Вонредни професори

1. Бачовска Недиќ, д-р Јасна
2. Гризо, д-р Мелина
3. Груевска Дракулевски, д-р Александра
4. Гавриловиќ, д-р Ненад
5. Докмановиќ, д-р Мишо
6. Деаноска Трендафилова, д-р Александра
7. Здравева, д-р Неда
8. Илиевски, д-р Зоран
9. Климовски, д-р Александар
10.Марковиќ д-р Ненад
11. Наумовски, д-р Васко
12. Пржеска, д-р Тина
13. Ристова-Астеруд, д-р Кaролина
14. Стојков, д-р Александар