PravenFakultetJustinijanPrvi

Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето на вистинско знаење,
Правниот факултет „Јустинијан Први“ повеќе од 65 години

дефинира што факултетот треба да биде.
Тука и сега.
Секогаш Први!