Празен артикл

Овде намерно нема друг тескт освен овој кој што веќе го прочитавте!