jordan releases 2016custom metal pin badges
Правен Факултет - Студии по новинарство
   
 
ДОМА ЗА НАС СТУДИИ НАСТАВЕН КАДАР СТУДЕНТИ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА АРХИВА ПРОЕКТИ
 
 
"Мисија: Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето вистинско знаење, Правниот факултет повеќе од половина век дефинира што факултетот треба да биде. Тука и сега. Секогаш први! ..."
 
 
 
 
 
 
 
 СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО
Студиите по новинарство се воспоставени во 1977 година како интердисциплинарни студии во организација на три факултети: Правниот факултет, Економскиот факултет и Филолошкиот факултет. Кон крајот на осумдесеттите години, студиите по новинарство станаа дел од Правниот факултет како интердисциплинарни студии, за подоцна да добијат рамноправен статус како посебна студиска програма - правни студии, студии по новинарство и политички студии.

Реформата на студиите по новинарство се одвиваше постапно во последните четири години:
- воспоставување соработка со холандската организација Пресс Ноњ и започнување на проектот Летна новинарска школа (2001), со цел подобрување на студиите по новинарство. Овој проект, кој во 2004 година е преименуван во Новинарска лабораторија, имаше за цел да ги подобри студиите, но и да служи како начин за идентификација и селекција на искуства применливи во натамошниот процес на реформите;
- одржана е конференција на тема Модернизација на новинарското образование на која учесници беа претставници од медиумите, државни институции, универзитети, познати и влијателни интелектуал-ци, меѓународни и невладини организации и студенти од студиите по новинарство;
- посета на странски експерти со цел оценување на актуелната ситуација на студиите. На Правниот факултет престојуваа, во подолги посети, неколку сегашни и поранешни уредници на највли-јателните дневни весници и телевизиски куќи во Холандија и деканот на студиите по новинарство во Гронинген, кои изработија исцрпни писмени препораки/извештаи за состојбата на студиите и за правците на подобрување и усовршување;
- во 2003 година е формирана Комисија за воведување кредит-систем и за измени на наставниот план на студиите по новинарство. Комисијата работеше интензивно во изминатите две години;
- интензивна соработка со повеќе странски и домашни невладини организации кои се занимаваат со образование на новинари, со странски универзитети, со домашни и со странски медиуми, новинари од практиката и експерти.

Основа на предложените измени и дополнувања е постојниот наставен план и наставните програ-ми на студиите по новиранство.

Она што е новина на студиите по новинарство е новиот начин на студирање, можноста за избор на насоки/специјализации, нови општообразовни и стручни предмети и, секако, практичната работа, која ќе се изведува на Факултетот и во медиумите. Концептот на студиите се потпира на три столба: осовременети и збогатени општообразовни содржини (со акцент врз содржините кои се неопходни во процесите на политичко и образовно приближување на Македонија кон Европа - европски интеграции, права и слободи на човекот, слобода на изразување, етика, интеркултурните аспекти на медиумите итн), поширок корпус стручни знаења (бројни нови содржин) и практична обука.

При конципирањето на наставниот план според ЕКТС, се користеа критериуми кои се приспособени на специфичностите на новинарските студии, новите циклуси на студирање приспособени на Болоњската декларација и светските искуства. Првите три години носат 180 кредити. Со оглед на потребата во овие три години да се внесат три типа содржини (општообразовни, стучни и практични) неопходно беше да се внесат релативно многубројни содржини. Вториот фактор е потребата за прак-тична настава, но која Исто така, ќе носи кредити за да се потенцира нејзиното значење за студентот. Со оглед на фактот што практичната работа не резултира со испит, бројот на дисциплините и испитите во првите три години не го надминува прифатливото ниво на оптовареност на студентот.

Оние студенти кои ќе се одлучат за тригодишно студирање ќе изучуваат општообразовни содржини (право, политика, економија и сл.); стручни новинарски предмети и соодветна практична раб-ота на самиот Факултет но и во медиумите. Тригодишната програма е така конципирана што и во случај кога студентот ќе се одлучи да престане со студиите по третата година, ќе се здобие со заокружен кор-пус од општи, стручни и практични знаења кои ќе му овозможат професионално да работи како новинар. Доколку се одлучат да го продолжат своето студирање во следните две години, студентите ќе имаат можност да одберат насока на студирање: новинарство или медиуми и комуникации. Во текот на тие две години, програмата што се нуди ќе им овозможи на студентите двојна специјализација: според избрана-та насока (новинарство или медиуми и комуникации) и според областа (со помош на широката листа на изборни предмети).

