custom metal pin badges
Правен Факултет - Огласна табла за студенти
   
 
ДОМА ЗА НАС СТУДИИ НАСТАВЕН КАДАР СТУДЕНТИ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА АРХИВА ПРОЕКТИ
 
 
"Мисија: Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето вистинско знаење, Правниот факултет повеќе од половина век дефинира што факултетот треба да биде. Тука и сега. Секогаш први! ..."
 
 
 
 
 
 

I Семестар

Англиски јазик
Вовед во наука за политика
Вовед во право
Вовед во право
Вовед во правото
Економика
Историја на правото
Комуникологија
Македонски јазик и новинарска стилистика
Политички теории
Социологија на правото
Странски јазик
 

II Семестар

Англиски јазик
Економика
Конституционализам
Новинарски жанрови
Општ дел на граѓанското право
Политичка економија
Политички систем
Право и информатичка технологија
Римско право
Современа европска и македонска историја
Уставно право
 

III Семестар

Англиски јазик 3
Вовед во политички науки
Вовед во право на ЕУ
Македонски јазик 3
Меѓународно јавно право
Основи институти на јавно и приватно право
Политичка социологија
Политички систем
Право на друштвата
Современа македонска историја
Современи политички теории
Стварно право
Теории на новинарство
 

IV Семестар

Административно право
Етика во новинарството
Интеркултурна комуникација и медиумите
Јавна администрација
Јавно мислење
Казнено право
Политички партии и интересни групи
Политички систем
Права и слободи на човекот во РМ
Применета економика
Семејно и наследно право
Трудово право
Цивилно општество
 

V Семестар

Економски систем и економска политика
Известување во новинарството
Институции и право на ЕУ
Меѓународни политички односи
Новинарски информативни жанрови
Новинарство во печатени и електронски медиуми
Облигационо право
Односи со јавноста
Политичка филозофија
Применета економика
Уредување во новинарство - практикум
Филозофија на правото
Финансово право
 

VI Семестар

Граѓанско процесно право
Јавна администрација
Јавно мислење и масовни комуникации
Казнено процесно право
Меѓународно приватно право
Новинарски аналитички жанрови
Печатени и електронски медиуми
Применета политика
Слобода на изразување
Современи политички системи
Технологија и организација во медиумите - практику
Трговско право
 
 
 ОГЛАСНА ТАБЛА ЗА СТУДЕНТИ
Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 15.6.2016 во 13 часот.

Правата на детето и медиумите - испит
Испитот по предметот правата на детето и медиумите ќе се одржи на 15.6.2016 во 13 часот.

Човечки ресурси
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 14.6.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Термини за полагање на испитите Право и инф технологија, Е-новинарство и Инф ком технологија и ОЈ
Термини за полагање на испитите Право и инф технологија, Е-новинарство и Инф ком технологија и ОЈ

Термини за полагање англиски јазик
Во прилог е соопштението за термините зза полагање англиски јазик.

Римско право на делови кај проф.д-р Гоце Наумовски
Се известуваат студентите од втора група, кои полагаа Римско право на делови кај проф.д-р Гоце Наумовски, дека полагањето на последниот дел ќе се одржи во среда на 25 мај 2016година во 12 часот во амф. 10. Притоа, кандидатите задолжително треба да понесат индекс, пријава за испит, уплатница за таксена марка и копија од електронско досие како доказ за положен влезен колоквиум.

Меѓународни политички односи
Завршен испит
Завршниот испит МПО ќе се одржи на 14.6.2016 г., во 10:30ч во амф. 9

Применета политика- Завршен испит- група на македонски јазик
Испитот по предметот Применета политика за групата на македонски јазик, политички студии, ќе се одржи на 25 мај во 12 часот во амф. 7. проф. д-р Зоран Илиевски доц. д-р Христина Рунчева Тасев

Применета политика-завршен испит- англиска група
Испитот по предметот Применета политика за групата на англиски јазик, политички студии, ќе се одржи на 6 јуни 2016 год. во 12 часот во амф.7.

Реторика- Термин за завршен испит
Испитот по Реторика, студии по новинарство, ќе се одржи на 26 мај, четврток во 12 часот во амф 7.

Трговско право
Поени од активност

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 25.5.2016 во 10 часот во новинарската лабораторија.

ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПОЛИТИКА, АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ЈУНСКА СЕСИЈА 2016
ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПОЛИТИКА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК (GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS) ЗА ЈУНСКА СЕСИЈА 2016 КАЈ ДОЦ. Д-Р ИРЕНА РАЈЧИНОВСКА ПАНДЕВА Почитувани студент(к)и, - Завршниот испит по предметот Географија и геополитика на политички студии на англиски јазик (Geography and geopolitics) ќе се оддржи на 30.05.2016 (понеделник) во 12.00 часот во амфитеатар 5. ВАЖНО: На денот на испитот задолжително да се носат индекси со уредна пријава со таксена марка.

Промена на термин за Вовед во право на ЕУ во јунска сесија
Вонредниот термин во мај за завршниот писмен испит по Вовед во правото на ЕУ е 19.05 (четврток) во 16 часот. На барање на студентите, направена е промена во терминот за испитот во јуни - новиот термин е 8.06 (среда) во 16 часот. Полагањето на есејот ќе се одржи во истите термини. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.8.

Финансово право
Финансово право - термин за втор термин за завршен испит

Финансово право
Финансово право - список на студенти за завршен испит (25.5.2016 година)

трговско право поместување на термин за испит
трговско право поместување на термин за испит

ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ПО ВОВЕД ВО НАУКА ЗА ПОЛИТИКА
ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ПО ВОВЕД ВО НАУКА ЗА ПОЛИТИКА (МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК) и ВОВЕД ВО НАУКА ЗА ПОЛИТИКА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК (INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE) ЗА ЈУНСКА СЕСИЈА 2016 КАЈ ПРОФ. Д-Р К.РИСТОВА-АСТЕРУД И ДОЦ.Д-Р И.РАЈЧИНОВСКА ПАНДЕВА Почитувани студент(к)и, - Завршниот испит по предметот Вовед во наука за политиката (политички студии на македонски јазик и англиски јазик) ќе се оддржи на 30.05.2016 (понеделник) во 12.00 часот во амфитеатар 5; - ВАЖНО: На денот на испитот задолжително да се носат индекси со уредна пријава со таксена марка

ТЕРМИН ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ВОЕНО И МИРОВНО НОВИНАРСТВО ЗА ЈУНСКА СЕСИЈА 2016
ТЕРМИН ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ВОЕНО И МИРОВНО НОВИНАРСТВО ЗА ЈУНСКА СЕСИЈА 2016 КАЈ ДОЦ. Д-Р ИРЕНА РАЈЧИНОВСКА ПАНДЕВА Почитувани студент(к)и, - Завршниот испит по предметот Воено и мировно новинарство ќе се оддржи на 30.05.2016 (понеделник) во 12.00 часот во амфитеатар 5; - ВАЖНО: На денот на испитот задолжително да се носат индекси со уредна пријава со таксена марка.

Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит
Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит

Локална самоуправа - Термин за завршен испит
Локална самоуправа - Термин за завршен испит

Современи политички системи - Термин за завршен испит
Современи политички системи - Термин за завршен испит

Политички систем (односи со јавноста) - Термин за завршен испит
Политички систем (односи со јавноста) - Термин за завршен испит

Политички систем (политички студии) - Термин за завршен испит
Политички систем (политички студии) - Термин за завршен испит

Политички систем (правни студии) - Термин за завршен испит
Политички систем (правни студии) - Термин за завршен испит

Семејно и наследно право во јунска испитна сесија
Испитот по предметот семејно и наследно право во јунска испитна сесија ќе се одржи на 16.6.2016 година во 11 часот.

