Амф.6

Усмен испит Применета Економика - студии по новинарство- септемвриска сесија
На барање на студентите Усмениот испит по Применета Економика - студии по новинарство во ДОПОЛНИТЕЛНА септемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 03.10.2016 во 9 часот во Амф.6

Усмен испит Применета Економика - правни студии- септемвриска сесија
На барање на студентите Усмениот испит по Применета Економика - правни студии во ДОПОЛНИТЕЛНА септемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 03.10.2016 - понеделник во 9 часот во Амф.6

Вовед во правото на ЕУ - дополнителна септемвриска сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ во дополнителната септемвриска сесија ќе се одржи на 29.09 (четврток) од 15 часот. Полагањето на есејот за студентите од старата програма ќе се одржи во истиот термин. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.7.

ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ EВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ ВО Р.М
ВО ПРИЛОГ Е СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ EВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ ВО Р.М

Стварно право - предавања
ВАЖНО: Соопштените за предавањата по стварно право...

Соопштениеза испитот Казнено право кај проф. Каневчев и проф. Груевска Дракулевски
Се известуваат студентите од втора година дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО кај проф. д-р Методија Каневчев и проф. д-р Александра Груевска-Дракулевски во септемвриска сесија се презакажува и истиот ќе се одржи на 23.9.2016 година во 10 часот во амфитеатар 2.

Резултати од испитот по Вовед во право на ЕУ во септемвриска сесија
Резултатите се наоѓаат на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Внесувањето на оценките и увидот во тестовите ќе се одржи на 12.09 (понеделник) во 14 часот во кабинетот на доц. Ценевска (кај архивата на факултетот). Усното доиспрашување кај проф. Сашо Георгиевски ќе се одржи во истиот термин во кабинетот на професорот.

Испит современи наследно правни системи, социологија на семејството, европско семејно право...
Испитите по мастер предметите современи наследно правни системи, социологија на семејството, европско семејно право и новите репродуктивни технологии и правото ќе се одржат на 1.9.2016 година (четврток). Студентите да дојдат во кабинетот на доц.д-р. Елена Игновска во 11 часот.

Казнено право - завршен испит кај проф. Каневчев и проф. Груевска Дракулевски
Се известуваат студентите од втора година дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО кај проф. д-р Методија Каневчев и проф. д-р Александра Груевска-Дракулевски во септемвриска сесија ќе се одржи на 14.9.2016 година во 11 часот во амфитеатар 2.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 31.8.2016 во 10 часот.

Правата на детето и медиумите
Испитот по предметот правата на детето и медиумите ќе се одржи на 31.8.2016 во 10 часот.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 1.9.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 31.8.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - практикум
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 1.9.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 1.9.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 1.9.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - практикум
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 1.9.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 1.9.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 1.9.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 31.8.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 31.8.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 31.8.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 31.8.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Термини за завршен испит КПП
Завршниот испит по КПП во септемврискиот испитен рок ќе се спроведе на 01.09.2016 г. и на 14.09.2016 г. со почеток во 13.00 часот. Секој студент самостојно го одбира терминот за полагање, но не е дозволено истиот студент да се јави и на двата термини. Од професорите

УСТАВНО ПРАВО - Завршен испит во септемвриска сесија
УСТАВНО ПРАВО - Завршен испит во септемвриска сесија

Финансово право
Финансово право - термини за завршен испит (септемвриска сесија 2015/2016)

Вовед во право на ЕУ - септемвриска испитна сесија
Терминот за завршниот испит по Вовед во право на ЕУ утврден во договор со студентите е 2.09 (петок) во 14 часот. Во истиот термин ќе се одржи и полагањето на есејот за студентите од стара програма. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.7.

Впишување оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 07.07.2016 г. (четврток) со почеток од 11.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Усмен испит Маркетинг - односи со јавност - септемвриска сесија 2016
Усмениот испит по Маркетинг на студиите по односи со јавност во септемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 13.09.2016 - вторник во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Економиски систем и економска политика - политички студии- септемвриска сесија 2016
Усмениот испит по Економиски систем и економска политика - политички студии (македонски и англиски јазик) во септемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 13.09.2016 - вторник во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Применета Економика - студии по новинарство- септемвриска сесија 2016
Усмениот испит по Применета Економика - студии по новинарство во септемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 13.09.2016 - вторник во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Применета Економика - правни студии- септемвриска сесија 2016
Усмениот испит по Применета Економика - правни студии во септемвриска сесија 2016, ќе се одржи на 12.09.2016 - понеделник во 9 часот во Предавална 4.

