ДОМА ЗА НАС СТУДИИ НАСТАВЕН КАДАР СТУДЕНТИ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА АРХИВА ПРОЕКТИ
 
 
"Мисија: Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето вистинско знаење, Правниот факултет повеќе од половина век дефинира што факултетот треба да биде. Тука и сега. Секогаш први! ..."
 
 
 
 
 
  НОВОСТИ
Еразмус+ Правен факултет при Универзитетот во Тарту (Естонија)
Потпишан е Еразмус+ договор за студентска размена со Правниот факултет при Универзитетот во Тарту (Естонија) со важност од 2014 до 2017 година, кој на студентите на правни студии им овозможува завршување на еден семестар (5 месеци) на Правниот факултет во Тарту. Услови: Познавање на англискиот јазик на B2 ниво и целосно завршена втора студиска година. Информации: astojkov@pf.ukim.edu.mk

Еразмус + Правен факултет во Љубљана
Потпишан е нов Еразмус+ договор за студентска размена со Правниот факултет при Универзитетот во Љубљана (2014-2017), кој на студентите на правни студии им овозможува завршување на еден семестар (5 месеци) на Правниот факултет во Љубљана. Услови: Познавање на англискиот јазик на B2 ниво и целосно завршена втора студиска година. Дополнителни информации: www.pf.uni-lj.si/en/international-program/llp-erasmus.

Еразмус+ Јагелонски универзитет во Краков (Полска)
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје потпиша Еразмус + договор со Јагелонскиот универзитет во Краков, со кој им се овозможува на студентите од политичките студии да посетуваат настава во тек на еден семестар на 1 или 2 циклус студии во Краков.

 
 
  СООПШТЕНИЈА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ОСМИ СЕМЕСТАР И ЗАВЕРКА НА СЕДМИ СЕМЕСТАР
Во прилог е соопштението за упис на осми и заверка на седми семестар за студентите кои се запишани на мастер студиите во вториот уписен рок.

Соопштение за апсолвентска вечер
Соопштение за апсолвентска вечер

Можност за практична работа во Народната банка на РМ
Студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје имаат можност да вршат практична работа во Народната банка на Република Македонија, во периодот од 01.06. до 30.08.2014 година. Повеќе информации: http://www.nbrm.mk/default.asp?ItemID=E60BC84444FD85438B2C968824480CF8

IUSTINIANUS PRIMUS STUDENT LAW REVIEW - Повик за трудови
Во прилог е повикот за доставување трудови за вториот број на стручното студентско списание IUSTINIANUS PRIMUS STUDENT LAW REVIEW.

МЕЃУАНРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
Промена на термин за настава, трета година, правни студии - трета група

РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2013/14 ГОДИНА
ВО ПРИЛОГ Е РАСПОРЕДОТ ЗА ПРЕДАВАЊА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2013/14 ГОДИНА. НАСТАВАТА ЗАПОЧНУВА НА 10.02.2013 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК)

Повик за трудови за Iustinianus Primus Student Law Review
Повик за доставување трудови за првото стручно студентско списание Iustinianus Primus Student Law Review.

СПУКМ РАСПИШУВА ЈАВЕН ОГЛАС
СПУКМ РАСПИШУВА ЈАВЕН ОГЛАС

Списоци по групи за студентите запишани во прва година
Списоци по групи за студентите запишани во прва година

Голем успех на студентите од Правен факултет
Голем успех на студентите од Правен факултет

Глобален календар за учебна 2013-2014 година
Во прилог е Глобалниот календар за учебната 2013/2014 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОНИЕ КОИ НЕ МАГИСТРИРАЛЕ НА ВРЕМЕ
Во прилог е известувањето за оние студенти кои не магистрирале на време.

Избран заменик студентски правобранител
Избран заменик студентски правобранител

 
 
 РЕЗУЛТАТИ
Резултати Конституционализам - мартовска сесија
Резултати Конститутционализам мартовска сесија

Резултати Уставно право мартовска сесија
Резултати Уставно право мартовска сесија

ЕВАЛУАЦИИ
Во прилог се извештаите за самоевалуација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.

 
 
             © Сите права се задржани Правен Факултет
               
КОНТАКТ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. Гоце Делчев 9б.
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3117 244
Факс: +389 2 3227 549
 
 
  Најава