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - резултати од завршен испит (12.5.2016 година)

Трудово право
Термини за завршен испит во јунската испитна сесија

Испити по сите изборни предмети кај доц. д-р Ана Чупеска ќе се одржат на 15.06.2016 во 11 часот.
Испити по сите изборни предмети кај доц. д-р Ана Чупеска ќе се одржат на 15.06.2016 во 11 часот.

Испитот по современи политички теории ќе се одржи на 15.06.2016 во 09:00 часот.
Испитот по современи политички теории ќе се одржи на 15.06.2016 во 09:00 часот.

Завршен испит - Меѓународно јавно право
Во прилог е соопштението за завршен испит по Меѓународно јавно право.

Завршни испити кај проф. Тасковска и доц. Спасов во јунска сесија
Завршни испити по Вовед во правото (сите студии) и Филозофија на правото кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Љ. Спасов во јунска испитна сесија

ОБЛИГАЦИИ – ТЕРМИНИ ЗА ЕСЕЈ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА
Се известуваат студентите

ОБЛИГАЦИИ – ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА
Се известуваат студентите

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - список на студенти за завршен испит (12.5.2016 година)

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - термин за есеј

Меѓународно право
Меѓународно право - термин за завршен испит (јунска испитна сесија)

Уставно право - втор дел од завршниот испит
Уставно право - втор дел од завршниот испит

Корегиран термин и просторија за испити - проф. д-р Мишо Докмановиќ
Корегирани термини - проф. д-р Докмановиќ

Граѓанско процесно право, Втора група - Термини за завршен испит во јунска сесија
Граѓанско процесно право. Втора група - Термини за завршен испит во јунска сесија

Административно право и Јавна администрација
Завршен испит по предметите Административно право и Јавна администрација.

Граѓанско процесно право, Прва група - Прв термин за завршен испит во јунска испитна сесија
Граѓанско процесно право, прва група - прв термин за завршен испит во јунска испитна сесија

Римско право - завршни испити во јунска сесија 2016
Во прилог е соопштението за завршни испити по предметната програма по Римско право во јунската сесија 2016.

Говорништво и невербална комуникација - завршен испит во јунска сесија 2016
Во прилог е соопштението за предметната програма Говорништво и невербална комуникација за завршниот испит во јунската сесија 2016.

Испит - казнено право - проф. д-р Н. Тупанчески и проф. д-р, A. Деаноска - Трендафилова
СООПШТЕНИЕ Испитот по казнено право (во јунската испитна сесија) кај проф. д-р Никола Тупанчески и проф. д-р Александра Деаноска - Трендафилова, ќе се одржи во следните термини: - 16.5.2016 година (понеделник) од 11 часот за студентите од програмата Work and Travel и - 23.6.2016 година (четврток) од 11 часот - редовен термин. Студентите кои ќе полагаат на 16 мај да приложат доказ на денот на полагањето дека ќе патуваат или дека се ангажирани на Work and travel програмата. Студентите да се пријават на кој датум и кај кој професор ќе полагаат преку координаторот на групата најдоцна една недела пред полагањето, а листите да бидат испратени на e-mail на проф. д-р А. Деаноска - Трендафилова (a.deanoskatrendafilova@pf.ukim.edu.mk). Редовниот термин е поместен од првичнo планираниот 20 јуни на 23 јуни во договор со студентите. Од професорите

Политички систем (правни студии) - Термин за завршен испит
Политички систем (правни студии) - Термин за завршен испит

трговско право термини за испит јунска сесија
трговско право термини за испит јунска сесија

Стварно право - завршен испит
Термин за завршен испит по стварно право...

Општ дел на граѓанското право - завршен испит
Термини за завршен испит по општ дел на граѓанското право...

Есеи - општ дел на граѓанското право и стварно право
Термини за есеи по општ дел на граѓанското право и по стварно право...

Административно право - група 2 - четврти семестар
Просторија за завршниот испит по предметот Административно право на 28.04.2016 во предсесијата за студентите од четврти семестар, група 2.

Усмен испит: Маркетинг - односи со јавност - јунска сесија 2016
Усмениот испит по Маркетинг - односи со јавност во јунска сесија 2016, ќе се одржи на 7 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4, и/или на 28 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4. Студентите може да изберат во кој од овие 2 датуми сакаат да полагаат. НАПОМЕНА: Неможе ист студент да полага и во двата термина, бира само 1 термин.

Усмен испит: Економски систем и економска политика - политички студии - јунска сесија 2016
Усмениот испит по Економски систем и економска политика - политички студии (македонски и англиски јазик) во јунска сесија 2016, ќе се одржи на 7 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4, и/или на 28 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4. Студентите може да изберат во кој од овие 2 датуми сакаат да полагаат. НАПОМЕНА: Неможе ист студент да полага и во двата термина, бира само 1 термин.

Усмен испит: Применета економика - студии по новинарство - јунска сесија 2016
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство во јунска сесија 2016, ќе се одржи на 7 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4, и/или на 28 јуни - вторник во 9 часот во Предавална 4. Студентите може да изберат во кој од овие 2 датуми сакаат да полагаат. НАПОМЕНА: Неможе ист студент да полага и во двата термина, бира само 1 термин.

Усмен испит: Применета економика - правни студии - јунска сесија 2016
Усмениот испит по Применета економика - правни студии во јунска сесија 2016, ќе се одржи на 6 јуни - понеделник во 9 часот во Предавална 4, и/или на 27 јуни - понеделник во 9 часот во Предавална 4. Студентите може да изберат во кој од овие 2 датуми сакаат да полагаат. НАПОМЕНА: Неможе ист студент да полага и во двата термина, бира само 1 термин.

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - термини за завршен испит (јунска испитна сесија)

Финансово право
Финансово право - термин за завршен испит (сесија мај-јуни 2015/2016)

Административно право - предсесија - група 1
Датум и појаснување за завршниот испит по предметот Административно право во предсесија за студентите од четврти семестар, група 1

Предсесија - Јавна администрација
Термини за завршен испит во јунска-предсесија: 28 април 23 мај Јавна администрација, политички студии Јавна администрација, политички студии на англиски јазик Јавна администрација, студии по новинарство

Административно право - предсесија - група 2
Датум и појаснување за завршниот испит по предметот Административно право во предсесија - група 2 од четвртиот семестар.

[Завршен испит] Современи економски теории
Завршен испит по современи економски теории во мајско - јунската испитна сесија

[Завршен испит] Вовед во економика
Завршен испит по вовед во економика во мајско - јунската испитна сесија

[Завршен испит] Политичка економија
Завршен испит по политичка економија во мајско - јунската испитна сесија

[Завршен испит] Економика
Завршен испит по економика во мајско - јунската испитна сесија

Административно право - поени од активност
Поени од активност по предметот Административно право освоени во првите шест седмици предавања во летниот семестар, 2016 година.

Резултати од испити кај проф. Тасковска и доц. Спасов од 01.03.2016 г.
Резултати од завршните испити по Вовед во правото (правни, политички и новинарски студии) и Филозофија на правото кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Спасов одржани на 01.03.2016 г.

Термин за впишување на оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по КПП ќе се спроведе на 16.03.2016 г. (среда) со почеток во 15.00 часот.

Резултати - Вовед во правото на ЕУ - февруарска казнена сесија
Резулатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат на 7.03 (понеделник) од 14 часот во кабинетот на доц. И. Ценевска (кај Архивата). Увидот во тестовите ќе се спроведе во истиот термин. Усното доиспрашување кај проф. С. Георгиевски ќе се одржи на 7.03 (понеделник) од 14 часот во кабинетот на професорот.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Завршниот испит по Казнено процесно право ќе се спроведе на 07.03.2016 г. (понедленик) со почеток во 13.00 часот. Од професорите

Уставно право - испит
Уставно право - завршен испит

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 29.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 7.3.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 29.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 29.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 7.3.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 22.2.2016 во 16 часот во новинарската лабораторија.

