Доценти

1. Апостоловска Степаноска, д-р Милена
2. Божиновски, д-р Владимир
3. Блажевска, д-р Даниела
4. Брсакоска-Базеркоска, д-р Јулија
5. Гоцевски, д-р Драган
6. Дамјановски, д-р Иван
7. Додовска, д-р Иванка
8. Зафироски, д-р Јован
9. Илиќ Димоски, д-р Дивна
10. Игновска, д-р Елена
11.Јовевски, д-р Лазар
12. Кранли Бајрам, д-р Есин
13. Михајлова - Стратилати, д-р Елена
14. Мисоски, д-р Бобан
15. Петревска, д-р Биљана
16. Ристов, д-р Ангел
17. Рашковски, д-р Драги
18. Рајчиновска Пандева, д-р Ирена
19. Ракочевиќ, д-р Милка
20. Ристовски, д-р Александар
21. Рунчева Тасев, д-р Христина
22. Спасевски, д-р Дарко
23. Спасеновски, д-р Александар
24. Спасов, д-р Александар
25.Трајковска Христовска, д-р Јeлена
26. Ценевска, д-р Илина
27. Чупеска Станишковска, д-р Ана
28. Шумановска-Спасовска, д-р Ивана
29. Шапкова Коцевска, д-р Катерина