Одлагање на испитот КПП
Испитот по Казнено процесно право закажан за 24.06.2016 г. (петок) се одлага за 28.06.2016 г. (вторник) во 10.00 часот. Од професорите

Резултати-Вовед во право на ЕУ- јунска сесија
Резултатите се поместени на следниот линк во делот ’Резултати’ http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат на 23.06 (четврток) во 13:30 часот во кабинетот на доц. Ценевска (кај Архивата). Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин. Усното доиспрашување кај проф. Георгиевски ќе се одржи на 23.06 (четврток) од 14 часот во кабинетот на професорот.

Завршен испит по предметот Основни институти на јавното и приватното право
Завршниот испит по предметот Основни институти на јавното и приватното право ќе се одржи на 27-ми јуни, 2016 г. (понеделник) со почеток во 11.00 часот.

Корекција на термините за полагање на КПП во јуснкиот испитен рок
Полагањето на испитот по предметот Казнено процесно право во јунскиот испитен рок, наместо за 17-ти јуни (петок), се закажува за 16-ти јуни (четврток), 2016 г. во 11.00 часот во амф. 2. Додека вториот термин останува непроменет и е на 24-ти јуни, 2016 г. во 11.00 часот во амф.3. Студентите се должни да се пријават за полагањето преку Студентските прашања најдоцна до 15.06.2016 г.

Термини за завршен испит (писмен) по Уставно право
Термини за завршен испит (писмен) по Уставно право

Термини за полагање на КПП во јунскиот испитен рок
Полагањето на испитот по предметот Казнено процесно право во јунскиот испитен рок се закажува за 17-ти јуни, 2016 г. во 11.00 часот во амф. 2 и на 24-ти јуни, 2016 г. во 11.00 часот во амф.3. Студентите се должни да се пријават за полагањето преку Студентските прашања најдоцна до 15.06.2016 г.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 15.6.2016 во 13 часот.

Правата на детето и медиумите - испит
Испитот по предметот правата на детето и медиумите ќе се одржи на 15.6.2016 во 13 часот.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Промена на термин за Вовед во право на ЕУ во јунска сесија
Вонредниот термин во мај за завршниот писмен испит по Вовед во правото на ЕУ е 19.05 (четврток) во 16 часот. На барање на студентите, направена е промена во терминот за испитот во јуни - новиот термин е 8.06 (среда) во 16 часот. Полагањето на есејот ќе се одржи во истите термини. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.8.

Говорништво и невербална комуникација - завршен испит во јунска сесија 2016
Во прилог е соопштението за предметната програма Говорништво и невербална комуникација за завршниот испит во јунската сесија 2016.

Усмен испит: Маркетинг - односи со јавност - јунска сесија 2016
Усмениот испит по Маркетинг - односи со јавност во јунска сесија 2016, ќе се одржи на 7 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4, и/или на 28 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4. Студентите може да изберат во кој од овие 2 датуми сакаат да полагаат. НАПОМЕНА: Неможе ист студент да полага и во двата термина, бира само 1 термин.

Усмен испит: Економски систем и економска политика - политички студии - јунска сесија 2016
Усмениот испит по Економски систем и економска политика - политички студии (македонски и англиски јазик) во јунска сесија 2016, ќе се одржи на 7 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4, и/или на 28 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4. Студентите може да изберат во кој од овие 2 датуми сакаат да полагаат. НАПОМЕНА: Неможе ист студент да полага и во двата термина, бира само 1 термин.

Усмен испит: Применета економика - студии по новинарство - јунска сесија 2016
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство во јунска сесија 2016, ќе се одржи на 7 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4, и/или на 28 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4. Студентите може да изберат во кој од овие 2 датуми сакаат да полагаат. НАПОМЕНА: Неможе ист студент да полага и во двата термина, бира само 1 термин.

