Доценти

 

 

1. Апостоловска Степаноска, д-р Милена 15. Рајчиновска Пандева, д-р Ирена
2. Рашковски, д-р Драги 16. Ракочевиќ, д-р Милка
3. Блажевска, д-р Даниела 17. Ристовски, д-р Александар
4. Брсакоска-Базеркоска, д-р Јулија 18. Спасов, д-р Александар
5. Гоцевски, д-р Драган 19.Трајковска Христовска, д-р Јeлена
6. Рунчева Тасев, д-р Христина 20. Ценевска, д-р Илина
7. Спасеновски, д-р Александар 21. Чупеска Станишковска, д-р Ана
8. Илиќ Димоски, д-р Дивна 22. Шапкова Коцевска, д-р Катерина
9. Игновска, д-р Елена
10.Јовевски, д-р Лазар
11. Кранли Бајрам, д-р Есин
12. Шумановска-Спасовска, д-р Ивана
13. Мисоски, д-р Бобан
14. Петревска, д-р Биљана