финансово право
Финансово право - список за полагање на 18.2.2016 во февруарска казнена сесија и дополнителна сесија за апсолвенти

Институти на јавното и приватното право
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот институти на јавното и приватното право закажани за 18.2.2016 година (четврток) ќе се одржат со почеток во 8:00 часот.

ИЗМЕНЕТ термин за испитот по Вовед во право на ЕУ во казнената февруарска сесија
Испитот по Вовед во право на ЕУ во казнената февруарска сесија наместо на 17.02 (среда) во 15 часот ќе се одржи на 24.02 (среда) од 15 часот. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.7. Есејот за студентите од претходните генерации ќе се одржи во истиот термин. повеќе

Впишувањеоценки во индекс КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот КПП ќе се спроведе во понеделник, 15.02.2016 г., со почеток во 12.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Усмениот испит по Маркетинг - ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ - додипломски студии - казнена сесија
Усмениот испит по Маркетинг - ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ - додипломски студии - казнена сесија ќе се одржи на 26.02.2016 - Петок во 9 часот во Амф.5.

Усмениот испит по Економска политика и по Економски систем и економска политика-казнена сесија
Усмениот испит по Економска политика и по Економски систем и економска политика - ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ - македонски и англиски - казнена сесија ќе се одржи на 26.02.2016 - Петок во 9 часот во Амф.5.

Усмен испит по Применета економика - студии по новинарство- казнена сесија
Усмениот испит по Применета економика - СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО - казнена сесија ќе се одржи на 26.02.2016 - Петок во 9 часот во Амф.5.

Усмен испит по Применета економика - правни студии - казнена сесија
Усмениот испит по Применета економика - ПРАВНИ СТУДИИ - казнена сесија ќе се одржи според следниов распоред: - студентите со број на индекс од 40854 до 45206 ќе полагаат на 24.02.2016 - среда во 9 часот во Амф.4, додека пак студентите со број на индекс од 45207 до 45547 ќе полагаат на 25.02.2016 - четврток во 9 часот во Амф.4.

Вовед во право на ЕУ - Резултати од јануарска сесија
Резултатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат во четврток (11.02) од 13 часот во Депозитната библиотека (кај читалната). Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин. Усното доиспрашување (за студентите кои имаат право на усно доиспрашување) кај проф. Георгиевски и доц. Ценевска ќе се одржи во четврток (11.02) од 14 часот во Депозитната библиотека. Усното доиспрашување кај проф. Петрушевска ќе се одржи во петок (12.02.) од 13 часот во кабинетот на професорката.

Распоред за полагање на испити кај проф. д-р Мишо Докмановиќ во казнена сесија
Дополнителна сесија - проф. Докмановиќ

Распоред за полагање на испитот историја на правото кај проф. д-р Мишо Докмановиќ
Распоред за полагање проф. Докмановиќ

Дополнителен термин за усмен испит по: Применета Економика, Економска политика и Маркетинг
Се известуваат студентите дека доколку испитите: Применета Економика - правни студии, Економска политика - политички студии, Применета економика - студии по новинарство и Маркетинг - односи со јавност, им се ПОСЛЕДЕН ИСПИТ, може да полагаат на 21 јануари - четврток во 9 часот во Предавална 4. За останатите студенти важи распоредот за полагање од 25-29 јануари 2016.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Полагањето на завршниот испит по Казнено процесно право во Јануарскиот испитен рок ќе се спроведе на 26.01.2016 г. (вторник) со почеток во 13.00 часот. ОД предметните наставници.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 1.2.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 21.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 22.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Известување и уредување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување и уредување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот односи со медиумите ќе се одржи на 21.1.2015 во 14.00 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 11.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 21.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 21.1.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 21.1.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 21.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 21.1.2015 во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Термин за оценки КПП и за испитите на Мастер студиите по казнено право
Впишувањето на оценките во индекс од испитот КПП и за испитите од Мастер студиите по казнено право ќе се спроведе на 24.12.2015 г. (четврток) со почеток во 13.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

Завршен испит по Вовед во правото на ЕУ во јануарска испитна сесија
Завршниот писмен испит по Вовед во правото на ЕУ во јануарска испитна сесија ќе се одржи на 29.01 (петок). Испитот за првата група од предавања ќе се одржи од 10 часот во амф.2, додека за втората група од 11:30 часот во амф.2. Есејот за студентите од старата програма ќе се одржи на 29.01 (петок) од 10 часот во амф.2. Вонредните студенти и студентите од претходните генерации да дојдат во истиот термин.

Одложување на часовите по Економски систем и економска политика
Се информираат студентите од политички студии 3 година, дека поради Меѓународниот ден на човековите права на Правниот факултет „Јустинијан Први“ и конференцијата која ќе се одржи на 10.12.2015, часовите по Економски систем и економска политика наместо на 10.12.2015 четврток ќе се одржат на 11.12.2015 петок од 8 часот во Амф.9

Термини за завршен испит по историја на правото (проф. д-р Мишо Докмановиќ)
Термини - завршен испит - проф. д-р Докмановиќ

Информација за часовите по Економски систем и економска политика
Часовите по Економски систем и економска политика - политички студии македонски јазик, наместо на 03.12.2015 четврток, ќе се одржат на 25.11.2015 - петок во 8 часот во амф.9

Дополнителни часови по Применета Економика
Се информираат студентите од правни студии дека Дополнителни часови по Применета Економика ќе се одржат на 27.11.2015 - петок во 9 часот во Амф.4.

Односи со јавноста - испит
Испитот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 24.11.2015 година во предавалната Е2.

Резултати - Вовед во право на ЕУ - ноемвриска казнена сесија
Резултатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Се известуваат студентите дека оценките ќе се внесуваат на 25.11 (среда) во 14 часот во кабинетот на доц. И. Ценевска, кај архивата на факултетот. Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Полагањето на испитот по Казнено процесно право во ноемврскиот испитен рок ќе се одржи на 26.11.2015 г. (четврток) со почеток во 12.00 часот. Од предметните наставници

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - термин за завршен испит

Усмен испит по Маркетинг - односи со јавност - јануарска/февруарска 2016
Усмениот испит по Маркетинг - односи со јавност, во јануарска/февруарска сесија 2016 год, ќе се одржи на 29.01.2016 година - ПЕТОК, во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - политички студии англиски - јан-февруари 2016
Усмен испит по ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - политички студии англиски јазик - јануарска/февруарска испитна сесија 2016, ќе се одржи на 29.01.2016 - ПЕТОК во 9h во Предавална 4.

Усмен испит по ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - студии по новинарство - јануарска/февруарска 2016
Усмениот испит по Применета Економика - студии по новинарство, во јануарска/февруарска сесија 2016 год, ќе се одржи од 29.01.2016 година - ПЕТОК, во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - политички студии македонски - јан/февр 2016
Усмен испит по ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА - политички студии македонски - јануарска/февруарска испитна сесија 2016, ќе се одржи на 29.01.2016 - ПЕТОК во 9h во Предавална 4.

Усмен испит по ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - правни студии - јануарска/февруарска 2016
Усмениот испит по Применета Економика - правни студии, во јануарска/февруарска сесија 2016 год, ќе се одржи од 25-29.01.2016 година, според Списокот на студенти даден во продолжение. НАПОМЕНА: Студентите доаѓаат ЕДИНСТВЕНО во својот термин за полагање во денот кога се распределени.

Консултации по предметот Современа историја и дипломатија на Блискиот Исток и Дипломатски протокол
Мастер студии - опциони предмети - проф. д-р М. Докмановиќ

Термин за Вовед во правото на ЕУ во казнена ноемвриска сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ во ноемвриска казнена сесија ќе се одржи на 17.11 (вторник) во 14:30 часот. Се молат студентите да бидат собрани пред амф. 7. Есејот ќе се полага во истиот термин.