Усмен испит: Применета економика - правни студии - јунска сесија 2016
Усмениот испит по Применета економика - правни студии во јунска сесија 2016, ќе се одржи на 6 јуни - понеделник во 9 часот во Предавална 4, и/или на 27 јуни - понеделник во 9 часот во Предавална 4. Студентите може да изберат во кој од овие 2 датуми сакаат да полагаат. НАПОМЕНА: Неможе ист студент да полага и во двата термина, бира само 1 термин.

Термин за впишување на оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по КПП ќе се спроведе на 16.03.2016 г. (среда) со почеток во 15.00 часот.

Резултати - Вовед во правото на ЕУ - февруарска казнена сесија
Резулатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат на 7.03 (понеделник) од 14 часот во кабинетот на доц. И. Ценевска (кај Архивата). Увидот во тестовите ќе се спроведе во истиот термин. Усното доиспрашување кај проф. С. Георгиевски ќе се одржи на 7.03 (понеделник) од 14 часот во кабинетот на професорот.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Завршниот испит по Казнено процесно право ќе се спроведе на 07.03.2016 г. (понедленик) со почеток во 13.00 часот. Од професорите

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 7.3.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 29.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 29.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 29.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 7.3.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

финансово право
Финансово право - список за полагање на 18.2.2016 во февруарска казнена сесија и дополнителна сесија за апсолвенти

ИЗМЕНЕТ термин за испитот по Вовед во право на ЕУ во казнената февруарска сесија
Испитот по Вовед во право на ЕУ во казнената февруарска сесија наместо на 17.02 (среда) во 15 часот ќе се одржи на 24.02 (среда) од 15 часот. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.7. Есејот за студентите од претходните генерации ќе се одржи во истиот термин. повеќе

Впишувањеоценки во индекс КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот КПП ќе се спроведе во понеделник, 15.02.2016 г., со почеток во 12.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Усмениот испит по Маркетинг - ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ - додипломски студии - казнена сесија
Усмениот испит по Маркетинг - ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ - додипломски студии - казнена сесија ќе се одржи на 26.02.2016 - Петок во 9 часот во Амф.5.

Усмениот испит по Економска политика и по Економски систем и економска политика-казнена сесија
Усмениот испит по Економска политика и по Економски систем и економска политика - ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ - македонски и англиски - казнена сесија ќе се одржи на 26.02.2016 - Петок во 9 часот во Амф.5.

Усмен испит по Применета економика - студии по новинарство- казнена сесија
Усмениот испит по Применета економика - СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО - казнена сесија ќе се одржи на 26.02.2016 - Петок во 9 часот во Амф.5.

Усмен испит по Применета економика - правни студии - казнена сесија
Усмениот испит по Применета економика - ПРАВНИ СТУДИИ - казнена сесија ќе се одржи според следниов распоред: - студентите со број на индекс од 40854 до 45206 ќе полагаат на 24.02.2016 - среда во 9 часот во Амф.4, додека пак студентите со број на индекс од 45207 до 45547 ќе полагаат на 25.02.2016 - четврток во 9 часот во Амф.4.

Вовед во право на ЕУ - Резултати од јануарска сесија
Резултатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат во четврток (11.02) од 13 часот во Депозитната библиотека (кај читалната). Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин. Усното доиспрашување (за студентите кои имаат право на усно доиспрашување) кај проф. Георгиевски и доц. Ценевска ќе се одржи во четврток (11.02) од 14 часот во Депозитната библиотека. Усното доиспрашување кај проф. Петрушевска ќе се одржи во петок (12.02.) од 13 часот во кабинетот на професорката.

Распоред за полагање на испити кај проф. д-р Мишо Докмановиќ во казнена сесија
Дополнителна сесија - проф. Докмановиќ

Распоред за полагање на испитот историја на правото кај проф. д-р Мишо Докмановиќ
Распоред за полагање проф. Докмановиќ

Дополнителен термин за усмен испит по: Применета Економика, Економска политика и Маркетинг
Се известуваат студентите дека доколку испитите: Применета Економика - правни студии, Економска политика - политички студии, Применета економика - студии по новинарство и Маркетинг - односи со јавност, им се ПОСЛЕДЕН ИСПИТ, може да полагаат на 21 јануари - четврток во 9 часот во Предавална 4. За останатите студенти важи распоредот за полагање од 25-29 јануари 2016.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Полагањето на завршниот испит по Казнено процесно право во Јануарскиот испитен рок ќе се спроведе на 26.01.2016 г. (вторник) со почеток во 13.00 часот. ОД предметните наставници.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 1.2.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 21.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 22.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Известување и уредување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување и уредување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 21.1.2015 во 14.00 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 21.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 21.1.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 21.1.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 21.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 21.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Термин за оценки КПП и за испитите на Мастер студиите по казнено право
Впишувањето на оценките во индекс од испитот КПП и за испитите од Мастер студиите по казнено право ќе се спроведе на 24.12.2015 г. (четврток) со почеток во 13.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

