Асистенти

Асистенти
1. Манасиев, м-р Илија
2. Прешова, м-р Денис
3. Руменов, м-р Илија

Асистенти-докторанди
1. Муцунски, м-р Тимчо

Насловни наставници
1. Доковски, д-р Вангел