Меѓународни

Гoдинa

Вид на документ

Институција

Држава

Архивски број

Валидност

2016

Договор за соработка

Center for Study of Civilizations, Capital Norman University, Beijing, China

Кина

10-1099/1 од 28.10.2016 година

На неопределено време

2015

Меморандум за соработка

European Patent Office (EPO) and The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)

Европска унија

24.04.2015

На неопределено време

2014

Договор за соработка

Универзитетот во Ополе

Полска

10.15/1 од 13.08.2014 година

На неопределено време

2013

Договор за билатерална

Факултет за политички науки  при Универзитетот во Сараево

Република Босна и Херцеговина

10-763/1 од 06.06.2013 година

На неопределено време

2013

Меморандум за разбирање

Deutsche Welle, Bonn, Germany

Германија

10-15 сл од 31.05.2013 година

Договорот веќе не е на сила

2013

Меморандум за соработка

Штаермеркиш е Шпаркасе и Универзитетот во Грац

Република Австрија

31.01.2013 година

На неопределено време

2013

Меморандум за разбирање

Универзитетот „Мек Мастер“

Канада

19.04.2013 година

На неопределено време

2012

Меморандум за соработка

Центар за интелектуална сопственост при Универзитетот за национално и светско стопанство во Софија

Република Бугарија

Бр. 03-1446/1 од 4.10.2012 година

На неопределено време

2012

Договор за соработка

Висока пословна школа струкових студија во Београд

Република Србија

10-15сл од 20.09.2012 година

На неопределено време

2012

Договор за соработка

Правен Факултет при Универзитетот во Тирана

Република Албанија

10-1760/1 од 05.12.2012 година

На неопределено време

2012

Договор за соработка

Правен факултет при Универзитетот во Камерино

Република Италија

Бр. 10-15/Сл. Од 02.02.201 година

На пет години со можност за продолжувањ е

2011

Договор за соработка

Правен факултет за стопанство и правосудство во Нови Сад при Стопанската академија во Нови Сад

Република Србија

Бр. 10-257/1 од 20.12.2011 година

На неопределено време

2011

Меморандум за соработка

Факултет за државни и европски студии од Подгорица

Република Црна Гора

02.11.2011 година

На неопределено време

2011

Договор за соработка

Филозофски факултет при Универзитетот во Нови Сад

Република Србија

7.10.2011 година

пет години, со можност за продолжување

2011

Договор за соработка

Правен факултет при Универзитетот во Велико Трново

Република Бугарија

Бр. 10-546/1 од 12.04.2011 година

На неопределено време

2011

Договор за обновување на Договорот за меѓународна соработка

Центар за меѓународни студии по интелектуална сопственост при Универзитетот во Стразбур

Република Франција

Бр. 10-1681/1 од 15.11.2011 година

Пет години

2009

Договор за реализација на програма за последиоломск и студии по право на интелектуална сопственост

Правен факултет во Ниш при Универзитетот во Ниш

Република Србија

Бр. 01-3629 од 23.10.2009 година

До 31.12.2012 година

2009

Договор за соработка

Правен факултет во Љубљана при Универзитетот во Љубљана

Република Словенија

Бр. 10.972/1од 17.12.2009 година

На неопределено време

2009

Договор за соработка

Правен факултет во Софија при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Софија