Завршен испит по Вовед во правото на ЕУ во јануарска испитна сесија
Завршниот писмен испит по Вовед во правото на ЕУ во јануарска испитна сесија ќе се одржи на 29.01 (петок). Испитот за првата група од предавања ќе се одржи од 10 часот во амф.2, додека за втората група од 11:30 часот во амф.2. Есејот за студентите од старата програма ќе се одржи на 29.01 (петок) од 10 часот во амф.2. Вонредните студенти и студентите од претходните генерации да дојдат во истиот термин.

Одложување на часовите по Економски систем и економска политика
Се информираат студентите од политички студии 3 година, дека поради Меѓународниот ден на човековите права на Правниот факултет „Јустинијан Први“ и конференцијата која ќе се одржи на 10.12.2015, часовите по Економски систем и економска политика наместо на 10.12.2015 четврток ќе се одржат на 11.12.2015 петок од 8 часот во Амф.9

Термини за завршен испит по историја на правото (проф. д-р Мишо Докмановиќ)
Термини - завршен испит - проф. д-р Докмановиќ

Информација за часовите по Економски систем и економска политика
Часовите по Економски систем и економска политика - политички студии македонски јазик, наместо на 03.12.2015 четврток, ќе се одржат на 25.11.2015 - петок во 8 часот во амф.9

Дополнителни часови по Применета Економика
Се информираат студентите од правни студии дека Дополнителни часови по Применета Економика ќе се одржат на 27.11.2015 - петок во 9 часот во Амф.4.

Односи со јавноста - испит
Испитот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 24.11.2015 година во предавалната Е2.

Резултати - Вовед во право на ЕУ - ноемвриска казнена сесија
Резултатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Се известуваат студентите дека оценките ќе се внесуваат на 25.11 (среда) во 14 часот во кабинетот на доц. И. Ценевска, кај архивата на факултетот. Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Полагањето на испитот по Казнено процесно право во ноемврскиот испитен рок ќе се одржи на 26.11.2015 г. (четврток) со почеток во 12.00 часот. Од предметните наставници

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - термин за завршен испит

Усмен испит по Маркетинг - односи со јавност - јануарска/февруарска 2016
Усмениот испит по Маркетинг - односи со јавност, во јануарска/февруарска сесија 2016 год, ќе се одржи на 29.01.2016 година - ПЕТОК, во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - политички студии англиски - јан-февруари 2016
Усмен испит по ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - политички студии англиски јазик - јануарска/февруарска испитна сесија 2016, ќе се одржи на 29.01.2016 - ПЕТОК во 9h во Предавална 4.

Усмен испит по ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - студии по новинарство - јануарска/февруарска 2016
Усмениот испит по Применета Економика - студии по новинарство, во јануарска/февруарска сесија 2016 год, ќе се одржи од 29.01.2016 година - ПЕТОК, во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - политички студии македонски - јан/февр 2016
Усмен испит по ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - политички студии македонски - јануарска/февруарска испитна сесија 2016, ќе се одржи на 29.01.2016 - ПЕТОК во 9h во Предавална 4.

Усмен испит по ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - правни студии - јануарска/февруарска 2016
Усмениот испит по Применета Економика - правни студии, во јануарска/февруарска сесија 2016 год, ќе се одржи од 25-29.01.2016 година, според Списокот на студенти даден во продолжение. НАПОМЕНА: Студентите доаѓаат ЕДИНСТВЕНО во својот термин за полагање во денот кога се распределени.

Консултации по предметот Современа историја и дипломатија на Блискиот Исток и Дипломатски протокол
Мастер студии - опциони предмети - проф. д-р М. Докмановиќ

Термин за Вовед во правото на ЕУ во казнена ноемвриска сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ во ноемвриска казнена сесија ќе се одржи на 17.11 (вторник) во 14:30 часот. Се молат студентите да бидат собрани пред амф. 7. Есејот ќе се полага во истиот термин.

