Вонредни професори

1. Бачовска Недиќ, д-р Јасна 8. Илиевски, д-р Зоран
2. Гризо, д-р Мелина 9. Климовски, д-р Александар
3. Груевска Дракулевски, д-р Александра 10.Марковиќ д-р Ненад
4. Гавриловиќ, д-р Ненад 11. Наумовски, д-р Васко
5. Докмановиќ, д-р Мишо 12. Пржеска, д-р Тина
6. Деаноска Трендафилова, д-р Александра 13. Ристова-Астеруд, д-р Кaролина
7. Здравева, д-р Неда 14. Стојков, д-р Александар
8. Божиновски, д-р Владимир 15. Спасевски, д-р Дарко
9.Михајлова – Стратилати, д-р Елена 16.Дамјановски, д-р Иван
10.Зафироски, д-р Јован 17.Ристов, д-р Ангел
11. Василевска, д-р Иванка