Република Бугарија

Бр. 10-15/сл. од 5.10.2009 година

На неопределено време

2009

Договор за соработка

Правен факултет во Косовска Митровица при Универзитетот во Приштина

Република Косово (UNSCR 1244/99) / Република Србија

Бр. 10-189/1 од 12.03.2009

На неопределено време

2008

Договор за соработка

Правен факултет во Загреб при Универзитетот во Загреб

Република Хрватска

Бр. 19-378/1 од 29.05.2008 година

На неопределено време

2008

Протокол за академска соработка

Универзитет во Анкара

Република Турција

Бр. 10-94/1 од 5.02.2008 година

На неопределено време

2006

Договор и Меморандум за соработка

Факултет за политички науки во Белград

Република Србија

Бр. 10-600/1 од 30.10.2006 година

На неопределено време

2006

Договор и Меморандум за соработка

Факултет за политички науки во Подгорица

Република Црна Гора

Бр. 10-600/1 од 30.10.2006 година

На неопределено време

2006

Договор и Меморандум за соработка

Филозофски факултет во Приштина

Република Косово

Бр. 10-600/1 од 30.10.2006 година

На неопределено време

2006

Договор и Меморандум за соработка

Факултет за политички науки во Сараево

Република Босна и Херцеговина

Бр. 10-600/1 од 30.10.2006 година

На неопределено време

2006

Договор и Меморандум за соработка

Факултет за политички науки во Загреб

Република Хрватска

Бр. 10-600/1 од 30.10.2006 година

На неопределено време

2006

Договор и Меморандум за соработка

Факултет за општествени науки во Љубљана

Република Словенија

Бр. 10-600/1 од 30.10.2006 година

На неопределено време

2006

Протокол за соработка

Правен факултет во Белград при Универзитетот во Белград

Република Србија

Бр. 10-15/Сл. oд 7.04.2006 година

На неопределено   време

2005

Протокол за соработка

Универзитет во Марибор

Република Словенија

01.09.2005 година

На неопределено време

2004

Договор за образовна и научна соработка

Универзитет „Св. Пио V“ (“Libera Universita” Degli Studi S. Pio V) во Рим

Република Италија

Бр. 03-632/1 од 22.10.2004 година

На неопределено време

2004

Меморандум за разбирање

Мисија на Меѓународната организација за миграција во Република Македонија

/

Бр. 03-505/1 од 30.08.2004 година

На неопределено време

2003

Протокол за соработка

Факултет за правни и општествени науки при Универзитетот „1ви декември 1918“ во Алба Јулија

Република Романија

Бр. 03-906/1 од 18.12.2003 година

На неопределено време

2002

Договор за паричен придонес

Мисија на ОБСЕ во Скооје (Единица за развој на медиумите)

/

Бр. 10-18/Сл. 19.12.2002 година

Договорот веќе не е на сила

2001

Меморандум за разбирање

IREX ProMedia (Невладина организација)

САД

Бр. 03-391/1 од 13.06.2001 година

Договорот веќе не е на сила

2001

Договор за едукативна и научна соработка

Катедра за науки за човекот од Универзитетот во Трст и Институт за меѓународна социологија

Република Италија

Бр. 10-401/1 од 15.06.2001 година

На неопределено време

2000

Договор за Соработка

Центар за економски консалтинг при Универзитетот во Нови Сад

Република Србија

11.12.2000 година

На неопределено време

2000

Договор за соработка

Правен факултет во Нови Сад при Универзитетот во Нови Сад

Република Србија

Бр. 10-686/1 од 19.12.2000 година

На неопределено време

2000

Договор за подготовка на зборник на документи со наслов „Македонското прашање во советската дипломатија“

Историски факултет при Државниот Универзитет „Ломоносов“ во Москва

Руска Федерација

Бр. 03-488/1 од 12.10.2000 година

Договорот веќе не е на сила

2000

Договор за соработка

Факултетот за социологија при Универзитетот во Тромсо

Кралство Норвешка

10-632 од 29.11.2000 година

Договорот веќе не е на сила

2000

Договор за соработка

Норвешки институт за урбани и регионални истражувања во Осло

Кралство Норвешка

Бр. 10-585/1 од 14.11.2000 година

На неопределено време

1998

Договор за соработка

Правен факултет во Загреб при Универзитетот во Загреб

Република Хрватска

Бр. 19-378/1 од 29.05.1998 година

На неопределено време

1997

Протокол за соработка

Правен факултет во Москва при Државниот Универзитет „Ломоносов“ во Москва

Руска Федерација

Бр. 20-758 од 14.11.1997 година

На неопределено време

1996

Договор за долгорочна соработка

Правен факултет во Ниш при Универзитетот во Ниш

Република Србија

Бр. 20-501 од 17.06.1996 година

На неопределено време

1996

Декларација за соработка во изучувањето на локалната самоуправа

Правен факултет во Белград, Правен факултет во Крагуевац, Правен факултет во Нови Сад, Правен факултет во Ниш, Правен факултет во Подгорица, Правен факултет во Приштина

Република Србија

01.02.1996 година

На неопределено време

1996

Декларација за соработка во изучувањето на локалната самоуправа

Правен факултет во Темишвар

Романија

01.02.1996 година

На неопределено време

1996

Декларација за соработка во изучувањето на локалната самоуправа

Правен факултет во Солун

Република Грција

01.02.1996 година

На неопределено време

1996

Декларација за соработка во изучувањето на локалната самоуправа

Правен факултет во Бања Лука

Република Босна и Херцеговина

01.02.1996 година

На неопределено време

1996

Декларација за соработка во изучувањето на локалната самоуправа

Правен факултет во Софија

Република Бугарија

01.02.1996 година

На неопределено време

1995

Протокол за соработка

Правен факултет во Белград при Универзитетот во Белград

Република Србија

09.06.1995 година

На неопределено време

1995

Договор за соработка

Правен факултет во Москва при Државниот Универзитет „Ломоносов“ во Москва

Руска Федерација

Бр. 20-728/1 од 02.11.1995 година

На неопределено време