ОЦЕНКИ МАСТЕР КАЗНЕНО и Казнено процесно право
Впишувањето на оценките во индекс по предметите од Мастер студиите по казнено право и по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 11.11.2015 г. со почеток во 12.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Термин за усмени испити во НОЕМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА кај проф.д-р В.Узунов и доц.д-р Б.Петревска
Усмените испити по: Применета економика - правни студии, Економска политика - политички студии, Применета економика - студии по новинарство, и Маркетинг - односи со јавност, кај проф.д-р В.Узунов и доц.д-р Б.Петревска, ВО НОЕМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржат на 30 ноември 2015 (понеделник) во 9 часот во Предавална 4.

Политички систем (правни студии) - Резултати - Октомвриска сесија
Политички систем (правни студии) - Резултати - Октомвриска сесија

ПРАВО НА ДРУШТВАТА завршен испит
Се известуваат студентите коишто го положиле квалификациониот испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф.д-р Димитар Гелев, дека завршниот (усен) испит ќе се спроведе на 26.10.2015 (понеделник) во 13:00 часот.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Терминот за полагање на испитот по предметот Казнено процесно право се закажува за 27-ми Октомври, 2015-та година со почеток во 11.00 часот. Од професорите

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 22.10.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 22.10.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 22.10.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

ПРОМЕНА НА ТЕРМИН за испитот по Вовед во правото на ЕУ во октомвриска казнена сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во октомвриската казнена сесија ќе се одржи на 21.10 (среда) во 15 часот. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.7.

Термин за завршен испит - проф. Докмановиќ (корекција)
Казнена сесија - проф. Докмановиќ

Историја на правото - трета група
Промена на термин за предавање (проф. Докмановиќ)-15.10.2015

Меѓународно право
Меѓународно право - резултати од завршен испит (2.10.2015 година)

Термин за усмени испити во ОКТОМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА кај проф.д-р В.Узунов и доц.д-р Б.Петревска
Усмените испити по: Применета економика - правни студии, Економска политика - политички студии, Применета економика - студии по новинарство, и Маркетинг - односи со јавност, кај проф.д-р В.Узунов и доц.д-р Б.Петревска, ВО ОКТОМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржат на 30 октомври 2015 (петок) во 9 часот во Предавална 4

Впишување оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 08.10.2015 г. (четврток) во 14.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

Дополнителни часови по Применета економика - правни студии
Се информираат студентите од 3 година правни студии дека ДОПОЛНИТЕЛНИ ЧАСОВИ по Применета економика (вежби) ќе се одржат на 16.10.2015 (петок) од 8-12 часот во Амф.4, поради службено отсуство на доц.д-р Биљана Петревска во периодоТ 19-23.10.2015.

Термин за часови Економски систем и економска политика - политички студии
Се информираат студентите од 3 година политички студии дека часовите по Применета економика (вежби) наместо на 22.10.2015, ќе се одржат на 09.10.2015 (петок) од 13 часот во Амф.9., поради службено отсуство на доц.д-р Биљана Петревска во периодот 19-23.10.2015.

Термин за часови Маркетинг - односи со јавност
Се информираат студентите од 2 година односи со јавност дека часовите по Маркетинг(вежби) наместо на 21.10.2015, ќе се одржат на 14.10.2015 (среда) од 15 часот во Амф.7., поради службено отсуство на доц.д-р Биљана Петревска во периодот 19-23.10.2015.

Термин за часови Применета Економика - студии по новинарство
Се информираат студентите од 2 година студии по новинарство дека часовите по Применета економика (вежби) наместо на 21.10.2015, ќе се одржат на 09.10.2015 (петок) од 8 часот во Мал Амф.2., поради службено отсуство на доц.д-р Биљана Петревска во периодот 19-23.10.2015.

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во септемвриска казнена сесија
Резултатите се поместени на следниот линк, во делот “Резултати“ по предметот Вовед во правото на ЕУ http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат на 7.10 (среда) во 14:30 часот во кабинетот на доц. И. Ценевска (кај архивата). Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин.

Консултативна средба - радио новинарство
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот радио новинарство ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предавална Е2.

Консултативна средба - интерна комуникација
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот интерна комуникација ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предавална Е2.