ОЦЕНКИ МАСТЕР КАЗНЕНО и Казнено процесно право
Впишувањето на оценките во индекс по предметите од Мастер студиите по казнено право и по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 11.11.2015 г. со почеток во 12.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Термин за усмени испити во НОЕМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА кај проф.д-р В.Узунов и доц.д-р Б.Петревска
Усмените испити по: Применета економика - правни студии, Економска политика - политички студии, Применета економика - студии по новинарство, и Маркетинг - односи со јавност, кај проф.д-р В.Узунов и доц.д-р Б.Петревска, ВО НОЕМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржат на 30 ноември 2015 (понеделник) во 9 часот во Предавална 4.

Политички систем (правни студии) - Резултати - Октомвриска сесија
Политички систем (правни студии) - Резултати - Октомвриска сесија

ПРАВО НА ДРУШТВАТА завршен испит
Се известуваат студентите коишто го положиле квалификациониот испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф.д-р Димитар Гелев, дека завршниот (усен) испит ќе се спроведе на 26.10.2015 (понеделник) во 13:00 часот.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Терминот за полагање на испитот по предметот Казнено процесно право се закажува за 27-ми Октомври, 2015-та година со почеток во 11.00 часот. Од професорите

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Испитот по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Испитот по предметот интервју ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Испитот по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 22.10.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (практикум) новинарство ќе се одржи на 22.10.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Испитот по предметот радио новинарство ќе се одржи на 22.10.2015 во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Испитот по предметот известување во новинарството (практикум) ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Испитот по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Испитот по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит и есеј
Испитот и есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 20.10.2015 во 10.30 часот во новинарската лабораторија.

ПРОМЕНА НА ТЕРМИН за испитот по Вовед во правото на ЕУ во октомвриска казнена сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во октомвриската казнена сесија ќе се одржи на 21.10 (среда) во 15 часот. Се молат студентите да бидат собрани пред амф.7.

Термин за завршен испит - проф. Докмановиќ (корекција)
Казнена сесија - проф. Докмановиќ

Историја на правото - трета група
Промена на термин за предавање (проф. Докмановиќ)-15.10.2015

Меѓународно право
Меѓународно право - резултати од завршен испит (2.10.2015 година)

Термин за усмени испити во ОКТОМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА кај проф.д-р В.Узунов и доц.д-р Б.Петревска
Усмените испити по: Применета економика - правни студии, Економска политика - политички студии, Применета економика - студии по новинарство, и Маркетинг - односи со јавност, кај проф.д-р В.Узунов и доц.д-р Б.Петревска, ВО ОКТОМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржат на 30 октомври 2015 (петок) во 9 часот во Предавална 4

Впишување оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 08.10.2015 г. (четврток) во 14.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

Дополнителни часови по Применета економика - правни студии
Се информираат студентите од 3 година правни студии дека ДОПОЛНИТЕЛНИ ЧАСОВИ по Применета економика (вежби) ќе се одржат на 16.10.2015 (петок) од 8-12 часот во Амф.4, поради службено отсуство на доц.д-р Биљана Петревска во периодоТ 19-23.10.2015.

Термин за часови Економски систем и економска политика - политички студии
Се информираат студентите од 3 година политички студии дека часовите по Применета економика (вежби) наместо на 22.10.2015, ќе се одржат на 09.10.2015 (петок) од 13 часот во Амф.9., поради службено отсуство на доц.д-р Биљана Петревска во периодот 19-23.10.2015.

Термин за часови Маркетинг - односи со јавност
Се информираат студентите од 2 година односи со јавност дека часовите по Маркетинг(вежби) наместо на 21.10.2015, ќе се одржат на 14.10.2015 (среда) од 15 часот во Амф.7., поради службено отсуство на доц.д-р Биљана Петревска во периодот 19-23.10.2015.

Термин за часови Применета Економика - студии по новинарство
Се информираат студентите од 2 година студии по новинарство дека часовите по Применета економика (вежби) наместо на 21.10.2015, ќе се одржат на 09.10.2015 (петок) од 8 часот во Мал Амф.2., поради службено отсуство на доц.д-р Биљана Петревска во периодот 19-23.10.2015.

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во септемвриска казнена сесија
Резултатите се поместени на следниот линк, во делот “Резултати“ по предметот Вовед во правото на ЕУ http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат на 7.10 (среда) во 14:30 часот во кабинетот на доц. И. Ценевска (кај архивата). Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин.

Консултативна средба - радио новинарство
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот радио новинарство ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предавална Е2.

Консултативна средба - интерна комуникација
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот интерна комуникација ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предавална Е2.

Консултативна средба - интервју
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот интервју ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предавална Е2.

Консултативна средба - човечки ресурси
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот човечки ресурси ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предавална Е2.

Консултативна средба - известување во новинарството
Консултативната средба со студентите кои ги избрале предметот известување во новинарството ќе се одржи на 8.10.2015 година во 12 часот во предaвална Е2.

Термин за полагање на Казнено процесно право
Се известуваат студентите дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО во дополнителната септемвриска испитна сесија ќе се одржи на 7.10.2015 година во 11 часот во амфитеатар 10.

Термин за оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 25.09.2015 г. (петок) со почеток во 13.30 часот во кабинетот на предметните доценти.

Вовед во правото на ЕУ - испит во септемвриска казнена сесија
Завршниот испит по предметите Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во септемвриска казнена сесија ќе се одржи на 01.10.(четврток) во 15:30 часот. Просторијата за испит ќе биде дополнително утврдена, се молат студентите да бидат собрани пред амф.7.

Усмен испит по Маркетинг - додипломски студии - казнена сесија
Усмениот испит по Маркетинг - додипломски студии по Односи со јавност - КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржи на 02 ОКТОМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - студии по новинарство - казнена сесија
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство - КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржи на 02 ОКТОМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Економска политика - политички студии - казнена сесија
Усмениот испит по Економска политика - политички студии - КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржи на 02 ОКТОМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - правни студии - казнена сесија
Усмениот испит по Применета економика - правни студии - КАЗНЕНА СЕСИЈА ќе се одржи на 02 ОКТОМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во септемвриска сесија
Резултатите се наоѓаат на следниот линк, во делот ’Резултати’: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Се известуваат студентите дека оценките ќе се впишуваат во четврток (17.09) во 14:30 часот во кабинетот на доц. И. Ценевска (кај архивата на факултетот). Увидот во тестовите ќе се изврши во истиот термин.

Завршен испит КПП
Се известуваат студентите дека завршниот испит по КПП закажан за 11.09.2015 г., наместо во 11.00 часот ќе се спроведе во 14.00 часот.

ЗАВРШНИ ИСПИТИ И ОЦЕНИ ПО ВОВЕД ВО ПРАВОТО И ФИЛ. НА ПРАВОТО КАЈ ДОЦ. Д-Р К.Р - АСТЕРУД СЕПТ. 2015
ЗАВРШНИ ИСПИТИ И ОЦЕНИ ПО ВОВЕД ВО ПРАВОТО И ФИЛ. НА ПРАВОТО КАЈ ДОЦ. Д-Р К.Р - АСТЕРУД СЕПТ. 2015
СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ И ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНИ ОД ПРЕДМЕТИТЕ ВОВЕД ВО ПРАВОТО И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО КАЈ ДОЦ. Д-Р К.РИСТОВА-АСТЕРУД ЗА СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2015

Казнено процесно право - завршен испит
Завршниот испит по Казнено процесно право за септемврискиот испитен рок се закажува за 11.09.2015 г. (петок) со почеток во 11.00 часот.

Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во септемвриска испитна сесија
Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во септемвриска испитна сесија кај проф. д-р Арсен Јаневски

Семејно и наследно право - полагањето се одложува
По барање на студентите, испитот по семејно и наследно право се одложува од 26.8.2015 за 14.9.2015 година во 10 часот во кабинетот на доц. д-р. Елена Игновска

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 1.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 2.9.2015 година во 10.00 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (трета година) - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 9.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (изборен) - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 9.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 1.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 9.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Испит по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во септемвриска сесија
Испитот ќе се одржи на 9.09 (среда) во 15 часот во амф.3. Во истиот термин ќе се спроведе и есејот за студентите од претходните генерации.

[Есеј] Економика, Политичка економија, Современи економски теории и Вовед во економика
[Есеј] Економика, Политичка економија, Современи економски теории и Вовед во економика

[Завршен испит] Политичка економија
Термин за завршен испит по политичка економија

Усмен испит по Маркетинг - односи со јавност - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Маркетинг - додипломски студии по Односи со јавност - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 11 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - студии по новинарство - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 11 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Економска политика - политички студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Економска политика - политички студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 11 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - правни студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Применета економика - правни студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 10 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Термини - проф. д-р Докмановиќ - септемвриска сесија
Корегирани термини - 26.8.2015

Термин за оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот КПП ќе се одржи на 10.07.2015 г. (петок) со почеток во 10.00 часот, во кабиенетот на предметните доценти.

Резултати и оценки по Вовед во правото на ЕУ во јунска испитна сесија
Резултатите од испитот одржан во јунската сесија се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат во четврток (25.06) во 14 часот во Депозитната библиотека. Увидот во тестовите ќе се одржи во истиот термин.

Административно право и Јавна администрација
Вкупен број поени и стекнати оцени по предметите Административно право и Јавна администрација

Административно право и Јавна администрација
Доставување индекси со цел впишување оцени.

Административно право и Јавна администрација
Завршен испит по предметите Административно право и Јавна администрација

Новинарски жанрови - испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 8.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 16.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 16.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 17.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 17.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 5.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Јавна администрација
Резултати од (писмениот) испит по Јавна администрација одржан на 22.05.2015 и термин за оцени.

Административно право
Резултати од завршниот (писмен) испит одржан на 22.05.2015 по предметот Административно право и термин за земање оцени.

Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во јунска сесија кај проф. д-р Зороска Камиловска
Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во јунска испитна сесија кај проф. д-р Татјана Зороска Камиловска за студентите кои биле редовни на предавања

Меѓународно право
Меѓународно право - список на студенти за завршен испит

[Право на друштвата] Термин за полагање на завршен (усен) испит во јунска сесија
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се спроведе на 05.06.2015 (петок) во 14:00 часот во предавална 4.

Термини - д-р Докмановиќ
Распоред за полагање на испити кај проф. д-р Мишо Докмановиќ во јунска испитна сесија

Вовед во правото на ЕУ - завршен испит во јунска испитна сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ во јунската сесија ќе се одржи на 15.06 (понеделник) во 15 часот во амф.3.

Термини за завршниот испит КПП во јунската испитна сесија
Полагањето на завршниот испит по КПП во јунскиот испитен рок се закажува за 15-ти и 25-ти јуни со почеток од 11.00 часот. Студентите може самостојно да го одберат терминот за полагање, но не е дозволено полагање и во двата термини.

Усмен испит Маркетинг - односи со јавност - ЈУНСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Маркетинг - додипломски студии по Односи со јавност - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 18 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмениот испит по Применета економика - новинарство - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 17 ЈУНИ 2015 во
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 18 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Економска политика - политички студии - ЈУНСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Економска политика - политички студии - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 18 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Применета економика - правни студии - ЈУНСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Применета економика - правни студии - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 17 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО ПРАВО НА ДРУШТВАТА
Се известуваат студентите дека завршниот усен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф. д-р Димитар Гелев, за вонредната априлска сесија ќе се одржи на 29.04 (среда) во 14 часот.

Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во априлска дополнителна сесија
Испитот по предметите Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ ќе се одржи на 4.05 (понеделник) во 15 часот во амф.3.

ИСПИТ ПО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
ИСПИТ ПО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО Се известуваат студентите дека испитот по предметот ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО во вонредната априлска сесија ќе се одржи на 29.04 (среда) во 9 до 11 часот во амф. 6. проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска доц. д-р Ненад Гавриловиќ доц. д-р Неда Здравева

Усмен испит по Маркетинг - студии односи со јавност
Усмениот испит по Маркетинг - на додипломски студии по односи со јавност ќе се одржи на 07.05.2015 - четврток во 9 часот во Амф.9.

Усмен испит по Применета економика - правни и новинарски студии, Економска политика - политички студ
Усмените испити по: Применета економика - правни студии, Применета економика - студии по новинарство и Економска политика - политички студии ќе се одржат на 07.05.2015 - четврток во 9 часот во Амф.9.

Оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе во вторник, 24.03.2015 г., со почеток во 12.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во мартовска испитна сесија
Резултатите се поместени во делот ’Резултати’ по предметот Вовед во правото на ЕУ, на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките од мартовската испитна сесија ќе се внесуваат во четврток (12.03) во 12:30 часот во Депозитната библиотека. Во истиот термин ќе се одржи и увидот во тестовите.

НОВ термин усмен испит Применета Економика 'правни студии
Студентите од 1 група Правни студии кои во четврток полагаат Облигационо право, на усмен испит по Применета Економика да дојдат во петок 13.03.2015 во 9 часот заедно со студентите од 2 група. НАПОМЕНА: Ова важи само за оние студенти кои полагаат Облигационо право за да не се поклопат 2 испити во ист ден, а не и за целата група.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - завршен испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 16.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (изборен) - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 12.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - завршен испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теори 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Завршен испит КПП
Завршниот испит по КПП во Мартовската казнена сесија се закажува за 16.03.2015 г. (понеделник), со почеток во 12.00 часот.

ПРАВО НА ДРУШТВАТА - термин за завршен испит
Се известуваат студентите кои ќе полагаат завршен усен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф. д-р Димитар Гелев, дека терминот за мартовска казнена сесија е 11.03.2015 (среда) во 14.00ч.

ВАЖНО- ПРОМЕНА на термин за завршниот испит по ВОВЕД ВО ПРАВОТО на ЕУ
Се известуваат студентите дека терминот за испитот по Вовед во правото на ЕУ во казнената мартовска сесија е променет. Наместо на 6.03 (петок) како што беше првично објавено, писмениот испит за двете групи ќе се одржи на 9.03 (понеделник) во 13 часот во амф.3.

ВАЖНО- ПРОМЕНА на термин за завршниот испит по ВОВЕД ВО ПРАВОТО на ЕУ
Се известуваат студентите дека терминот за испитот по Вовед во правото на ЕУ во казнената мартовска сесија е променет. Наместо на 6.03 (петок) како што беше првично објавено, писмениот испит за двете групи ќе се одржи на 9.03 (понеделник) во 13 часот во амф.3.

ТРУДОВО ПРАВО - завршен испит мартовска казнена сесија
Термин за полагање Трудово право во мартовска казнена сесија

Завршниот усмен испит по Економска политика - политички студии - МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Економска политика - политички студии - мартовска казнена сесија, ќе се одржи на 11.03.2015 среда во 9 часот во Амф.2.

Завршен усмен испит по Применета Економика - правни студии - МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Применета Економика - правни студии - мартовска казнена сесија, ќе се одржи според следниов распоред: студентите од 1 група ќе полагаат на 12.03.2015 - четврток во 9 часот во Амф.6., додека пак студентите од 2 група ќе полагаат на 13.03.2015 - петок во 9 часот во Амф.8.

Завршен усмен испит по Применета Економика - студии по Новинарство - МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Применета Економика - студии по новинарство - мартовска казнена сесија, ќе се одржи на 11.03.2015 среда во 9 часот во Амф.2.

Завршен усмен испит по Маркетинг - студии Односи со јавност- МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Маркетинг - студии Односи со јавност - мартовска казнена сесија, ќе се одржи на 11.03.2015 среда во 9 часот во Амф.2.

