ДОМА ЗА НАС СТУДИИ НАСТАВЕН КАДАР СТУДЕНТИ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА АРХИВА ПРОЕКТИ
 
 
"Мисија: Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето вистинско знаење, Правниот факултет повеќе од половина век дефинира што факултетот треба да биде. Тука и сега. Секогаш први! ..."
 
 
 
 
 
  НОВОСТИ
Еразмус + договор со Правниот факултет во Марибор
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје потпиша Еразмус + договор за студентска размена со Правниот факултет во Марибор (Република Словенија).

ШКОЛА ЗА ПРИРОДНО ПРАВО КОПАОНИК
Во прилог е поканата за учество на 27-та средба во Школата за природно право - Копаоник.

Покана за меѓународна студентска конференција
Почитувани, Во прилог е поканата за учество на Меѓународната студентска конференција под наслов "International student conference of enviromental protection and related sciences applicable in environmental protection". Краен рок за пријавување (со научен труд) - 10 септември 2014, Краен рок за пријавување (без научен труд) 20 септември 2014, Известување за прифаќање на трудот 1 октомвври 2014. Конференцијата ќе се одржи на 14, 15 и 16 ноември 2014. Програмата на англиски јазик е во прилог.

Еразмус + договор со Правниот факултет во Загреб
Потпишан е Еразмус+ договор за студентска размена со Правниот факултет во Загреб.

Еразмус+ Правен факултет при Универзитетот во Тарту (Естонија)
Потпишан е Еразмус+ договор за студентска размена со Правниот факултет при Универзитетот во Тарту (Естонија) со важност од 2014 до 2017 година, кој на студентите на правни студии им овозможува завршување на еден семестар (5 месеци) на Правниот факултет во Тарту. Услови: Познавање на англискиот јазик на B2 ниво и целосно завршена втора студиска година. Информации: astojkov@pf.ukim.edu.mk

Еразмус + Правен факултет во Љубљана
Потпишан е нов Еразмус+ договор за студентска размена со Правниот факултет при Универзитетот во Љубљана (2014-2017), кој на студентите на правни студии им овозможува завршување на еден семестар (5 месеци) на Правниот факултет во Љубљана. Услови: Познавање на англискиот јазик на B2 ниво и целосно завршена втора студиска година. Дополнителни информации: www.pf.uni-lj.si/en/international-program/llp-erasmus.

Еразмус+ Јагелонски универзитет во Краков (Полска)
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје потпиша Еразмус + договор со Јагелонскиот универзитет во Краков, со кој им се овозможува на студентите од политичките студии да посетуваат настава во тек на еден семестар на 1 или 2 циклус студии во Краков.

 
 
  СООПШТЕНИЈА
Распореди за полагање - септемвриска есиј - влезни колоквиуми и компјутерско полагање на испити
Распореди за полагање - септемвриска есиј - влезни колоквиуми и компјутерско полагање на испити

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ
Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универизтетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2014/2015 година. Конкурсот е ќе го отворите на повеќе со кликање врз текстот.

Конкурс за доделување „Еуролинк стипендија“ на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје
Конкурс за доделување „Еуролинк стипендија“ на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје

IUSTINIANUS PRIMUS STUDENT LAW REVIEW - Повик за трудови
Во прилог е повикот за доставување трудови за вториот број на стручното студентско списание IUSTINIANUS PRIMUS STUDENT LAW REVIEW.

Повик за трудови за Iustinianus Primus Student Law Review
Повик за доставување трудови за првото стручно студентско списание Iustinianus Primus Student Law Review.

СПУКМ РАСПИШУВА ЈАВЕН ОГЛАС
СПУКМ РАСПИШУВА ЈАВЕН ОГЛАС

Списоци по групи за студентите запишани во прва година
Списоци по групи за студентите запишани во прва година

Голем успех на студентите од Правен факултет
Голем успех на студентите од Правен факултет

Глобален календар за учебна 2013-2014 година
Во прилог е Глобалниот календар за учебната 2013/2014 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОНИЕ КОИ НЕ МАГИСТРИРАЛЕ НА ВРЕМЕ
Во прилог е известувањето за оние студенти кои не магистрирале на време.

Избран заменик студентски правобранител
Избран заменик студентски правобранител

 
 
 РЕЗУЛТАТИ
Уставно право - група 3 - дополнително полагање
Уставно право - група 3 - дополнително полагање

Термини за оценки по серија предмети на политички студии кај доц. Марковиќ и доц. Дамјановски
Термини за оценки по серија предмети на политички студии кај доц. Марковиќ и доц. Дамјановски

Права и слободи на човекот во РМ -Студии по новинарство
Права и слободи на човекот во РМ -Студии по новинарство - Резултати и впишување на оцени

Англиски јазик - резултати од испит
Во прилог се резултатите од испит Англиски јазик одржан на 18.06.2014 година.

Слобода на изразување - резултати и термин за оцени
Во прилог се резултатите и терминот за земање оцени по Слобода на изразување.

Современи политички теории - резултати
Во прилог се резултатите од Современи политички теории.

Општ дел на граѓанско право и Стварно право - резултати
Во прилог се резултатите по Општ дел на граѓанско право и Стварно право.

Резултати - Уставно право
Резултати - Уставно право - завршен испит- проф. д-р Гордана Силјановска-Давкова

Резултати Конституционализам
Резултати - Конституционализам - завршен испит

Резултати Уставно право
Резултати - Уставно право-група 3 - завршен испит

Резултати - Економика и Политичка економија
Резултати од испитот по Економика и Политичка економија кај проф. д-р В. Кандикјан одржан на 16.06.2014г.

Римско право - резултати од завршен испит
Во прилог се резултатите од завршниот испит по Римско право одржан на 12.06.2014

Семејно и наследно право - резултати
Во прилог се резултатите од Семејно и наследно право.

Уставно право-конечни поени-делови-група 1
Уставно право-конечни поени-делови-група 1

Уставно право - резултати втор дел кај проф. д-р Т. Каракамишева
Во прилог се резултатите од втор дел Уставно право - кај проф. д-р Т. Каракамишева.

Политички систем - резултати кај проф. д-р Т. Каракамишева-Јовановска
Во прилог се резултатите по Политички систем кај проф. д-р Т. Каракамишева-Јовановска.

Уставно право - резултати кај проф. д-р Т. Каракамишева-Јовановска
Во прилог се резултатите од Уставно право кај проф. д-р Т. Каракамишева-Јовановска.

Уставно право - резултати кај проф. д-р М. Ристовска
Во прилог се резултатите по Уставно право кај проф. д-р М. Ристовска.

Политички систем - резултати кај проф. д-р М. Ристовска
Во прилог се резултатите од Политички систем кај проф. д-р Марика Ристовска.

Финансово право
Резултати по предметот Финансово право

Резултати - Економика и Политичка економија
Резултати од испитот по Економика и Политичка економија кај проф. д-р В. Кандикјан одржан на 09.06.2014г.

Уставно право - делови - група 3
Уставно право - делови - група 3

Конституционализам - делови
Конституционализам - делови

Резултати - активност цивилно општество
Резултати - активност по предметот цивилно општество

ЕВАЛУАЦИИ
Во прилог се извештаите за самоевалуација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.

 
 
             © Сите права се задржани Правен Факултет
               
КОНТАКТ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. Гоце Делчев 9б.
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3117 244
Факс: +389 2 3227 549
 
 
  Најава