Консултативна средба - интервју
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот интервју ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предавална Е2.

Консултативна средба - човечки ресурси
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот човечки ресурси ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предавална Е2.

Консултативна средба - известување во новинарството
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот известување во новинарството ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предaвална Е2.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Се известуваат студентите дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО во дополнителната септемвриска испитна сесија ќе се одржи на 7.10.2015 година во 11 часот во амфитеатар 10.

Термин за оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 25.09.2015 г. (петок) со почеток во 13.30 часот во кабинетот на предметните доценти.

Вовед во правото на ЕУ - испит во септемвриска казнена сесија
Завршниот испит по предметите Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во септемвриска казнена сесија ќе се одржи на 01.10.(четврток) во 15:30 часот. Просторијата за испит ќе биде дополнително утврдена, се молат студентите да бидат собрани пред амф.7.

Усмен испит по Маркетинг - додипломски студии - казнена сесија
Усмениот испит по Маркетинг - додипломски студии по Односи со јавност - КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржи на 02 ОКТОМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - студии по новинарство - казнена сесија
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство - КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржи на 02 ОКТОМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Економска политика - политички студии - казнена сесија
Усмениот испит по Економска политика - политички студии - КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржи на 02 ОКТОМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - правни студии - казнена сесија
Усмениот испит по Применета економика - правни студии - КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржи на 02 ОКТОМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во септемвриска сесија
Резултатите се наоѓаат на следниот линк, во делот ’Резултати’: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Се известуваат студентите дека оценките ќе се впишуваат во четврток (17.09) во 14:30 часот во кабинетот на доц. И. Ценевска (кај архивата на факултетот). Увидот во тестовите ќе се изврши во истиот термин.

Завршен испит КПП
Се известуваат студентите дека завршниот испит по КПП закажан за 11.09.2015 г., наместо во 11.00 часот ќе се спроведе во 14.00 часот.

ЗАВРШНИ ИСПИТИ И ОЦЕНИ ПО ВОВЕД ВО ПРАВОТО И ФИЛ. НА ПРАВОТО КАЈ ДОЦ. Д-Р К.Р - АСТЕРУД СЕПТ. 2015
ЗАВРШНИ ИСПИТИ И ОЦЕНИ ПО ВОВЕД ВО ПРАВОТО И ФИЛ. НА ПРАВОТО КАЈ ДОЦ. Д-Р К.Р - АСТЕРУД СЕПТ. 2015
СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ И ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНИ ОД ПРЕДМЕТИТЕ ВОВЕД ВО ПРАВОТО И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО КАЈ ДОЦ. Д-Р К.РИСТОВА-АСТЕРУД ЗА СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2015

Казнено процесно право - завршен испит
Завршниот испит по Казнено процесно право за септемврискиот испитен рок се закажува за 11.09.2015 г. (петок) со почеток во 11.00 часот.

Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во септемвриска испитна сесија
Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во септемвриска испитна сесија кај проф. д-р Арсен Јаневски

Семејно и наследно право - полагањето се одложува
По барање на студентите, испитот по семејно и наследно право се одложува од 26.8.2015 за 14.9.2015 година во 10 часот во кабинетот на доц. д-р. Елена Игновска

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 1.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 2.9.2015 година во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (трета година) - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 9.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (изборен) - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 9.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 1.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 9.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Испит по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во септемвриска сесија
Испитот ќе се одржи на 9.09 (среда) во 15 часот во амф.3. Во истиот термин ќе се спроведе и есејот за студентите од претходните генерации.

[Есеј] Економика, Политичка економија, Современи економски теории и Вовед во економика
[Есеј] Економика, Политичка економија, Современи економски теории и Вовед во економика

[Завршен испит] Политичка економија
Термин за завршен испит по политичка економија

Усмен испит по Маркетинг - односи со јавност - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Маркетинг - додипломски студии по Односи со јавност - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 11 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - студии по новинарство - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 11 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Економска политика - политички студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Економска политика - политички студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 11 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - правни студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Применета економика - правни студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 10 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Термини - проф. д-р Докмановиќ - септемвриска сесија
Корегирани термини - 26.8.2015

Термин за оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот КПП ќе се одржи на 10.07.2015 г. (петок) со почеток во 10.00 часот, во кабиенетот на предметните доценти.