Десеттиот семестар е предвиден за практична работа во зависност од медиумот за кој студентот се определил.

Забелешка: Предметните програми кои се нецелосни се однесуваат на предмети од четврта и петта година, кои за првпат се воведуваат и се потполно нови, а на нивната содржина во моментов работат домашни и странски експерти.
 
 

 

 

 

 
 
             © Сите права се задржани Правен Факултет
               
КОНТАКТ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. Гоце Делчев 9б.
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3117 244
Факс: +389 2 3227 549
 
 
  Најава
 
ティンバーランド ブーツ ティンバーランド ブーツ カスタム ティンバーランド ブーツ ホワイト ティンバーランド ブーツ メンズ ティンバーランド ブーツ メンズ 6インチ ティンバーランド ブーツ メンズ コーデ ティンバーランド ブーツ メンズ コーディネート ティンバーランド ブーツ メンズ サイズ ティンバーランド ブーツ メンズ 赤 ティンバーランド ブーツ メンズ 黒 ティンバーランド ブーツ メンズ 人気 ティンバーランド ブーツ メンズ 新作 ティンバーランド ブーツ レディース ティンバーランド ブーツ レディース コーディネート ティンバーランド ブーツ 登山 ティンバーランド ブーツ 店舗 ティンバーランドブーツ激安 ティンバーランド ブーツ 激安 ティンバーランド ブーツ 履き方 ティンバーランド ブーツ 通販 ティンバーランド ブーツ 限定 ティンバーランド ブーツ 着こなし ティンバーランド リュック ティンバーランド レディース ティンバーランド レディース アウトレット ティンバーランド レディース コーデ ティンバーランド レディース コーディネート ティンバーランド レディース スニーカー ティンバーランド レディース ヒール ティンバーランド レディース ピンク ティンバーランド レディース ブーツ ティンバーランド レディース ロールトップブーツ ティンバーランド レディース ロングブーツ ティンバーランド レディース 靴 ティンバーランド 白 ティンバーランド 店舗 ティンバーランド 激安 ティンバーランド激安通販 ティンバーランド 時計 ティンバーランド 手入れ ティンバーランド通販 ティンバーランド 通販 ティンバーランド 新作 ティンバーランド靴 ティンバーランド 靴 ティンバーランド 靴 アウトレット ティンバーランド 靴 サイズ ティンバーランド 靴 メンズ ティンバーランド 靴 レディース ティンバーランド 靴 白 ティンバーランド 靴 市原隼人 ティンバーランド 靴 夏 ティンバーランド 靴 折りたたみ Timberland 6インチ Timberland 6インチブーツ Timberland 6インチメンズ Timberland アウトレット Timberland アウトレット アウター Timberland アウトレット レディース Timberland アウトレット 店舗 Timberland カスタム Timberland キッズ Timberland コーディネート Timberland サイズ Timberland サンダル Timberland シューズ Timberland スニーカ Timberland スニーカー Timberland スニーカー ハイカット Timberland スニーカーブーツ Timberland スニーカーメンズ Timberland スニーカー メンズ Timberland スニーカー新作 Timberland デッキシューズ Timberland ファッション Timberland ブーツ Timberland ブーツ 73516 Timberland ブーツ カスタム Timberland ブーツ サイズ Timberland ブーツ ホワイト Timberland ブーツ メンズ Timberland ブーツ メンズ 6インチ Timberland ブーツ メンズ コーデ Timberland ブーツ メンズ コーディネート Timberland ブーツ メンズ サイズ Timberland ブーツ メンズ 赤 Timberland ブーツ メンズ 黒 Timberland ブーツ メンズ 人気 Timberland ブーツ メンズ 新作 Timberland ブーツ レディース Timberland ブーツ ロールトップ Timberland ブーツ 登山 Timberland ブーツ 店舗 Timberland ブーツ 黒 Timberland ブーツ激安 Timberland ブーツ 履き方 Timberland ブーツ 手入れ Timberland ブーツ 価格 Timberland ブーツ 通販 Timberland ブーツ 限定 Timberland ブーツ 着こなし Timberland リュック Timberland レディース Timberland レディース アウトレット