ДОМА ЗА НАС СТУДИИ НАСТАВЕН КАДАР СТУДЕНТИ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА АРХИВА ПРОЕКТИ
 
 
"Мисија: Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето вистинско знаење, Правниот факултет повеќе од половина век дефинира што факултетот треба да биде. Тука и сега. Секогаш први! ..."
 
 
 
 
 
 
 
 СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

Студентски прашања се служба на Факултетот која се грижи за сите административни прашања поврзани со студирањето. Службата за студентски прашања е надлежна за упис и заверка на семестрите, по исполнувањето на соодветните услови, за закажување, примање пријави и техничко организирање на испитите, за водење индивидуални досиеја за студентите, издавање потребни потврди и уверенија за статусот и за успехот на студиите и слично.

    

Службата за студентите обезбедува информации кои се однесуваат на административно – техничките прашања на студиите. За секоја година во различните студиски програми – правни, политички и студии по новинарство, има службеник кој одговара за годината, им стои на располагање на студентите и им ги обезбедува потребните информации.

Работно време на службата за студентски прашања:
понеделник – петок од 11 – 13 часот

 

 
 

 

 

 

 
 
             © Сите права се задржани Правен Факултет
               
КОНТАКТ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. Гоце Делчев 9б.
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3117 244
Факс: +389 2 3227 549
 
 
  Најава