Резултати и оценки по Вовед во правото на ЕУ во јунска испитна сесија
Резултатите од испитот одржан во јунската сесија се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат во четврток (25.06) во 14 часот во Депозитната библиотека. Увидот во тестовите ќе се одржи во истиот термин.

Административно право и Јавна администрација
Вкупен број поени и стекнати оцени по предметите Административно право и Јавна администрација

Административно право и Јавна администрација
Доставување индекси со цел впишување оцени.

Административно право и Јавна администрација
Завршен испит по предметите Административно право и Јавна администрација

Новинарски жанрови - испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 8.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 16.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 16.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 17.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 17.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 5.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Јавна администрација
Резултати од (писмениот) испит по Јавна администрација одржан на 22.05.2015 и термин за оцени.

Административно право
Резултати од завршниот (писмен) испит одржан на 22.05.2015 по предметот Административно право и термин за земање оцени.

Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во јунска сесија кај проф. д-р Зороска Камиловска
Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во јунска испитна сесија кај проф. д-р Татјана Зороска Камиловска за студентите кои биле редовни на предавања

Меѓународно право
Меѓународно право - список на студенти за завршен испит

[Право на друштвата] Термин за полагање на завршен (усен) испит во јунска сесија
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се спроведе на 05.06.2015 (петок) во 14:00 часот во предавална 4.

Термини - д-р Докмановиќ
Распоред за полагање на испити кај проф. д-р Мишо Докмановиќ во јунска испитна сесија

Вовед во правото на ЕУ - завршен испит во јунска испитна сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ во јунската сесија ќе се одржи на 15.06 (понеделник) во 15 часот во амф.3.

Термини за завршниот испит КПП во јунската испитна сесија
Полагањето на завршниот испит по КПП во јунскиот испитен рок се закажува за 15-ти и 25-ти јуни со почеток од 11.00 часот. Студентите може самостојно да го одберат терминот за полагање, но не е дозволено полагање и во двата термини.

Усмен испит Маркетинг - односи со јавност - ЈУНСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Маркетинг - додипломски студии по Односи со јавност - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 18 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмениот испит по Применета економика - новинарство - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 17 ЈУНИ 2015 во
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 18 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Економска политика - политички студии - ЈУНСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Економска политика - политички студии - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 18 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Применета економика - правни студии - ЈУНСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Применета економика - правни студии - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 17 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО ПРАВО НА ДРУШТВАТА
Се известуваат студентите дека завршниот усен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф. д-р Димитар Гелев, за вонредната априлска сесија ќе се одржи на 29.04 (среда) во 14 часот.

Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во априлска дополнителна сесија
Испитот по предметите Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ ќе се одржи на 4.05 (понеделник) во 15 часот во амф.3.

ИСПИТ ПО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
ИСПИТ ПО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО Се известуваат студентите дека испитот по предметот ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО во вонредната априлска сесија ќе се одржи на 29.04 (среда) во 9 до 11 часот во амф. 6. проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска доц. д-р Ненад Гавриловиќ доц. д-р Неда Здравева

Усмен испит по Маркетинг - студии односи со јавност
Усмениот испит по Маркетинг - на додипломски студии по односи со јавност ќе се одржи на 07.05.2015 - четврток во 9 часот во Амф.9.

Усмен испит по Применета економика - правни и новинарски студии, Економска политика - политички студ
Усмените испити по: Применета економика - правни студии, Применета економика - студии по новинарство и Економска политика - политички студии ќе се одржат на 07.05.2015 - четврток во 9 часот во Амф.9.

Оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе во вторник, 24.03.2015 г., со почеток во 12.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во мартовска испитна сесија
Резултатите се поместени во делот ’Резултати’ по предметот Вовед во правото на ЕУ, на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките од мартовската испитна сесија ќе се внесуваат во четврток (12.03) во 12:30 часот во Депозитната библиотека. Во истиот термин ќе се одржи и увидот во тестовите.

НОВ термин усмен испит Применета Економика 'правни студии
Студентите од 1 група Правни студии кои во четврток полагаат Облигационо право, на усмен испит по Применета Економика да дојдат во петок 13.03.2015 во 9 часот заедно со студентите од 2 група. НАПОМЕНА: Ова важи само за оние студенти кои полагаат Облигационо право за да не се поклопат 2 испити во ист ден, а не и за целата група.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - завршен испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 16.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (изборен) - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 12.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - завршен испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теори 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Завршен испит КПП
Завршниот испит по КПП во Мартовската казнена сесија се закажува за 16.03.2015 г. (понеделник), со почеток во 12.00 часот.

