Настани

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТ/-КА КОЈ/-А ДИПЛОМИРАЛ/-А СО НАЈДОБАР УСПЕХ ВО 2016/2017 ГОДИНА

Се повикуваат студентите кои дипломирале во учебната 2016/2017 година со просечна оценка не помала од 9,00 да се јават на студентски прашања заради определување на најдобар студент за таа година ...

Соопштение за работно време на службата за студентски прашања

СООПШТЕНИЕ Се известуваат студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопјe, започнувајќи од 19.02.2018 година (понеделник), архивата и службата за студентски прашања ќе работат со ново работно време: · Службата ...

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Електронското запишување на летен семестар за Прв циклус на студии за прва година се однесува за сите насоки освен за Правни студии. Во прилог е упатството за електронско запишување на ...

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Електронското запишување е за студентите кои се запишале во ПРВ уписен рок на втор циклус на студии. Во прилог е упатството за електронско запишување на летен семестар за учебната 2017/2018 ...

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНА 2017/18 ГОДИНА

Во прилог е распоредот на предавања за Прв цилкус на студии во летниот семестар во учебната 2017/18 година. ТУКА Предавањата за летниот семестар на прв циклус на студии ќе започнат ...

Распоред за полагање на испити во дополнителна сесија за студенти-апсолвенти на прв циклус на студии.

Во прилог е  распоредот за полагање на  студенти-апсолвенти на прв циклус на студии. ТУКА ...

Известување за практикантска работа

Согласно меморандумот за соработка со Нотарската комора на Репуплика Македонија. Ве известуваме дека сите заинтересирани студенти  за практикантска настава кај нотар Билјана Пецовска за подрачјето на основните судови на Град ...

Одлука за спроведвуање на дополнителна испитна сесија во учебната 2017/18 година за студентите на прв циклус на студии

Во прилог е одлуката за спроведвуање на дополнителна испитна сесија во учебната 2017/18 година за студентите на прв циклус на студии. ТУКА ...

Одлука за спроведување на дополнителна испитна сесија за студенти-апсолвенти на прв циклус на студии за учебната 2017/18 година

Во прилог е одлуката за спроведување на дополнителна испитна сесија за студенти-апсолвенти на прв циклус на студии за учебната 2017/18 година. ТУКА Студентите апсолвенти кои што ќе полагаат во дополнителната ...

СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС НА СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА МАСТЕР СТУДИИ

Во прилог е соопштението за упис и заверка на семестар за студентите кои студираат на Мастер студии. ТУКА ...
Loading...