Распоред за полагање на испити кај проф. д-р Мишо Докмановиќ во мартовска испитна сесија
Термини - мартовска сесија -д-р Докмановиќ

Внесување на оценки по Вовед во правото на ЕУ (прва и втора група)
Се известуваат студентите од втора година правни студии кои го полагале испитот по Вовед во правото на ЕУ во јануарската испитна сесија дека оценките ќе се внесуваат во петок (20.02) во Депозитната библиотека со следниот редослед: втора група на предавања од 9:30 часот, а прва група од 10 часот.

Внесување на оценки по Меѓународно јавно право (за втора група)
Се известуваат студентите од втора група правни студии кои слушале предавања кај проф. Георгиевски и проф. Петрушевска дека оценките од испитот по Меѓународно јавно право полаган во јануарската испитна сесија ќе се внесуваат во петок (20.02) во 9:30 часот во Депозитната библиотека.

Оценки Казнено процесно право
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 09.02.2015 г. (понедленик) во 12.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Трудово право
Трудово право - Резултати од завршен испит и есеј
Почитувани, на следниот линк: https://www.sendspace.com/file/jeb6i2 може да ги видите резултатите од завршниот испит и есеј по Трудово право во јануарската испитна сесија. Увид во испитот и есејот ќе може да направите на 05.02.2015 во 09.00 часот во кабинетот на Доц. Д-р Лазар Јовевски. Проф. Д-р Тодор Каламатиев

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - список на студенти за завршен испит (29.01.2015 година)

Распоред за полагање
Распоред за полагање - јануарска сесија - д-р Докмановиќ

Завршен испит по предметот Основни институти на јавното и приватното право
Завршниот испит по предметот Основни институти по јавното и приватното право во делот на јавното право ќе се одржи на 28.01.2015-та година со почеток во 12.00 часот. Од професорите

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 21.01.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 23.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 23.1.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 23.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 21.01.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (трета година)- завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 23.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (изборен, прва година) - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 23.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - завршен испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 22.01.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 22.01.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 22.01.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Термини за завршен испит по Вовед во правото на ЕУ
Завршниот испит по Вовед во правото на ЕУ студентите од втора година на правни студии можат да го полагаат во еден од двата термини: 29.01 (четврток) од 10 часот и 06.02. (петок) од 10 часот во амф.3.

Казнено процесно право - термин за завршен испит
Завршниот испит по Казнено процесно право, во јануарскиот испитен рок, се закажува за 26.01.2015 г. (понеделник) со почеток во 13.30. часот.

Термин за полагање на завршниот испит по КПП
Полагањето на завршниот испит по КПП се закажува за 23.12.2014 г. (вторник) со почеток во 13.00 часот.

ПРАВО НА ДРУШТВАТА - термини за завршен испит
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се спроведе во следните термини: 15.01.2015, 12.02.2015,13.02.2015 и 16.02.2015 од 14:00 часот во предавална 4. Распоредот со индивидуалните термини ви е испратен на google групата. Истите термини важат и за вонредните студенти и студентите од ПРОЕКТ 45.

Усмениот испит Маркетинг и односи со јавност - проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска
Усмениот испит Маркетинг и односи со јавност - Мастер студии по односи со јавност- проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска ќе се одржи на 28.01.2015 во 9 часот во амф.8.

Усмениот испит Маркетинг - односи со јавност- проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска
Усмениот испит Маркетинг - односи со јавност- проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска ќе се одржи на 28.01.2015 - среда во 9 часот во амф.8.

Усмен испит Применета Економика - новинари - проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска
Усмениот испит Применета Економика - новинари - проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска ќе се одржи на 28.01.2015 - среда во 9 часот во амф.8.

УСМЕН ИСПИТ ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - ПРАВНИ СТУДИИ ПРОФ.Д-Р ВАНЧО УЗУНОВ И ДОЦ.,Д-Р БИЉАНА ПЕТРЕВСКА
УСМЕН ИСПИТ ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - ПРАВНИ СТУДИИ ПРОФ.Д-Р ВАНЧО УЗУНОВ И ДОЦ.,Д-Р БИЉАНА ПЕТРЕВСКА

[Право на друштвата] Термин за полагање на завршен (усен) испит во декемвриска казнена сесија
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се спроведе на 17.12.2014 (среда) во 14:00 часот. Терминот за студентите коишто моментално го слушаат предметот право на друштвата ќе биде дополнително објавен.

Усмени испити по: Применета економика - правни и студии по новинарство, и Економска политика
Усмените испити по Применета економика - правни и студии по новинарство, и Економска политика, ќе се одржат на 18.12.2014 - четврток од 9 часот во Амфитеатар 8.

Завршен испит за апсолвенти по Вовед во право на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Испитот во декемвриската сесија за апсолвенти по двата предмети ќе се одржи во понеделник (15.12) во 11 часот. Се молат студентите да бидат пред амф.7. Есејот за студентите од старата програма ќе се одржи во истиот термин.

Оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право се закажува за четврток (11.12.2014 г.)со почеток во 13.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

Термини за завршен испит
Термин за завршен испит - д-р Докмановиќ

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми – практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се полага на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се полага на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Историја на новинарството - испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Термин за предавање д-р Докмановиќ
Предавање - историја на правото - 13.11.2014

Термин за полагање на испитот по Казнено право кај проф. Методија Каневчев
Терминот за полагање на завршниот испит по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев во Ноемврискиот (казнен) испитен рок се закажува за 26.11.2014 г. (среда) со почеток во 11.00 часот.

Термин за завршен испит КПП
Терминот за полагање на завршниот испит по КПП во Ноемврискиот (казнен) испитен рок се закажува за 26.11.2014 г. (среда) со почеток во 11.00 часот.

[Право на друштвата] Термин за полагање на завршен (усен) испит
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека заврниот (усен) испит ќе се спроведе на 14.11.2014 (петок) во следните термини: 13:00 - 14:00 и 16:00 - 17:00

Материјал за колоквиум по предметот Вовед во правото на ЕУ - правни студии
Се известуваат студентите дека материјалот за колоквиум ги опфаќа главите 1,2,3,4, и 5 од учебникот "Вовед во правото на ЕУ" од проф. Сашо Георгиевски.

Финансово право
Известување - Финансово право (додиломски студии) и Мастер Финансово право и финансии

Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во октомвриска сесија
Испитите по двата предмета како и есејот за студентите од постарите генерации ќе се одржат на 16.10 (четврток) во 10:30 часот во амф.3.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Историја на новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

УСМЕН ИСПИТ ПО: ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Почитувани студенти, завршниот усмен испит по предметите Применета Економика - правни студии, Економска политика - политички студии и Применета Економика - студии по новинарство, во дополнителната (септемвриска) сесија за апсолвенти ќе се спроведе на 16.10.2014 година (четврток) во 10 часот во амф.8. Согласно со ЕКТС правилата за студирање и Одлуката на Деканатската управа сите студенти кои ќе полагаат во оваа сесија да донесат потврда за уплатени 1000 ден.

Трудово Право - Соопштение за резултати од Испит
Резултатите од Септемвриската казнена сесија (02.09.2014)

во Октомвриска казнена сесија
Пријавување на испитите по предметите Меѓународно приватно право и Меѓународно право
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите по предметите МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО и МЕЃУНАРОДНО ПРАВО(политички студии) ќе биде преку студентски прашања најдоцна до 08.10.2014 (среда). проф.д-р Тони Дескоски

Резултати од испитите по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ одржани на 3.10.2014
Резултатите се поместени на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките од казнената септемвриска сесија ќе се впишуваат на 7.10 (вторник) во 13:30ч во Депозитната библиотека.