ПРАВО НА ДРУШТВАТА - термин за завршен испит
Се известуваат студентите кои ќе полагаат завршен усен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф. д-р Димитар Гелев, дека терминот за мартовска казнена сесија е 11.03.2015 (среда) во 14.00ч.

ВАЖНО- ПРОМЕНА на термин за завршниот испит по ВОВЕД ВО ПРАВОТО на ЕУ
Се известуваат студентите дека терминот за испитот по Вовед во правото на ЕУ во казнената мартовска сесија е променет. Наместо на 6.03 (петок) како што беше првично објавено, писмениот испит за двете групи ќе се одржи на 9.03 (понеделник) во 13 часот во амф.3.

ВАЖНО- ПРОМЕНА на термин за завршниот испит по ВОВЕД ВО ПРАВОТО на ЕУ
Се известуваат студентите дека терминот за испитот по Вовед во правото на ЕУ во казнената мартовска сесија е променет. Наместо на 6.03 (петок) како што беше првично објавено, писмениот испит за двете групи ќе се одржи на 9.03 (понеделник) во 13 часот во амф.3.

ТРУДОВО ПРАВО - завршен испит мартовска казнена сесија
Термин за полагање Трудово право во мартовска казнена сесија

Завршниот усмен испит по Економска политика - политички студии - МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Економска политика - политички студии - мартовска казнена сесија, ќе се одржи на 11.03.2015 среда во 9 часот во Амф.2.

Завршен усмен испит по Применета Економика - правни студии - МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Применета Економика - правни студии - мартовска казнена сесија, ќе се одржи според следниов распоред: студентите од 1 група ќе полагаат на 12.03.2015 - четврток во 9 часот во Амф.6., додека пак студентите од 2 група ќе полагаат на 13.03.2015 - петок во 9 часот во Амф.8.

Завршен усмен испит по Применета Економика - студии по Новинарство - МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Применета Економика - студии по новинарство - мартовска казнена сесија, ќе се одржи на 11.03.2015 среда во 9 часот во Амф.2.

Завршен усмен испит по Маркетинг - студии Односи со јавност- МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Маркетинг - студии Односи со јавност - мартовска казнена сесија, ќе се одржи на 11.03.2015 среда во 9 часот во Амф.2.

Распоред за полагање на испити кај проф. д-р Мишо Докмановиќ во мартовска испитна сесија
Термини - мартовска сесија -д-р Докмановиќ

Внесување на оценки по Вовед во правото на ЕУ (прва и втора група)
Се известуваат студентите од втора година правни студии кои го полагале испитот по Вовед во правото на ЕУ во јануарската испитна сесија дека оценките ќе се внесуваат во петок (20.02) во Депозитната библиотека со следниот редослед: втора група на предавања од 9:30 часот, а прва група од 10 часот.

Внесување на оценки по Меѓународно јавно право (за втора група)
Се известуваат студентите од втора група правни студии кои слушале предавања кај проф. Георгиевски и проф. Петрушевска дека оценките од испитот по Меѓународно јавно право полаган во јануарската испитна сесија ќе се внесуваат во петок (20.02) во 9:30 часот во Депозитната библиотека.

Оценки Казнено процесно право
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 09.02.2015 г. (понедленик) во 12.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Трудово право
Трудово право - Резултати од завршен испит и есеј
Почитувани, на следниот линк: https://www.sendspace.com/file/jeb6i2 може да ги видите резултатите од завршниот испит и есеј по Трудово право во јануарската испитна сесија. Увид во испитот и есејот ќе може да направите на 05.02.2015 во 09.00 часот во кабинетот на Доц. Д-р Лазар Јовевски. Проф. Д-р Тодор Каламатиев

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - список на студенти за завршен испит (29.01.2015 година)

 
 

 

 

 

 
 
             © Сите права се задржани Правен Факултет
               
КОНТАКТ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. Гоце Делчев 9б.
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3117 244
Факс: +389 2 3227 549
 
 
  Најава