Timberland レディース コーデ Timberland レディース コーディネート Timberland レディース スニーカー Timberland レディース ヒール Timberland レディース ピンク Timberland レディース ブーツ Timberland レディース ロールトップブーツ Timberland レディース ロングブーツ Timberland レディース 靴 Timberland 白 Timberland 店舗 Timberland 激安 Timberland 時計 Timberland 手入れ Timberland 通販 Timberland 新作 Timberland 靴 Timberland 靴 アウトレット Timberland 靴 サイズ Timberland 靴 メンズ Timberland 靴 レディース Timberland 靴 白 Timberland 靴 夏 Timberland 靴 折りたたみ オンラインショップ ティンバーランド ティンバーランド6インチ ティンバーランド6インチブーツ ティンバーランド6インチメンズ ティンバーランドアウトレット ティンバーランド アウトレット ティンバーランド アウトレット アウター ティンバーランド アウトレット レディース ティンバーランド アウトレット 店舗 ティンバーランド カスタム ティンバーランド キッズ ティンバーランド コーディネート ティンバーランド サイズ ティンバーランド サンダル ティンバーランドシューズ ティンバーランド スニーカ ティンバーランドスニーカー ティンバーランド スニーカー ティンバーランド スニーカー ハイカット ティンバーランドスニーカーブーツ ティンバーランドスニーカーメンズ ティンバーランド スニーカー メンズ ティンバーランドスニーカー新作 ティンバーランド デッキシューズ ティンバーランド ファッション ズームコービー8 ズームコービー9 ズームコービー コービー8 バッシュ コービー9 バッシュ ナイキ コービー8 ナイキ コービー9 バッシュ コービー8 バッシュ コービー9 ナイキ コービー ナイキズームコービー8 ナイキズームコービー9 コービー バッシュ ナイキ バッシュ コービー ナイキズームコービー バスケットシューズ コービー コービー バッシュ8 コービー バッシュ9 バッシュ コービー バッシュ ナイキ コービー コービー8システム ナイキ コービー8 システム ナイキ コービー9 システム バスケットボールシューズ コービー バスケットシューズ コービー8 バスケットシューズ コービー9 コービー バッシュ最新 ズームコービー8システム ズームコービー9システム バッシュ ズームコービー8 バッシュ ズームコービー9 zoom kobe 8 zoom kobe 9 コービー 8 コービー 9 ズームコービー7 ナイキズームコービー7 コービー バッシュ ナイキ コービー7 ナイキ コービー バッシュ コービー7 ズームコービー7エリート コービー7 評価 ズームコービー7 性能 エアズームコービー7 zoom kobe 7 ctr360 マエストリ ctr360 マエストリ4 ctr360 マエストリ3 ctr360 マエストリ2 NIKE ctr360 マエストリ ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 7 FG cr7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 7 サッカー 香川 ナイキ トータル90 トータル90 新作 ナイキ ハイパーヴェノム ファントム ハイパーヴェノム ファントム 新色 ハイパーヴェノム ファントム オレンジ ハイパーヴェノム ファントム FG ナイキ ハイパーヴェノム ファントム ハイパーヴェノム ファントム パープル マーキュリアル ビクトリー 4 ナイキ マーキュリアル ビクトリー サッカー 香川 F50 マーキュリアル ビクトリー 3 マーキュリアル ビクトリー 4 CR tf アディダス アディピュア 5 アディダス アディゼロ F50 アディゼロ F50 新作 アディゼロ F50 サッカースパイク アディゼロ F50 アディダス F50 2014 アディダス F50 新作 スパイク サッカー F50 サッカー F50 アディパワープレデター 11 ティエンポ サッカースパイク サッカー用品激安店 ティエンポ スパイク ティエンポ ナイキ サッカー専門店 ティエンポ リゲラ サッカー用品 通販 激安 ティエンポリゲラ ティエンポレジェンド ティエンポレジェンド3 加茂サッカーショップ サッカー用品 激安 ティエンポレジェンド4 ティエンポレジェンド4 エリート fg サッカースパイク アディパワープレデター アディパワープレデター サッカー用品 通販 アディダス アディパワープレデター サッカー 香川 F50 新作 アディパワーバリケード8 サッカー用品専門店 ナイキスパイク アディパワープレデター アディダス アディピュア 11プロ 加茂スパイク アディピュア11pro サッカースパイクアディピュア11pro アディダス プレデター リーサルゾーン 12 プレデター リーサルゾーン 新色 サッカー用品激安通販 プレデター リーサルゾーン trx hg プレデター リーサルゾーン trx FG サッカー専門用品店 プレデター リーサルゾーン ジュニア アディダス プレデター リーサルゾーン サッカー用品店 プレデター リーサルゾーン 13 アディダス プレデター リーサルゾーン 13 ナイキ CTR360 マエストリ 3