Термин за полагање на испитот по Казнено право кај проф. Методија Каневчев
Се известуваат студентите од втора година (втора и четврта група и вонредни студенти) дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО (казнена испитна сесија) кај проф. д-р Методија Каневчев ќе се одржи на 10.10.2014 година (петок) во 10 часот во амф.6.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (вест и коментар) ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Известување и уредување во новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување и уредување во новинарството ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се полага на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Новинарски жанрови - завршен испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се полага на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Теорија на односите со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Комуникологија - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникологија ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Вовед во право на ЕУ и Институции и право на ЕУ - испит и есеј
Писмениот испит во септемвриската казнена сесија, како и есејот за студентите од старата програма, ќе се одржи на 3.10 (петок) во 11 часот во амф.3.

Термин за завршен испит КПП
Завршниот испит по Казнено процесно право се закажува за 02.10.2014 г. (четврток) со почеток во 14.00 часот.

Впишување оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се одржи на 26.09.2014 г. (петок) со почеток во 12.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

ПРАВО НА ДРУШТВАТА (завршен испит)
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф.Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се оддржи на следните термини: - 30 ти септември (вторник) со почеток од 15:00 часот. - за студентите од ПРОЕКТ45 со почеток во 16:00 часот.

Термин за впишување оценки по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев
Се известуваат студентите од втора година (втора и четврта група и вонредни студенти) дека оцените од испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО кај проф. д-р Методија Каневчев што се одржа на 17.9.2014 година ќе бидат впишани во индекс на 2.10.2014 година во 12 часот во кабинетот на Професорот.

Завршен испит и есеј по предметот Меѓународно право (политички студии)
Завршниот испит и есејот по предметот меѓународно право(политички студии) во дополнителната (септемвриска) сесија

Завршен испит и есеј по предметот Меѓународно приватно право
Завршниот испит и есејот по предметот меѓународно приватно право во дополнителната (септемвриска) сесија

Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија
Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија

Резултати од Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ (септемвриска сесија)
Резултатите се достапни на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оцените ќе се внесуваат на 22.09 (понеделник) во 12 часот во Депозитната библиотека. Усното доиспрашување за колегите наведени во листата на резултати ќе започне во истиот термин.

Термин за испитот историја на правото во казнената сесија
Термин - казнена сесија - д-р Докмановиќ

Право и информатичка технолоија - резултати од завршен испит
Право и информатичка технолоија - резултати од завршен испит

Термин за завршен испит по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев
Се известуваат студентите од втора година (втора и четврта група и вонредни студенти) дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО кај проф. д-р Методија Каневчев ќе се одржи на 17.9.2014 година (среда) во 12 часот во амф.6.

Казнено право - завршен испит проф. д-р М. Каневчев
Во прилог е соопштението за завршниот испит по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев.

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - завршен испит - 12.09.2014 - во 12 часот

Соопштение - п.теории, ц.општество и п.филозофија
Соопштение - п.теории, ц.општество и п.филозофија

Нов термин за полагање на испитот по Казнено процесно право во септемврискиот испитен рок
Поради веќе закажан испит од трета година на 22.09.2014 година, презакажаниот термин за Завршниот испит по КПП во септемврискиот испитен рок НЕ ВАЖИ! Терминот за полагање на Завршниот испит по КПП останува на 18.09.2014 г. (четврток) со почеток во 16.00 часот.

Жанрови во медиумите - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (вест и коментар) ќе се одржи на 10.9.2014 година во 10 часот во предавална 9.

ПРАВО НА ДРУШТВА - завршен (усен) испит
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се одложи за 05.09.2014 во 14.00ч. За студентите од проект 45 испитот ќе се одржи истиот ден во 16.30ч

[Право на друштвата] Завршен испит
Во прилог соопштение за студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Елена Градишки - Лазаревска

Човечки ресурси - испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 10.9.2014 година во 10 часот во предавална 9.

Известување и уредување во новинарството - испит
Завршниот испит по предметот известување и уредување во новинарството ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Интерна комуникација - испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Интервју - испит
Завршниот испит по предметот интервју ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Радио новинарство - испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 10.9.2014 година во 10 часот во предавална 9.

Новинарски жанрови - испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 11.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Теорија на односите со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Односи со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Комуникологија - испит
Завршниот испит по предметот комуникологија ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Комуникациски теории 1 - испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот oдноси со јавноста ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Писмен испит и есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Писмениот испит по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во септемвриската испитна сесија ќе се одржи на 3.09 (среда) во 11 часот во амф.3. Полагањето на есејот за двата предмета за студентите од претходните генерации ќе се одржи во истиот термин.

Меѓународно право
Меѓународно право - променет термин за завршен испит

Термини за завршен испит во септемвриска сесија
Термини за испит - д-р Докмановиќ

сесија - август/септември
Стварно право - термин за испит
Завршниот испит по предметот стварно право ќе се одржи на 26.08.2014 година со почеток во 12 часот во амф. 3

Завршен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА - проф. д-р Димитар Гелев
Завршниот усен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф. д-р Димитар Гелев, ќе се одржи на 04 септември 2014 - четврток во 14 часот во Предавална 4. Завршниот усен испит за студентите од Проект 45, ќе се одржи на 04 септември 2014 - четврток во 16.30 часот во Предавална 4.

Оценки Казнено процесно право
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право се закажува за 04.07.2014 г. (петок) со почеток во 10.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
Резултати по предметот МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО одржан на 21.06.2014 година

Право и информатичка технологија -резултати од испито на 16.06.2014
Право и информатичка технологија -резултати од испито на 16.06.2014

Локална самоуправа - термин за завршен испит
Локална самоуправа - Термин за завршен испит

Корисни информации за предметите кои ги предава проф. д-р Д. Тасковска
Во прилог се соопштението од проф. д-р Добринка Тасковска во врска со предметите ВОВЕД ВО ПРАВО, ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО, ВОВЕД ВО НАУКА ЗА ПОЛИТИКА/INTRODUCTION TO LAW, PHILOSOPHY OF LAW, INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF POLITICS за учебна 2014/2015, academic 2014/2015.

[Право на друштвата] Завршен испит
Во прилог соопштение за студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Елена Градишки - Лазаревска

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право, список на студенти, 16.06.2016 година (втор испитен термин)

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во јунската испитна сесија
Резултатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

[Право на друштвата] Завршен испит
Во прилог соопштение за студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Елена Градишки - Лазаревска

Известување за студентите на политички студии за завршен испит по предметите политички теории, цивил
Известување за студентите на политички студии за завршен испит по предметите политички теории, цивилно општество и политичка филозофија

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација ќе се полага на 19.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Новинарски жанрови - завршен испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се полага на 19.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се полага на 23.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Известување и уредување во новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување и уредување во новинарството ќе се полага на 26.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси ќе се полага на 23.6.2013 година во 13 часот во амф. 9.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју ќе се полага на 5.6.2014 година во 12 часот во амф. 9.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се полага на 26.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 4.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се полага на 4.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

ПРОМЕНА на термин: Испит и есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Испитите по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ закажани за 6 јуни (петок) во 11 часот поради државниот празник ќе се одржат на 10 јуни (вторник) во 11 часот во амф.2. Студентите кои не полагале есеј по овие предмети, есејот ќе го полагаат во истиот термин.

