Асистенти

1. Манасиев, м-р Илија
2. Прешова, м-р Денис
3. Руменов, м-р Илија
Асистенти-Докторанди
1. Муцунски, м-р Тимчо
Насловни Наставници
1. Доковски, д-р Вангел