 
 

 

 

 

 
 
             © Сите права се задржани Правен Факултет
               
КОНТАКТ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. Гоце Делчев 9б.
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3117 244
Факс: +389 2 3227 549
 
 
  Најава
 
ティンバーランド ブーツ ティンバーランド ブーツ カスタム ティンバーランド ブーツ ホワイト ティンバーランド ブーツ メンズ ティンバーランド ブーツ メンズ 6インチ ティンバーランド ブーツ メンズ コーデ ティンバーランド ブーツ メンズ コーディネート ティンバーランド ブーツ メンズ サイズ ティンバーランド ブーツ メンズ 赤 ティンバーランド ブーツ メンズ 黒 ティンバーランド ブーツ メンズ 人気 ティンバーランド ブーツ メンズ 新作 ティンバーランド ブーツ レディース ティンバーランド ブーツ レディース コーディネート ティンバーランド ブーツ 登山 ティンバーランド ブーツ 店舗 ティンバーランドブーツ激安 ティンバーランド ブーツ 激安 ティンバーランド ブーツ 履き方 ティンバーランド ブーツ 通販 ティンバーランド ブーツ 限定 ティンバーランド ブーツ 着こなし ティンバーランド リュック ティンバーランド レディース ティンバーランド レディース アウトレット ティンバーランド レディース コーデ ティンバーランド レディース コーディネート ティンバーランド レディース スニーカー ティンバーランド レディース ヒール ティンバーランド レディース ピンク ティンバーランド レディース ブーツ ティンバーランド レディース ロールトップブーツ ティンバーランド レディース ロングブーツ ティンバーランド レディース 靴 ティンバーランド 白 ティンバーランド 店舗 ティンバーランド 激安 ティンバーランド激安通販 ティンバーランド 時計 ティンバーランド 手入れ ティンバーランド通販 ティンバーランド 通販 ティンバーランド 新作 ティンバーランド靴 ティンバーランド 靴 ティンバーランド 靴 アウトレット ティンバーランド 靴 サイズ ティンバーランド 靴 メンズ ティンバーランド 靴 レディース ティンバーランド 靴 白 ティンバーランド 靴 市原隼人 ティンバーランド 靴 夏 ティンバーランド 靴 折りたたみ Timberland 6インチ Timberland 6インチブーツ Timberland 6インチメンズ Timberland アウトレット Timberland アウトレット アウター Timberland アウトレット レディース Timberland アウトレット 店舗 Timberland カスタム Timberland キッズ Timberland コーディネート Timberland サイズ Timberland サンダル Timberland シューズ Timberland スニーカ Timberland スニーカー Timberland スニーカー ハイカット Timberland スニーカーブーツ Timberland スニーカーメンズ Timberland スニーカー メンズ Timberland スニーカー新作 Timberland デッキシューズ Timberland ファッション Timberland ブーツ Timberland ブーツ 73516 Timberland ブーツ カスタム Timberland ブーツ サイズ Timberland ブーツ ホワイト Timberland ブーツ メンズ Timberland ブーツ メンズ 6インチ Timberland ブーツ メンズ コーデ Timberland ブーツ メンズ コーディネート Timberland ブーツ メンズ サイズ Timberland ブーツ メンズ 赤 Timberland ブーツ メンズ 黒 Timberland ブーツ メンズ 人気 Timberland ブーツ メンズ 新作 Timberland ブーツ レディース Timberland ブーツ ロールトップ Timberland ブーツ 登山 Timberland ブーツ 店舗 Timberland ブーツ 黒 Timberland ブーツ激安 Timberland ブーツ 履き方 Timberland ブーツ 手入れ Timberland ブーツ 価格 Timberland ブーツ 通販 Timberland ブーツ 限定 Timberland ブーツ 着こなし Timberland リュック Timberland レディース Timberland レディース アウトレット Timberland レディース コーデ Timberland レディース コーディネート Timberland レディース スニーカー Timberland レディース ヒール Timberland レディース ピンク Timberland レディース ブーツ Timberland レディース ロールトップブーツ Timberland レディース ロングブーツ Timberland レディース 靴 Timberland 白 Timberland 店舗 Timberland 激安 Timberland 時計 Timberland 手入れ Timberland 通販 Timberland 新作 Timberland 靴 Timberland 靴 アウトレット Timberland 靴 サイズ Timberland 靴 メンズ Timberland 靴 レディース Timberland 靴 白 Timberland 靴 夏 Timberland 靴 折りたたみ オンラインショップ ティンバーランド ティンバーランド6インチ ティンバーランド6インチブーツ ティンバーランド6インチメンズ ティンバーランドアウトレット ティンバーランド アウトレット ティンバーランド アウトレット アウター ティンバーランド アウトレット レディース ティンバーランド アウトレット 店舗 ティンバーランド カスタム ティンバーランド キッズ ティンバーランド コーディネート ティンバーランド サイズ ティンバーランド サンダル ティンバーランドシューズ ティンバーランド スニーカ ティンバーランドスニーカー ティンバーランド スニーカー ティンバーランド スニーカー ハイカット ティンバーランドスニーカーブーツ ティンバーランドスニーカーメンズ ティンバーランド スニーカー メンズ ティンバーランドスニーカー新作 ティンバーランド デッキシューズ ティンバーランド ファッション ズームコービー8 ズームコービー9 ズームコービー コービー8 バッシュ コービー9 バッシュ ナイキ コービー8 ナイキ コービー9 バッシュ コービー8 バッシュ コービー9 ナイキ コービー ナイキズームコービー8 ナイキズームコービー9 コービー バッシュ ナイキ バッシュ コービー ナイキズームコービー バスケットシューズ コービー コービー バッシュ8 コービー バッシュ9 バッシュ コービー バッシュ ナイキ コービー コービー8システム ナイキ コービー8 システム ナイキ コービー9 システム バスケットボールシューズ コービー バスケットシューズ コービー8 バスケットシューズ コービー9 コービー バッシュ最新 ズームコービー8システム ズームコービー9システム バッシュ ズームコービー8 バッシュ ズームコービー9 zoom kobe 8 zoom kobe 9 コービー 8 コービー 9 ズームコービー7 ナイキズームコービー7 コービー バッシュ ナイキ コービー7 ナイキ コービー バッシュ コービー7 ズームコービー7エリート コービー7 評価 ズームコービー7 性能 エアズームコービー7 zoom kobe 7 ctr360 マエストリ ctr360 マエストリ4 ctr360 マエストリ3 ctr360 マエストリ2 NIKE ctr360 マエストリ ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 7 FG cr7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 7 サッカー 香川 ナイキ トータル90 トータル90 新作 ナイキ ハイパーヴェノム ファントム ハイパーヴェノム ファントム 新色 ハイパーヴェノム ファントム オレンジ ハイパーヴェノム ファントム FG ナイキ ハイパーヴェノム ファントム ハイパーヴェノム ファントム パープル マーキュリアル ビクトリー 4 ナイキ マーキュリアル ビクトリー サッカー 香川 F50 マーキュリアル ビクトリー 3 マーキュリアル ビクトリー 4 CR tf アディダス アディピュア 5 アディダス アディゼロ F50 アディゼロ F50 新作 アディゼロ F50 サッカースパイク アディゼロ F50 アディダス F50 2014 アディダス F50 新作 スパイク サッカー F50 サッカー F50 アディパワープレデター 11 ティエンポ サッカースパイク サッカー用品激安店 ティエンポ スパイク ティエンポ ナイキ サッカー専門店 ティエンポ リゲラ サッカー用品 通販 激安 ティエンポリゲラ ティエンポレジェンド ティエンポレジェンド3 加茂サッカーショップ サッカー用品 激安 ティエンポレジェンド4 ティエンポレジェンド4 エリート fg サッカースパイク アディパワープレデター アディパワープレデター サッカー用品 通販 アディダス アディパワープレデター サッカー 香川 F50 新作 アディパワーバリケード8 サッカー用品専門店 ナイキスパイク アディパワープレデター アディダス アディピュア 11プロ 加茂スパイク アディピュア11pro サッカースパイクアディピュア11pro アディダス プレデター リーサルゾーン 12 プレデター リーサルゾーン 新色 サッカー用品激安通販 プレデター リーサルゾーン trx hg プレデター リーサルゾーン trx FG サッカー専門用品店 プレデター リーサルゾーン ジュニア アディダス プレデター リーサルゾーン サッカー用品店 プレデター リーサルゾーン 13 アディダス プレデター リーサルゾーン 13 ナイキ CTR360 マエストリ 3